Miasto Liczba mieszkańcówLiczba wyborcówObwodów
m. Milanówek15 52413 0217
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nrAdresTyp obwoduPrzystosowany dla niepełnosprawnychGranice obwodu
1Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Literacka 20PowszechnyNieOd północnej granicy Milanówka, po wschodniej stronie ul. Kościuszki do ul. Podgórnej, po północnej stronie ul. Podgórnej doul. Piasta, po zachodniej stronie ul. Piasta do ul. Dworcowej, po wschodniej stronie ul. Dworcowej do torów PKP, wzdłuż torów PKPdo ul. Kościuszki, po zachodniej stronie ul. Kościuszki do ul. Górnoleśnej, po południowej stronie ul. Górnoleśnej doul. Grodeckiego, po wschodniej stronie ul. Grodeckiego do ul. Północnej, wzdłuż ul. Północnej do ul. Wojska Polskiego i dalejwschodnią stroną ul. Wojska Polskiego na północ do ul. Kwiatowej, od ul. Kwiatowej wzdłuż północno-zachodniej granicy miasta doul. Kościuszki. Do obwodu włączone są posesje po obu stronach ul. Spokojnej, ul.Macierzanki, ul. Kościuszki, ul. Podgórnej (na odcinku pomiędzyul. Grodeckiego i ul. Piasta), ul. Dworcowej, ul. Górnoleśnej i ul. Piasta (na odcinku pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Dworcową).
2Zespół Szkół nr.2 im. gen. J. Bema, ul. Wójtowska 3PowszechnyTakOd ul. Kościuszki wzdłuż północno-wschodniej granicy Milanówka do torów PKP, wzdłuż torów PKP do ul. Dworcowej, po wschodniej stronie ul. Dworcowej do ul. Piasta, po zachodniej stronie ul. Piasta do ul. Podgórnej, po północnej stronie ul. Podgórnej do ul. Kościuszki, po wschodniej stronie ul. Kościuszki w kierunku północnym do granic miasta. Do obwodu włączone są posesje po obu stronach ul. Jemiołuszek, ul.Modrzewiowej, ul.Ruczaj, ul.Słowików, ul.Wiosennej, ul.Źródlaną, ul.Podgórnej (na odcinku pomiędzy ul. Wspólną i ul. Piasta) i ul. Piasta (na odcinku pomiędzy ul. Dworcową i ul. Podgórną) nie są natomiast włączone posesje przy ul. Dworcowej, ul. Kościuszki i ul. Spokojnej.
3Zespół Szkół Gminnych nr 3, ul. Żabie Oczko 1PowszechnyNieOd skrzyżowania ul. Kwiatowej i ul. Wojska Polskiego, po wschodniej stronie ul. Wojska Polskiego do ul. Północnej, wzdłuż ul. Północnej do ul. Grodeckiego, po wschodniej stronie ul. Grodeckiego do ul. Górnoleśnej, po południowej stronie ul. Górnoleśnej do ul. Kościuszki, po zachodniej stronie ul. Kościuszki do torów PKP, wzdłuż torów PKP do zachodniej granicy miasta, zachodnią granicą miasta do skrzyżowania ul. Kwiatowej i ul. Wojska Polskiego. Do obwodu włączone są posesje po obu stronach ul. Bolesława Prusa, ul.Obwodu AK Bażant, ul.Grodeckiego i ul. Wojska Polskiego, nie są natomiast włączone posesje przy ul. Kościuszki i ul. Górnoleśnej.
4Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Warszawska 18PowszechnyNieOd ul. Piłsudskiego na wschód wzdłuż torów PKP do granicy miasta i wzdłuż wschodniej granicy do ul. Brwinowskiej, po zachodniej stronie ul. Brwinowskiej do ul. Królewskiej, po północnej stronie ul. Królewskiej do ul. Piłsudskiego, wschodnią stroną ul. Piłsudskiego do torów PKP. Do obwodu nie są włączone posesje przy ul. Brwinowskiej, ul. Królewskiej i ul. Piłsudskiego.
5Klub G.S.M., ul. Piotra Skargi 7PowszechnyNieOd zachodniej granicy miasta ul. Warszawska do ul. Piłsudskiego, wschodnią stroną ul. Piłsudskiego do ul. Królewskiej, północną stroną ul. Królewskiej do zachodniej granicy miasta, zachodnią granicą miasta do torów PKP. Do obwodu włączone są posesje po obu stronach ul. Jedwabnej, ul.Piłsudskiego z wyłączeniem bloku przy ulicy Piłsudskiego 5, natomiast nie są włączone posesje przy ul. Królewskiej. Z obwodu wyłączony jest rownież blok przy ulicy Okólnej 7.
6Zespół Szkół Gminnych nr 1, ul. Królewska 69PowszechnyNieOd ul. Piłsudskiego po północnej stronie ul. Królewskiej i ul. Brwinowskiej do wschodniej granicy miasta, wzdłuż wschodniej granicy Milanówka w kierunku południowym do ul. Podkowiańskiej, po zachodniej stronie ul. Podkowiańskiej, po północnej stronie ul. Kazimierzowskiej i ul. Nowowiejskiej do ul. Królewskiej. Do obwodu włączone są posesje po obu stronach ul. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Promyka, ul. Sympatyczna, ul. Królewskiej i ul. Brwinowskiej, natomiast nie są włączone posesje przy ul. Podkowiańskiej, ul. Kazimierzowskiej, ul. Nowowiejskiej i ul. Konwaliowej.
7Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Okrzei 1PowszechnyTakOd zachodniej granicy miasta po północnej stronie ul. Królewskiej do ul. Piłsudskiego, w kierunku południowym po wschodniej stronie ul. Nowowiejskiej i ul. Kazimierzowskiej do ul. Podkowiańskiej, po zachodniej stronie ul. Podkowiańskiej do granicy miasta (tory WKD), od torów WKD na południe wzdłuż granicy Milanówka do ul. Królewskiej. Do obwodu włączone są posesje po obu stronach ul. Chabrów, ul.GEN.Augusta E.Fieldorfa, ul.Niezapominajki, ul.Por.Stefana Hellera, ul.Sarniej, ul.Stokrotki, ul.Zielnej, ul.Nowowiejskiej, ul. Kazimierzowskiej, ul. Podkowiańskiej, ul. Konwaliowej i ul. Królewskiej (na odcinku pomiędzy zachodnią granicą miasta a ul. Nowowiejską) oraz bloki przy ulicy Piłsudskiego 5 i Okólnej 7.
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Od północnej granicy Milanówka, po wschodniej stronie ul. Kościuszki do ul. Podgórnej, po północnej stronie ul. Podgórnej do ul. Piasta, po zachodniej stronie ul. Piasta do ul. Dworcowej, po wschodniej stronie ul. Dworcowej do torów PKP, wzdłuż torów PKP do ul. Kościuszki, po zachodniej stronie ul. Kościuszki do ul. Górnoleśnej, po południowej stronie ul. Górnoleśnej do ul. Grodeckiego, po wschodniej stronie ul. Grodeckiego do ul. Północnej, wzdłuż ul. Północnej do ul. Wojska Polskiego i dalej wschodnią stroną ul. Wojska Polskiego na północ do ul. Kwiatowej, od ul. Kwiatowej wzdłuż północno-zachodniej granicy miasta do ul. Kościuszki. Do obwodu włączone są posesje po obu stronach ul. Spokojnej, ul. Macierzanki, ul. Lawendowej, ul. Kościuszki, ul. Podgórnej (na odcinku pomiędzy ul. Grodeckiego i ul. Piasta), ul. Dworcowej, ul. Górnoleśnej i ul. Piasta (na odcinku pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Dworcową).21 42459
Nr 2Od ul. Kościuszki wzdłuż północno-wschodniej granicy Milanówka do torów PKP, wzdłuż torów PKP do ul. Dworcowej, po wschodniej stronie ul. Dworcowej do ul. Piasta, po zachodniej stronie ul. Piasta do ul. Podgórnej, po północnej stronie ul. Podgórnej do ul. Kościuszki, po wschodniej stronie ul. Kościuszki w kierunku północnym do granic miasta. Do obwodu włączone są posesje po obu stronach ul. Jemiołuszek, ul. Modrzewiowej, ul. Ruczaj, ul. Słowików, ul. Wiosennej, ul. Źródlanej, ul. Podgórnej (na odcinku pomiędzy ul. Wspólną i ul. Piasta) i ul. Piasta (na odcinku pomiędzy ul. Dworcową i ul. Podgórną) nie są natomiast włączone posesje przy ul. Dworcowej, ul. Kościuszki i ul. Spokojnej.21 75557
Nr 3Od skrzyżowania ul. Kwiatowej i ul. Wojska Polskiego, po wschodniej stronie ul. Wojska Polskiego do ul. Północnej, wzdłuż ul. Północnej do ul. Grodeckiego, po wschodniej stronie ul. Grodeckiego do ul. Górnoleśnej, po południowej stronie ul. Górnoleśnej do ul. Kościuszki, po zachodniej stronie ul. Kościuszki do torów PKP, wzdłuż torów PKP do zachodniej granicy miasta, zachodnią granicą miasta do skrzyżowania ul. Kwiatowej i ul. Wojska Polskiego. Do obwodu włączone są posesje po obu stronach ul. Bolesława Prusa, ul. Obwodu AK Bażant, ul. Grodeckiego i ul. Wojska Polskiego, nie są natomiast włączone posesje przy ul. Kościuszki i ul. Górnoleśnej.32 453715
Nr 4Od ul. Piłsudskiego na wschód wzdłuż torów PKP do granicy miasta i wzdłuż wschodniej granicy do ul. Brwinowskiej, po zachodniej stronie ul. Brwinowskiej do ul. Królewskiej, po północnej stronie ul. Królewskiej do ul. Piłsudskiego, wschodnią stroną ul. Piłsudskiego do torów PKP. Do obwodu nie są włączone posesje przy ul. Brwinowskiej, ul. Królewskiej i ul. Piłsudskiego.21 730811
Nr 5Od zachodniej granicy miasta ul. Warszawska do ul. Piłsudskiego, wschodnią stroną ul. Piłsudskiego do ul. Królewskiej, północną stroną ul. Królewskiej do zachodniej granicy miasta, zachodnią granicą miasta do torów PKP. Do obwodu włączone są posesje po obu stronach ul. Jedwabnej, ul. Piłsudskiego z wyłączeniem bloku przy ul. Piłsudskiego 5, natomiast nie są włączone posesje przy ul. Królewskiej. Z obwodu wyłączony jest również blok przy ul. Okólnej 722 08069
Nr 6Od ul. Piłsudskiego po północnej stronie ul. Królewskiej i ul. Brwinowskiej do wschodniej granicy miasta, wzdłuż wschodniej granicy Milanówka w kierunku południowym do ul. Podkowiańskiej, po zachodniej stronie ul. Podkowiańskiej, po północnej stronie ul. Kazimierzowskiej i ul. Nowowiejskiej do ul. Królewskiej. Do obwodu włączone są posesje po obu stronach, ul. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Promyka, ul. Sympatycznej, ul. Królewskiej i ul. Brwinowskiej, natomiast nie są włączone posesje przy ul. Podkowiańskiej, ul. Kazimierzowskiej, ul. Nowowiejskiej i ul. Konwaliowej.21 83369
Nr 7Od zachodniej granicy miasta po północnej stronie ul. Królewskiej do ul. Piłsudskiego, w kierunku południowym po wschodniej stronie ul. Nowowiejskiej i ul. Kazimierzowskiej do ul. Podkowiańskiej, po zachodniej stronie ul. Podkowiańskiej do granicy miasta (tory WKD), od torów WKD na południe wzdłuż granicy Milanówka do ul. Królewskiej. Do obwodu włączone są posesje po obu stronach ul. Chabrów, ul. GEN. Augusta E Fieldorfa, ul. Niezapominajki, ul. Por. Stefana Hellera, ul. Sarniej, ul. Stokrotki, ul. Zielnej ul. Nowowiejskiej, ul. Kazimierzowskiej, ul. Podkowiańskiej, ul. Konwaliowej i ul. Królewskiej (na odcinku pomiędzy zachodnią granicą miasta a ul. Nowowiejską) oraz bloki przy ul. Piłsudskiego 5 i Okólnej 7.21 74658
Podsumowanie 1513 0214268
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6 7
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP     1 1 1 1   4
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW A MY JESTEŚMY TWOIMI SĄSIADAMI KWW A MY JESTEŚMY TWOIMI SĄSIADAMI 2   3 1   2 2 10
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA MILANÓWKA" KWW "RAZEM DLA MILANÓWKA" 2 2 3 2 2 2 2 15
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA RAZEM DLA MILANÓWKA KWW PRAWICA RAZEM DLA MILANÓWKA 1 1 1   1 1 1 6
27 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZAWSZE MILANÓWEK" KWW "ZAWSZE MILANÓWEK"   1 1 1       3
28 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MILANÓWEK - OGRÓD PRAWDZIWY KWW MILANÓWEK - OGRÓD PRAWDZIWY       1 1     2
29 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNY MILANÓWEK" KWW "WSPÓLNY MILANÓWEK" 2 1 3 2 2 1 1 12
30 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "MILANÓWEK- DZIŚ I JUTRO" KW STOWARZYSZENIA MILANÓWEK DZIŚ I JUTRO 2 2 3 2 2 2 2 15
31 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEDSIĘBIORCÓW MAZOWSZA KWW PRZEDSIĘBIORCÓW MAZOWSZA       1       1
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 1 426 752 751 52.66%
729 97.07%
Tak
Nr 2 1 754 833 833 47.49%
813 97.60%
Tak
Nr 3 2 457 1 383 1 380 56.17%
1 335 96.74%
Tak
Nr 4 1 736 886 883 50.86%
868 98.30%
Tak
Nr 5 2 087 968 968 46.38%
944 97.52%
Tak
Nr 6 1 837 950 950 51.71%
940 98.95%
Tak
Nr 7 1 750 800 799 45.66%
784 98.12%
Tak
Podsumowanie13 0476 5726 56450.31%6 41397.7%
 
Wyniki głosowania na kandydatów do rady
Okręg wyborczy nrNr listyNr na liścieNazwisko i Imiona Nazwa komitetuLiczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1241Noińska-Radomińska Ewa MariaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW A MY JESTEŚMY TWOIMI SĄSIADAMI9412,89%Nie
1242Wojtczak Rafał PiotrKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW A MY JESTEŚMY TWOIMI SĄSIADAMI476,45%Nie
1251Wójcik Karol AndrzejKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA MILANÓWKA"35148,15%Tak
1252Małkowski Waldemar JanKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA MILANÓWKA"14219,48%Nie
1261Matuszkiewicz Jan HubertKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA RAZEM DLA MILANÓWKA344,66%Nie
1291Kuraszkiewicz Honorata AnnaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNY MILANÓWEK"8511,66%Nie
1292Zarakowski Marek WładysławKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNY MILANÓWEK"9212,62%Nie
1301Potrzebowska Beata DanutaKOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "MILANÓWEK- DZIŚ I JUTRO"16322,36%Nie
1302Wlazło Wojciech JerzyKOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "MILANÓWEK- DZIŚ I JUTRO"16923,18%Tak
2251Januszewska EwaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA MILANÓWKA"20525,22%Nie
2252Kemona Mariusz ŁukaszKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA MILANÓWKA"16620,42%Nie
2261Maciuszek Dawid JanKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA RAZEM DLA MILANÓWKA415,04%Nie
2271Kubek Ewa JolantaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZAWSZE MILANÓWEK"30637,64%Tak
2291Kołodziejski LeszekKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNY MILANÓWEK"749,10%Nie
2301Kopeć Dariusz DanielKOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "MILANÓWEK- DZIŚ I JUTRO"19023,37%Nie
2302Młynarska Hanna EwaKOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "MILANÓWEK- DZIŚ I JUTRO"23629,03%Tak
341Piskadło Danuta IrenaKOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP22917,15%Nie
3241Mietelska Justyna AnnaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW A MY JESTEŚMY TWOIMI SĄSIADAMI1259,36%Nie
3242Sikorski JarosławKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW A MY JESTEŚMY TWOIMI SĄSIADAMI634,72%Nie
3243Wróblewska Magdalena ElżbietaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW A MY JESTEŚMY TWOIMI SĄSIADAMI856,37%Nie
3251Swolkień-Osiecka Maria StanisławaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA MILANÓWKA"36527,34%Tak
3252Duwel MagdalenaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA MILANÓWKA"21816,33%Nie
3253Tuszyński Jan JózefKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA MILANÓWKA"24518,35%Nie
3261Bogdzio Robert ArturKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA RAZEM DLA MILANÓWKA1067,94%Nie
3271Galińska EwaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZAWSZE MILANÓWEK"26119,55%Tak
3291Rosińska Elżbieta WandaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNY MILANÓWEK"1178,76%Nie
3292Ołpiński Krzysztof WitoldKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNY MILANÓWEK"906,74%Nie
3293Dryl Andrzej MarianKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNY MILANÓWEK"715,32%Nie
3301Banaszczyk Jacek JózefKOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "MILANÓWEK- DZIŚ I JUTRO"24518,35%Nie
3302Łocz Jacek AleksanderKOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "MILANÓWEK- DZIŚ I JUTRO"21916,40%Nie
3303Utrata Bożena MariaKOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "MILANÓWEK- DZIŚ I JUTRO"30622,92%Tak
441Lissowski Andrzej BogdanKOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP10111,64%Nie
4241Jasiński Michał PawełKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW A MY JESTEŚMY TWOIMI SĄSIADAMI20123,16%Nie
4251Olejnik Wojciech JulianKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA MILANÓWKA"14316,47%Nie
4252Dąbek Henryk MarianKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA MILANÓWKA"18020,74%Nie
4271Sobczak MariaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZAWSZE MILANÓWEK"21424,65%Tak
4281Grzegorzewska Anna WandaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MILANÓWEK - OGRÓD PRAWDZIWY859,79%Nie
4291Fok Krystyn PawełKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNY MILANÓWEK"323,69%Nie
4292Mazur RemigiuszKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNY MILANÓWEK"374,26%Nie
4301Kuźmiński Mirosław PiotrKOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "MILANÓWEK- DZIŚ I JUTRO"10912,56%Nie
4302Osiadacz Bożena ElżbietaKOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "MILANÓWEK- DZIŚ I JUTRO"20623,73%Tak
4311Lis Arnold BogusławKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEDSIĘBIORCÓW MAZOWSZA455,18%Nie
541Stefaniak Piotr KazimierzKOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP17818,86%Nie
5251Zieliński Michał StefanKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA MILANÓWKA"18119,17%Nie
5252Matyszkiewicz EwaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA MILANÓWKA"17918,96%Nie
5261Maciuszek MonikaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA RAZEM DLA MILANÓWKA404,24%Nie
5281Przyborska-Atkonis KatarzynaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MILANÓWEK - OGRÓD PRAWDZIWY848,90%Nie
5291Matusiak Adam SławomirKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNY MILANÓWEK"19720,87%Nie
5292Magdziak-Mierzwińska Monika AnnaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNY MILANÓWEK"525,51%Nie
5301Trębińska Małgorzata DianaKOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "MILANÓWEK- DZIŚ I JUTRO"22924,26%Tak
5302Wiśniewska Barbara KarolinaKOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "MILANÓWEK- DZIŚ I JUTRO"28630,30%Tak
641Siennicka Zofia HelenaKOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP13714,57%Nie
6241Czajkowska-Strawińska Katarzyna MałgorzataKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW A MY JESTEŚMY TWOIMI SĄSIADAMI14215,11%Nie
6242Nowak-Jakoniuk Beata AgnieszkaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW A MY JESTEŚMY TWOIMI SĄSIADAMI10911,60%Nie
6251Parol Waldemar JanKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA MILANÓWKA"47750,74%Tak
6252Kuszkowski KarolKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA MILANÓWKA"19720,96%Nie
6261Kędzierski MieczysławKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA RAZEM DLA MILANÓWKA939,89%Nie
6291Ewertowski Janusz AntoniKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNY MILANÓWEK"9410,00%Nie
6301Starościak Włodzimierz JerzyKOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "MILANÓWEK- DZIŚ I JUTRO"26027,66%Tak
6302Szyszkowski Grzegorz MichałKOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "MILANÓWEK- DZIŚ I JUTRO"13714,57%Nie
7241Kossut TomaszKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW A MY JESTEŚMY TWOIMI SĄSIADAMI698,80%Nie
7242Krzyczkowski JanuszKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW A MY JESTEŚMY TWOIMI SĄSIADAMI546,89%Nie
7251Słowik Katarzyna IrenaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA MILANÓWKA"30338,65%Tak
7252Jasek Łukasz DanielKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA MILANÓWKA"13116,71%Nie
7261Kędzierska Izabela HelenaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA RAZEM DLA MILANÓWKA789,95%Nie
7291Krystek Aleksandra AnnaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNY MILANÓWEK"28536,35%Tak
7301Kacprzyński PiotrKOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "MILANÓWEK- DZIŚ I JUTRO"12515,94%Nie
7302Olczak Jerzy DyonizyKOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "MILANÓWEK- DZIŚ I JUTRO"21627,55%Nie
Rada Miasta Milanówek - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
1251 Wójcik Karol Andrzej29351 48.15%
1302 Wlazło Wojciech Jerzy60169 23.18%
2271 Kubek Ewa Jolanta41306 37.64%
2302 Młynarska Hanna Ewa49236 29.03%
3251 Swolkień-Osiecka Maria Stanisława62365 27.34%
3271 Galińska Ewa61261 19.55%
3303 Utrata Bożena Maria50306 22.92%
4271 Sobczak Maria51214 24.65%
4302 Osiadacz Bożena Elżbieta51206 23.73%
5301 Trębińska Małgorzata Diana41229 24.26%
5302 Wiśniewska Barbara Karolina72286 30.30%
6251 Parol Waldemar Jan50477 50.74%
6301 Starościak Włodzimierz Jerzy68260 27.66%
7251 Słowik Katarzyna Irena35303 38.65%
7291 Krystek Aleksandra Anna47285 36.35%


Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieNazwa komitetuMiejsce zamieszkania, przynależność i poparcieTreść oświadczenia lustracyjnego*)
1Paciorek Mirosław Marian 48wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNY MILANÓWEK"Milanówek, nie należy do partii politycznej
2Wolska Halina 59wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA MILANÓWKA"Warszawa, nie należy do partii politycznej
3Wysocki Jerzy Józef 44wyższeKOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "MILANÓWEK- DZIŚ I JUTRO"Milanówek, nie należy do partii politycznej
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieMiejsce zamieszkania przynależność i poparcieLiczba głosów oddanych na kandydata% głosówWybrany
1Paciorek Mirosław Marian 48wyższeMilanówek, nie należy do partii politycznej 98615.22% Nie
2Wolska Halina 59wyższeWarszawa, nie należy do partii politycznej 242837.48% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
3Wysocki Jerzy Józef 44wyższeMilanówek, nie należy do partii politycznej 306447.30% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Literacka 20 Powszechny1426752751 52,66%
734 97,74%
2Zespół Szkół nr.2 im. gen. J. Bema, ul. Wójtowska 3 Powszechny1754833831 47,38%
820 98,68%
3Zespół Szkół Gminnych nr 3, ul. Żabie Oczko 1 Powszechny245713831382 56,25%
1366 98,84%
4Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Warszawska 18 Powszechny1736886884 50,92%
867 98,08%
5Klub G.S.M., ul. Piotra Skargi 7 Powszechny2087968966 46,29%
962 99,59%
6Zespół Szkół Gminnych nr 1, ul. Królewska 69 Powszechny1837950948 51,61%
936 98,73%
7Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Okrzei 1 Powszechny1750800800 45,71%
793 99,12%
Ogółem 13047 6572 6562 50,30%
6478 98,72%
Głosowanie ponowne w dn. 05-12-2010
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieMiejsce zamieszkania przynależność i poparcieLiczba głosów oddanych na kandydata% głosówWybrany
1Wolska Halina 59wyższeWarszawa, nie należy do partii politycznej 254140,33% Nie
2Wysocki Jerzy Józef 44wyższeMilanówek, nie należy do partii politycznej 376059,67% Tak
Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodachZwiń/Rozwiń
Zbiorcze informacje o obwodachZwiń/Rozwiń

Brak plików