Miasto Liczba mieszkańcówLiczba wyborcówObwodów
m. Otwock42 86335 10028
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nrAdresTyp obwoduPrzystosowany dla niepełnosprawnychGranice obwodu
1Gimnazjum nr 2, ul. Poniatowskiego 47/49PowszechnyNiepółnocna strona ul. Armii Krajowej od nr 9 do końca, granica gruntów wsi Pogorzel Warszawska, granica gruntów miasta Karczew do ul. Andriollego, wschodnia strona ul. Andriollego do ul. Pułaskiego, wschodnia strona ul. Pułaskiego do ul.Poniatowskiego, północna strona ul. Poniatowskiego do ul.Filipowicza, wschodnia strona ul. Filipowicza do ul.Armii Krajowej
2Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Andriollego 76PowszechnyNiepółnocna strona ul. Poniatowskiego do ul. Pułaskiego, wschodnia strona ul. Pułaskiego do ul. Andriollego, wschodnia strona ul. Andriollego do ul. Hrabiego, granica miasta Karczewa do ul. Karczewskiej, zachodnia strona ul.Karczewskiej do ul. Sportowej, południowa strona ul.Sportowej, wschodnia strona ul. Sportowej do ul.Andriollego, wschodnia strona ul.Filipowicza do ul.Poniatowskiego
3Osiedlowy Klub Perła, ul.Sportowa 3PowszechnyNiewschodnia strona ul.Sportowej, południowa strona ul.Sportowej do ul. Karczewskiej, zachodnia strona ul.Karczewskiej do ul. Matejki, południowa strona ul.Matejki do ul. Andriollego
4Biuro Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul.Andriollego 54PowszechnyTakwschodnia strona ul. Andriollego od ul.Powstańców Warszawy do ul. Matejki, południowa strona ul. Matejki do ul.Karczewskiej, zachodnia strona ul. Karczewskiej do ul.Powstańców Warszawy, południowa strona ul. Powstańców Warszawy do ul. Andriollego
5Osiedlowy Klub 'Proton', ul.Poniatowskiego 1PowszechnyNiewschodnia strona ul.Filipowicza do ul. Andriollego, wschodnia strona ul. Andriollego do ul. Kruczej, wschodnia strona ul.Kruczej do ul. Armii Krajowej, północna strona ul. Armii Krajowej do ul. Filipowicza
6Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Sosnowa 4PowszechnyTakpołudniowa strona ul. Kruczej do ul. Andriollego, zachodnia strona ul. Andriollego do ul. Powstańców Warszawy, południowa strona ul. Powstańców Warszawy do ul. Armii Krajowej, północna strona ul. Armii Krajowej do ul. Kruczej
7Biuro Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, ul.Wawerska 8PowszechnyNiepołudniowa strona ul. Powstańców Warszawy, zachodnia strona ul. Karczewskiej do ul. Przewoskiej, południowa strona ul. Przewoskiej do ul. Zygmunta, południowa strona ul.Zygmunta do ul. Szkolnej, zachodnia strona ul. Szkolnej do ul. Świderskiej, ogrodzenie w granicy między nieruchomością Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincji Warszawskiej a nieruchomością Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Otwocku "Społem" do ul.Kołłątaja, zachodnia strona ul. Kołłątaja do ul.Rzemieślniczej, północna strona ul. Rzemieślniczej do torów kolejowych, zachodnia strona torów kolejowych do ul.Orlej, północna strona ul. Orlej do ul. Powstańców Warszawy
8Szkoła Podstawowa nr.1, ul.Karczewska 14/16PowszechnyNiezachodnia strona ul.Karczewskiej od ul. Przewoskiej do ul.Batorego, południowa strona ul. Batorego do ul.Przewoskiej, wschodnia strona ul. Przewoskiej do ul.Szkolnej, zachodnia strona ul. Szkolnej do ul.Zygmunta, południowa strona ul. Zygmunta do ul. Przewoskiej, zachodnia strona ul. Przewoskiej do ul. Karczewskiej
9Osiedlowy Klub Batory, ul.Batorego 36PowszechnyNiepołudniowa strona ul. Batorego do ul. Karczewskiej, zachodnia strona ul. Karczewskiej do granicy miasta Karczew, granica miasta Karczew, wschodnia strona Al. Sikorskiego, północna strona ul. Danuty, zachodnia strona ul. Lecha do granicy miasta Karczew, granica miasta Karczew, północno ? zachodnia strona drogi bez nazwy, zachodnia strona ul.Przewoskiej do ul. Batorego
10Przedszkole nr 3, ul. Jodłowa 14PowszechnyNiepółnocna strona ul. Portowej do ul. Wawerskiej, północna strona ul. Wawerskiej do ul. Szkolnej, zachodnia strona ul. Szkolnej do ul. Przewoskiej, zachodnia strona ul. Przewoskiej do ul. Okrzei, północno-zachodnia strona ul. Okrzei do ul.Portowej
11Stacja Pomp OPWiK, ul. Batorego 2PowszechnyNiepółnocna strona ul. Mieszka I do ul. Rycerskiej, północna strona ul. Rycerskiej do ul. Okrzei, północno-zachodnia strona ul. Okrzei do ul. Przewoskiej, północno-zachodnia strona ul.Przewoskiej do drogi bez nazwy, północno-zachodnia strona drogi bez nazwy do granicy miasta Karczewa, granica miasta Karczewa do rzeki Świder, wschodni brzeg rzeki Świder do ul.Nadwiślańskiej, północna strona ul.Nadwiślańskiej do ul.Mieszka I
12Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Ambasadorska 1PowszechnyNiewschodni brzeg rzeki Świder do przedłużenia ul. Świderskiej, północno-wschodnia strona ul. Świderskiej do ul. Szkolnej, zachodnia strona ul. Szkolnej do ul. Wawerskiej, północna strona ul. Wawerskiej, północna strona ul. Portowej, północna strona ul. Rycerskiej, północna strona ul. Mieszka I, północna strona ul. Nadwiślańskiej do rzeki Świder
13Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19PowszechnyNiewschodni brzeg rzeki Świder do ul. Świerczewskiego, południowo ? zachodnia strona ul. Świerczewskiego do ul.Majowej, północno ? zachodnia strona ul. Majowej do ul.Świderskiej, północno-wschodnia strona ul. Świderskiej do rzeki Świder
14Przedszkole nr.18, ul.Komunardów 4PowszechnyTakpółnocno-zachodnia strona ul. Majowej do ulicy Świerczewskiego, południowo-zachodnia strona ulicy Świerczewskiego do ul. Rzemieślniczej, północna strona ul.Rzemieślniczej do ul. Kołłątaja, zachodnia strona ul.Kołłątaja do ogrodzenia nieruchomości Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincji Warszawskiej, ogrodzenie w granicy między nieruchomością Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincji Warszawskiej a nieruchomością Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Otwocku "Społem" do ul. Świderskiej, północno-wschodnia strona ul. Świderskiej do ul. Majowej
15Szkoła Podstawowa nr.5, ul.Słowackiego 66PowszechnyNiepółnocno-wschodnia strona rzeki Świder do ul. Otwockiej, wschodnia strona ul. Otwockiej do ul. Pawiej, północno ? wschodnia strona ul. Pawiej do ul. Marszałkowskiej, wschodnia strona ul. Przygody do ulicy bez nazwy, ulica bez nazwy do ul.Reymonta, północna strona ul. Zakopiańskiej do ulicy Świerczewskiego, południowo-zachodnia strona ulicy Świerczewskiego do rzeki Świder
16Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kadr Celnych i Skarbowych, ul. Kolorowa 13PowszechnyNiepółnocno-wschodnia strona rzeki Świder do ul. Mlądzkiej, wschodnia strona ul. Mlądzkiej do ul. Grunwaldzkiej, północna strona ul. Grunwaldzkiej do ul. Przygody, przedłużenie ulicy Przygody do ul. Pawiej, północno-wschodnia strona ul.Pawiej, wschodnia strona ul. Otwockiej do rzeki Świder
17Osiedlowy Klub Smok, ul. Warszawska 11/13PowszechnyNiepółnocno-wschodnia strona ul.Przygody do ul.Samorządowej, północno ? zachodnia strona ul. Samorządowej do ul.Czaplickiego, północno-zachodnia strona ul.Czaplickiego do ul. Warszawskiej, wschodnia strona ul. Warszawskiej do ul.Świerczewskiego, wschodnia strona ul.Świerczewskiego do ul. Zakopiańskiej, północna strona ul. Zakopiańskiej do ulicy Reymonta, ulica bez nazwy do ul. Przygody
18Gimnazjum nr.3, ul. Kościuszki 28PowszechnyTakpółnocna strona ul. Reymonta do ul. Żeromskiego, wschodnia strona ul. Żeromskiego do torów kolejowych, południowo ? zachodnia strona ul. Warszawskiej do ul. Czaplickiego, północno-zachodnia strona ul. Czaplickiego, północna strona ul. Samorządowej do ul. Reymonta
19Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, ul.Słowackiego 4/10PowszechnyNiepółnocna strona ul. Grunwaldzkiej do ul. Mlądzkiej, wschodnia strona ul. Mlądzkiej, północna strona osiedla Teklin, wschodnia strona osiedla Teklin, południowo-wschodnia strona ul. Borowej, wschodnia strona ul. Żeromskiego, południowa strona ul. Goldflama, północno-zachodnia strona ul. Samorządowej, północno-wschodnia strona ul.Przygody
20Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, ul. Konopnickiej 3PowszechnyNiepółnocna strona ul. Reymonta, wschodnia strona ul.Krasińskiego do torów kolejowych, południowa strona ul.Warszawskiej, wschodnia strona ul. Żeromskiego
21Przedszkole nr.10, ul. Kochanowskiego 6PowszechnyNiepołudniowo-wschodnia strona ul. Borowej, droga bez nazwy (u podnóża góry Meran), droga bez nazwy od ogródków działkowych do Jabłonny, południowa strona ul. Reymonta do ul. Żeromskiego, wschodnia strona ul. Żeromskiego do ul.Borowej
22Przedszkole nr 6, ul. Kubusia Puchatka 28PowszechnyNiepołudniowa strona ul. Reymonta do ul. Narutowicza, granica między posesjami przy ul. Bagnistej i Kalinowskiego, przedłużenie ul. Kalinowskiego, granica z gruntami wsi Pogorzel Warszawska, południowa strona ul. Warszawskiej do ul. Krasińskiego, wschodnia strona ul. Krasińskiego do ul.Reymonta
23Gimnazjum nr 1, ul. Majowa 267PowszechnyNiepołudniowa strona rzeki Świder, droga bez nazwy, południowa strona ul. Grunwaldzkiej, północna strona osiedla Teklin, wschodnia strona ul. Mlądzkiej do rzeki Świder
24Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Żeromskiego 235PowszechnyNiegranica gruntów wsi Żanęcin, granica gruntów wsi Dziechciniec, granica gruntów wsi Kopki, granica gruntów wsi Wola Karczewska, północna granica Instytutu Badań Jądrowych, granica między osiedlami Wólka Mlądzka i Jabłonna, droga bez nazwy u podnóża góry Meran, wschodnia strona osiedla Teklin do ul. Grunwaldzkiej, południowa strona ul. Grunwaldzkiej, droga bez nazwy do granicy z gruntami wsi Żanęcin
25Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Narutowicza 275PowszechnyNiegranica z gruntami wsi Wola Karczewska, granica z gruntami wsi Wola Ducka, Glina, Pogorzel Warszawska, przedłużenie ul.Kalinowskiego, granica pomiędzy posesjami przy ul.Bagnistej i Kalinowskiego do ul. Narutowicza, droga bez nazwy od Jabłonny do ogródków działkowych, granica między osiedlami Jabłonna i Wólka Mlądzka, północna granica Instytutu Badań Jądrowych do granicy gruntów wsi Wola Karczewska
26Klub Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej "GROTA", Osiedle Ługi, ul.Grota Roweckiego 2PowszechnyNiepółnocna strona ul. Danuty, wschodnia strona Al. Sikorskiego do granicy miasta Karczewa, granica miasta Karczew, zachodnia strona ul. Lecha do ul. Danuty
27Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Batorego 44SzpitalTakZespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Batorego 44
28Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A.Grucy, ul. Konarskiego 13SzpitalTakSamodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A.Grucy, ul. Konarskiego 13
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1ul. Karczewska od granicy z m. Karczew, Batorego, część Przewoskiej, Szkolna, ogrodzenie w granicy między nieruchomością Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincji Warszawskiej a nieruchomością Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Otwocku „Społem”, Kołłątaja, Rzemieślnicza, tory kolejowe, granica z gm. Celestynów, granica z m. Karczew, Karczewska.610 663765
Nr 2granica z m. Karczew, rz. Wisła, rz. Świder, tory kolejowe, Rzemieślnicza, Kołłątaja, ogrodzenie w granicy między nieruchomością Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincji Warszawskiej a nieruchomością Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Otwocku „Społem”, Szkolna, część Przewoskiej, Batorego, Karczewska, granica z m. Karczew710 852771
Nr 3rzeka Świder, granica z gm. Wiązowna i Celestynów, tory kolejowe, rzeka Świder 813 585781
Podsumowanie 2135 10021217
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 9 9 8 26
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 14 16 42
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 9 10 12 31
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŻYJMY LEPIEJ - TUTAJ KWW ŻYJMY LEPIEJ TUTAJ 8 6 9 23
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWOCK TWORZYMY WSPÓLNIE KWW OTW 10 10 13 33
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ WSPÓLNY DOM KWW NASZ WSPÓLNY DOM 9 11 14 34
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU OTWOCKIEGO KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 8 11 9 28
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 10 662 5 205 5 204 48.81%
5 024 96.54%
Tak
Nr 2 10 861 4 927 4 926 45.35%
4 734 96.10%
Tak
Nr 3 13 585 6 320 6 309 46.44%
6 015 95.34%
Tak
Podsumowanie35 10816 45216 43946.82%15 77395.95%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 706274,48%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 38794224,59%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 40663125,78%
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŻYJMY LEPIEJ - TUTAJ 467232,96%
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWOCK TWORZYMY WSPÓLNIE 35093322,25%
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ WSPÓLNY DOM 18333411,62%
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU OTWOCKIEGO 1313288,32%
Podsumowanie15 773218100,00%
Rada Miasta Otwocka - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Dziewanowski Wojciech58660 13.14%
142 Czarnowska Jadwiga Marcela61146 2.91%
151 Bany Michał Marian51464 9.24%
153 Antczak Ludwik Antoni68245 4.88%
1241 Korczak Leszek Konstanty69185 3.68%
1247 Mądra Dorota50174 3.46%
242 Kozłowski Bartłomiej34222 4.69%
243 Śliwa Marek53241 5.09%
251 Kudlicki Piotr Mateusz34423 8.94%
252 Kosiński Robert Marek44196 4.14%
2242 Grott Arkadiusz Eugeniusz60180 3.80%
22410 Basek Artur44187 3.95%
2261 Margielski Marek56111 2.34%
341 Mądry Krzysztof50612 10.17%
344 Szufnarowska Danuta61166 2.76%
351 Laskus Kazimierz Mirosław49433 7.20%
352 Jurkiewicz Dorota Barbara44185 3.08%
354 Wachnicki Witold Piotr56209 3.47%
3241 Szczepaniak Zbigniew Janusz53514 8.55%
3242 Bylinka Leszek45217 3.61%
3251 Hajdacki Jacek Jan43434 7.22%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 706274,48%
-
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 387942624,59%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 406631725,78%
Tak
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŻYJMY LEPIEJ - TUTAJ 467232,96%
-
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWOCK TWORZYMY WSPÓLNIE 350933622,25%
Tak
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ WSPÓLNY DOM 183334111,62%
Tak
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU OTWOCKIEGO 13132818,32%
Tak
Podsumowanie15 77321821100,00%
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieNazwa komitetuMiejsce zamieszkania, przynależność i poparcieTreść oświadczenia lustracyjnego*)
1Fiszer-Werbanowska Izabela 38wyższeKOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆWarszawa, członek Prawa i Sprawiedliwości
2Hajdacki Jacek Jan 43wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ WSPÓLNY DOMOtwock, nie należy do partii politycznej
3Malinowski Lech Jerzy 58wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŻYJMY LEPIEJ - TUTAJWiązowna, nie należy do partii politycznej
4Mądry Krzysztof 50wyższeKOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RPOtwock, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej
5Smolak Leszek Henryk 58wyższeKOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWEWarszawa, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
6Strawiński Mariusz Edward 37wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU OTWOCKIEGOOtwock, nie należy do partii politycznej
7Szczepaniak Zbigniew Janusz 53wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWOCK TWORZYMY WSPÓLNIEOtwock, nie należy do partii politycznej
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieMiejsce zamieszkania przynależność i poparcieLiczba głosów oddanych na kandydata% głosówWybrany
1Fiszer-Werbanowska Izabela 38wyższeWarszawa, członek Prawa i Sprawiedliwości 167910.42% Nie
2Hajdacki Jacek Jan 43wyższeOtwock, nie należy do partii politycznej 198212.30% Nie
3Malinowski Lech Jerzy 58wyższeWiązowna, nie należy do partii politycznej 6103.79% Nie
4Mądry Krzysztof 50wyższeOtwock, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej 267716.62% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
5Smolak Leszek Henryk 58wyższeWarszawa, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 1520.94% Nie
6Strawiński Mariusz Edward 37wyższeOtwock, nie należy do partii politycznej 10066.24% Nie
7Szczepaniak Zbigniew Janusz 53wyższeOtwock, nie należy do partii politycznej 800549.69% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Gimnazjum nr 2, ul. Poniatowskiego 47/49 Powszechny1521767767 50,43%
756 98,57%
2Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Andriollego 76 Powszechny854428428 50,12%
421 98,36%
3Osiedlowy Klub Perła, ul.Sportowa 3 Powszechny1674796796 47,55%
781 98,12%
4Biuro Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul.Andriollego 54 Powszechny1621821821 50,65%
815 99,27%
5Osiedlowy Klub 'Proton', ul.Poniatowskiego 1 Powszechny1142524524 45,88%
520 99,24%
6Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Sosnowa 4 Powszechny817406405 49,57%
396 97,78%
7Biuro Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, ul.Wawerska 8 Powszechny1728776776 44,91%
774 99,74%
8Szkoła Podstawowa nr.1, ul.Karczewska 14/16 Powszechny1305687687 52,64%
671 97,67%
9Osiedlowy Klub Batory, ul.Batorego 36 Powszechny1660697697 41,99%
688 98,71%
10Przedszkole nr 3, ul. Jodłowa 14 Powszechny1128511511 45,30%
499 97,65%
11Stacja Pomp OPWiK, ul. Batorego 2 Powszechny217410241018 46,83%
994 97,64%
12Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Ambasadorska 1 Powszechny2124990990 46,61%
979 98,89%
13Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19 Powszechny1572654653 41,54%
628 96,17%
14Przedszkole nr.18, ul.Komunardów 4 Powszechny1192613611 51,26%
590 96,56%
15Szkoła Podstawowa nr.5, ul.Słowackiego 66 Powszechny1491773773 51,84%
761 98,45%
16Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kadr Celnych i Skarbowych, ul. Kolorowa 13 Powszechny1558676676 43,39%
662 97,93%
17Osiedlowy Klub Smok, ul. Warszawska 11/13 Powszechny1698780777 45,76%
760 97,81%
18Gimnazjum nr.3, ul. Kościuszki 28 Powszechny1566828827 52,81%
802 96,98%
19Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, ul.Słowackiego 4/10 Powszechny1212480478 39,44%
465 97,28%
20Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, ul. Konopnickiej 3 Powszechny871353351 40,30%
343 97,72%
21Przedszkole nr.10, ul. Kochanowskiego 6 Powszechny866360360 41,57%
351 97,50%
22Przedszkole nr 6, ul. Kubusia Puchatka 28 Powszechny1023376376 36,75%
368 97,87%
23Gimnazjum nr 1, ul. Majowa 267 Powszechny1070454454 42,43%
439 96,70%
24Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Żeromskiego 235 Powszechny1142649649 56,83%
647 99,69%
25Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Narutowicza 275 Powszechny1088591590 54,23%
567 96,10%
26Klub Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej "GROTA", Osiedle Ługi, ul.Grota Roweckiego 2 Powszechny987422422 42,76%
418 99,05%
27Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Batorego 44 Szpital241616 66,67%
16 100,00%
28Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A.Grucy, ul. Konarskiego 13 Szpital000 - 0
Ogółem 35108 16452 16433 46,81%
16111 98,04%
Głosowanie ponowne w dn. 05-12-2010
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieMiejsce zamieszkania przynależność i poparcieLiczba głosów oddanych na kandydata% głosówWybrany
1Mądry Krzysztof 50wyższeOtwock, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej 161017,60% Nie
2Szczepaniak Zbigniew Janusz 53wyższeOtwock, nie należy do partii politycznej 753882,40% Tak
Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodachZwiń/Rozwiń
Zbiorcze informacje o obwodachZwiń/Rozwiń

Brak plików