Gmina Liczba mieszkańcówLiczba wyborcówObwodów
Tarnów23 76518 71215
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nrAdresTyp obwoduPrzystosowany dla niepełnosprawnychGranice obwodu
1Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze, ul. Św. Floriana 1, Zbylitowska GóraPowszechnyTakgranice administracyjne miejscowości Zbylitowska Góra
2Szkoła Podstawowa w Zgłobicach, ul. Zgłobicka 4, ZgłobicePowszechnyNiegranice administracyjne miejscowości Zgłobice
3Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych, ul.Oświatowa 1, Koszyce MałePowszechnyNiegranice administracyjne miejscowości Koszyce Małe
4Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich, ul. Szkolna 22, Koszyce WielkiePowszechnyNiegranice administracyjne miejscowości Koszyce Wielkie
5Przedszkole Publiczne w Tarnowcu, ul. Tarnowska 79, TarnowiecPowszechnyNiegranice administracyjne miejscowości Tarnowiec
6Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej, Poręba Radlna 119APowszechnyTakgranice administracyjne miejscowości Nowodworze, Poręba Radlna, Radlna
7Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej, Wola Rzędzińska 435PowszechnyNieWola Rzędzińska od nr 1 do 199B, bloki TZCB I i II
8Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej, Wola Rzędzińska 435PowszechnyNieWola Rzędzińska od nr 405A do 611, blok PKP I
9Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej, Wola Rzędzińska 253APowszechnyNieWola Rzędzińska od nr 200 do 405
10Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach, Jodłówka-Wałki 54PowszechnyTakgranice administracyjne miejscowości Jodłówka-Wałki
11Remiza OSP w Białej, Biała 25PowszechnyNiegranice administracyjne miejscowości Biała
12Szkoła Podstawowa w Zawadzie, Zawada 87APowszechnyNiegranice administracyjne miejscowości Zawada
13Szkoła Podstawowa w Łękawce, Łękawka 133APowszechnyTakgranice administracyjne miejscowości Łękawka
14Szkoła Podstawowa w Błoniu, Błonie 20PowszechnyTakgranice administracyjne miejscowości Błonie
15Dom Pomocy Społecznej w Nowodworzu, Nowodworze 64Zakład pomocy społecznejTakNowodworze 64
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Jodłówka-Wałki, Wola Rzędzińska I, Wola Rzędzińska II65 427438
Nr 2Biała, Błonie, Koszyce Wielkie, Zbylitowska Góra, Zgłobice87 183555
Nr 3Łękawka, Koszyce Małe, Nowodworze, Poręba Radlna, Radlna, Tarnowiec, Zawada76 102547
Podsumowanie 2118 71214140
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 11 10 9 30
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMINY TARNÓW KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GM. TARNÓW 12 16 14 42
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY TARNÓW "NASZA WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ" KWW GT "NASZA WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ" 7 10 8 25
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA GMINA KWW TWOJA GMINA   9 8 17
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA TARNÓW WSPÓLNA SPRAWA KWW GMINA TARNÓW WSPÓLNA SPRAWA 8 10 8 26
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 5 428 3 010 3 004 55.34%
2 824 94.01%
Tak
Nr 2 7 183 3 868 3 868 53.85%
3 704 95.76%
Tak
Nr 3 6 104 3 433 3 430 56.19%
3 267 95.25%
Tak
Podsumowanie18 71510 31110 30255.05%9 79595.08%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 19393019,80%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMINY TARNÓW 52234253,32%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY TARNÓW "NASZA WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ" 14802515,11%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA GMINA 378173,86%
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA TARNÓW WSPÓLNA SPRAWA 775267,91%
Podsumowanie9 795140100,00%
Rada Gminy Tarnów - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
151 Prendota Andrzej51354 12.54%
152 Kłósek Mieczysław Marek5993 3.29%
1181 Mitera Wiesława55348 12.32%
1186 Nytko Mieczysław60349 12.36%
1188 Solak Henryk Tadeusz54138 4.89%
1189 Stach Józef54151 5.35%
251 Gut Zbigniew Adam46224 6.05%
252 Sarad Stanisław Kazimierz61154 4.16%
2186 Jamróg Józef Zbigniew50257 6.94%
2188 Kurtyka Tadeusz75138 3.73%
2189 Łaśko Bartosz Przemysław29149 4.02%
21815 Wojtarowicz Eugeniusz Piotr57341 9.21%
21816 Żurek Dariusz Aleksander46198 5.35%
2198 Rybski Piotr Maciej47192 5.18%
3181 Nowak Jan Stanisław52237 7.25%
3183 Drwal Grzegorz Jan43178 5.45%
3184 Filar Zbigniew Władysław28193 5.91%
31812 Skórka Jan Andrzej56194 5.94%
31814 Szary Roman Tadeusz74170 5.20%
3198 Tadel Janusz Michał53156 4.78%
3211 Kosiba Jerzy Władysław45177 5.42%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 193930419,80%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMINY TARNÓW 5223421453,32%
Tak
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY TARNÓW "NASZA WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ" 148025215,11%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA GMINA 378173,86%
-
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA TARNÓW WSPÓLNA SPRAWA 7752617,91%
Tak
Podsumowanie9 79514021100,00%
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieNazwa komitetuMiejsce zamieszkania, przynależność i poparcieTreść oświadczenia lustracyjnego*)
1Kosiba Jerzy Władysław 45WyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA TARNÓW WSPÓLNA SPRAWATarnowiec, nie należy do partii politycznej
2Kozioł Grzegorz Marian 46wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMINY TARNÓWWola Rzędzińska, członek Prawa i Sprawiedliwości
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieMiejsce zamieszkania przynależność i poparcieLiczba głosów oddanych na kandydata% głosówWybrany
1Kosiba Jerzy Władysław 45WyższeTarnowiec, nie należy do partii politycznej 163816.25% Nie
2Kozioł Grzegorz Marian 46wyższeWola Rzędzińska, członek Prawa i Sprawiedliwości 844383.75% Tak
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze, ul. Św. Floriana 1, Zbylitowska Góra Powszechny205311301130 55,04%
1053 93,19%
2Szkoła Podstawowa w Zgłobicach, ul. Zgłobicka 4, Zgłobice Powszechny210011521148 54,67%
1129 98,34%
3Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych, ul.Oświatowa 1, Koszyce Małe Powszechny1388733731 52,67%
715 97,81%
4Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich, ul. Szkolna 22, Koszyce Wielkie Powszechny2052992992 48,34%
971 97,88%
5Przedszkole Publiczne w Tarnowcu, ul. Tarnowska 79, Tarnowiec Powszechny1747978972 55,64%
953 98,05%
6Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej, Poręba Radlna 119A Powszechny1610907907 56,34%
893 98,46%
7Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej, Wola Rzędzińska 435 Powszechny1611892892 55,37%
883 98,99%
8Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej, Wola Rzędzińska 435 Powszechny1562870870 55,70%
862 99,08%
9Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej, Wola Rzędzińska 253A Powszechny1364759755 55,35%
746 98,81%
10Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach, Jodłówka-Wałki 54 Powszechny891489489 54,88%
483 98,77%
11Remiza OSP w Białej, Biała 25 Powszechny380234234 61,58%
232 99,15%
12Szkoła Podstawowa w Zawadzie, Zawada 87A Powszechny797479479 60,10%
475 99,16%
13Szkoła Podstawowa w Łękawce, Łękawka 133A Powszechny529311311 58,79%
309 99,36%
14Szkoła Podstawowa w Błoniu, Błonie 20 Powszechny598360360 60,20%
354 98,33%
15Dom Pomocy Społecznej w Nowodworzu, Nowodworze 64 Zakład pomocy społecznej332525 75,76%
23 92,00%
Ogółem 18715 10311 10295 55,01%
10081 97,92%

Brak plików