Miasto Liczba mieszkańcówLiczba wyborcówObwodów
m. Legionowo50 43041 16423
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nrAdresTyp obwoduPrzystosowany dla niepełnosprawnychGranice obwodu
1Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul.Targowa 73APowszechnyNieObejmuje obszar od ulicy Kolejowej w kierunku północnym po granicy miasta z gminą Jabłonna wzdłuż granicy miasta z gminą Wieliszew w kierunku południowo ? wschodnim do ulicy Orzechowej, w kierunku południowo ? zachodnim do ulicy ks. kard. Stefana Wyszyńskiego przez ulicę Granitową do ulicy Kolejowej wzdłuż torów (od nr 82 do końca ? strona parzysta) w kierunku północno ? zachodnim.
2Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Olszankowa EPowszechnyNieObejmuje obszar od ulicy Aleja Róż po północnej granicy miasta z gminą Wieliszew w kierunku południowym równolegle do ulicy Władysława Sikorskiego, w kierunku zachodnim przez ulicy Tadeusza Wardenckiego (od nr 46 do nr 82 ? strona parzysta) do ulicy Orzechowej.
3Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.Jana Pawła I nr 2PowszechnyNieObejmuje obszar od ulicy gen. Władysława Sikorskiego (od nr 11 do nr 15 strona nieparzysta) po północnej granicy miasta z gminą Wieliszew w kierunku południowym wzdłuż ulicy Kolejowej (od nr 2 do nr 80 ? strona parzysta) do przejazdu kolejowego Warszawa Zegrze przy Kompleksie 103, wzdłuż torów w kierunku zachodnim do ulicy ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, ulicą Granitową do ulicy Tadeusza Wardenckiego (od nr 2 do nr 44 strona parzysta) w kierunku wschodnim do ulicy gen. Władysława Sikorskiego, wzdłuż ulicy gen. Władysława Sikorskiego do północnej granicy miasta z gminą Wieliszew.
4Zespół Szkół ul. Zegrzyńska 3PowszechnyNieObejmuje obszar od rozjazdu torów kolejowych Warszawa Zegrze do ulicy Piaskowej, ulicą Piaskową w kierunku południowo ? wschodnim do Alei Sybiraków w kierunku południowo ? zachodnim, następnie w kierunku południowo ? wschodnim, w kierunku południowo ? zachodnim (omijając zabudowę mieszkaniową) do torów kolejowych Warszawa ? Nasielsk, wzdłuż torów w kierunku zachodnim do rozjazdu torów kolejowych.
5Zespół Szkół ul. Zegrzyńska 3PowszechnyNieObejmuje obszar wzdłuż torów kolejowych Warszawa Nasielsk po granicy miasta w kierunku północno ? wschodnim po granicy miasta z gminą Nieporęt do ulicy Zegrzyńskiej (od nr 2 do końca ? strona parzysta), do ulicy Zegrzyńskiej (nr 31) w kierunku północno ? wschodnim do Alei Sybiraków, w kierunku północno ? wschodnim do ulicy Piaskowej i do torów kolejowych.
6Przedszkole Miejskie Nr 11 ul. Zegrzyńska 9PowszechnyNieObejmuje obszar od torów kolejowych Warszawa Nasielsk w kierunku wschodnim, w kierunku południowo ? wschodnim między budynkami przy ulicy Zegrzyńskiej 5 i ulicy Zegrzyńskiej 73, w kierunku północno ? wschodnim do ulicy Strużańskiej, w kierunku południowo ? wschodnim równolegle do ulicy Strużańskiej do granicy miasta z gminą Jabłonna, do torów kolejowych Warszawa Nasielsk w kierunku północno ? wschodnim.
7Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Zegrzyńska 71PowszechnyNieObejmuje obszar od ulicy Zegrzyńskiej (od nr 5 do nr 29 ? strona nieparzysta) plus obszar od ulicy Grudzie po północno ? wschodniej granicy miasta z gminą Nieporęt, w kierunku południowym po granicy miasta z gminą Jabłonna, w kierunku północno ? zachodnim do ulicy Strużańskiej, do ulicy Grudzie w kierunku północno ? zachodnim.
8Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Zakopiańska 4PowszechnyNieObejmuje obszar od torów kolejowych (w kierunku Warszawy) do ulicy Granicznej w kierunku południowo - zachodnim po granicy miasta z gminą Jabłonna, do ul. Wiejskiej w kierunku północno-wschodnim po ulicy Warszawskiej (od nr 1 - strona nieparzysta) do torów kolejowych.
9Dawna siedziba Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3PowszechnyTakObejmuje obszar od torów kolejowych (w kierunku Warszawa) w kierunku południowo ? zachodnim do ulicy Warszawskiej (od nr 2 do nr 54 ? strona parzysta) w kierunku północno ? zachodnim przez ulicę Wyspiańskiego, w kierunku północno ? zachodnim przez ulicę marsz. Józefa Piłsudskiego w kierunku północno ? zachodnim do ulicy Jagiellońskiej, do ulicy Kazimierza Wielkiego w kierunku północno ? wschodnim do torów kolejowych (w kierunku Warszawa).
10Urząd Miasta Legionowo, ul.marsz.Józefa Piłsudskiego 41PowszechnyTakObszar obejmuje od ulicy Warszawskiej (od nr 56 do nr 62 ? strona parzysta) w kierunku południowo ? zachodnim do ulicy Ogrodowej, w kierunku północno ? zachodnim do ulicy Królowej Jadwigi po północno ? wschodniej stronie bloku przy ul. Królowej Jadwigi 4, w kierunku zachodnim po wschodniej stronie bloku przy ulicy Aleja 3 Maja 33, w kierunku północno ? wschodnim po północno ? wschodniej stronie bloku przy ulicy Hubala 3, w kierunku północno ? wschodnim po południowo ? wschodniej stronie bloku przy ulicy Hubala 1, w kierunku południowo ? wschodnim ulicy Józefa Sowińskiego, do ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego (od nr 31 do nr 45 ? strona nieparzysta), w kierunku południowo ? wschodnim, przez ulicę Edwarda Dietricha i Wyspiańskiego do ulicy Warszawskiej.
11Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Jagiellońska 67PowszechnyNieObejmuje obszar wzdłuż ulicy Kolejowej do ulicy Parkowej (od nr 2 do nr 16 ? strona parzysta) w kierunku południowo ? zachodnim, w kierunku północno ? zachodnim do ulicy Lwowskiej w kierunku południowo ? zachodnim, w kierunku północnym po granicy miasta z gminą Jabłonna do torów kolejowych.
12Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Jagiellońska 40PowszechnyNieObejmuje obszar wzdłuż torów kolejowych (w kierunku Warszawy) do przedłużenia ulicy Kazimierza Wielkiego w kierunku południowo ? zachodnim do ulicy Jagiellońskiej, w kierunku północno ? zachodnim do ulicy Zygmunta Krasińskiego, w kierunku południowo ? zachodnim do ulicy Jana III Sobieskiego, w kierunku północno ? zachodnim do ulicy Parkowej (od nr 1 do nr 27 ? strona nieparzysta), w kierunku północno - zachodnim do torów kolejowych.
13Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Królowej Jadwigi 11PowszechnyTakObejmuje obszar od ulicy Zygmunta Krasińskiego w kierunku południowo ? wschodnim po południowo ? zachodniej stronie bloku przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 71 w kierunku południowo ? zachodnim do ulicy Królowej Jadwigi, w kierunku południowo ? wschodnim po zachodniej stronie bloku przy ulicy Jana III Sobieskiego 12, w kierunku północno ? zachodnim do ulicy Zygmunta Krasińskiego plus obszar od ulicy Jana III Sobieskiego po ulicy Rycerskiej w kierunku południowo ? zachodnim do ulicy Prymasowskiej po granicy miasta z gminą Jabłonna, w kierunku północno ? zachodnim do ulicy Lwowskiej (strona nieparzysta), w kierunku północno ? wschodnim równolegle do ulicy Jana III Sobieskiego , w kierunku południowo ? wschodnim do ulicy Rycerskiej.
14Administracja Osiedla Sobieskiego ul. Jana III Sobieskiego 47APowszechnyNieObejmuje obszar od ulicy Królowej Jadwigi po południowo-wschodniej stronie bloku przy ul. Jana III Sobieskiego 12 do ulicy Husarskiej w kierunku południowo-zachodnim po południowo-zachodniej stronie bloków przy ulicy Hetmańskiej 5 i 7, w kierunku północno-zachodnim od ulicy Mieszka I, po granicy miasta z gminą Jabłonna w kierunku północno-zachodnim, do ulicy Rycerskiej (od nr 1 do końca - strona nieparzysta), w kierunku północno- zachodnim ulicą Jana III Sobieskiego (od nr 43 do nr 105A - strona nieparzysta) do ulicy Parkowej, w kierunku południowo- wschodnim do północno-wschodniej strony bloku przy ulicy Jana III Sobieskiego 12.
15Klub Scena 210 ul. Husarska 12PowszechnyNieObejmuje obszar od ulicy Jana III Sobieskiego w kierunku południowo ? zachodnim do ulicy Jerzego Siwińskiego, w kierunku południowo ? zachodnim do granicy miasta z gminą Jabłonna po ulicy Listopadowej do ulicy Mieszka I w kierunku północno ? wschodnim po północno ? zachodniej stronie bloku przy ulicy Mieszka I 15, w kierunku południowo ? wschodnim po południowo zachodniej stronie bloków przy ulicy Hetmańskiej 7 i 5, w kierunku północno ? wschodnim do ulicy Jana III Sobieskiego.
16Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Królowej Jadwigi 7PowszechnyNieObejmuje obszar od ulicy Królowej Jadwigi do ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego w kierunku południowo ? zachodnim do ulicy Jana III Sobieskiego w kierunku północno ? zachodnim, w kierunku północno ? wschodnim po południowo ? wschodniej stronie bloku przy ulicy Jana III Sobieskiego 12 do ulicy Królowej Jadwigi.
17Miejski Ośrodek Kultury ul. Cypriana Kamila Norwida 10PowszechnyNieObejmuje obszar od ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego w kierunku południowo-wschodnim do ulicy Warszawskiej (od nr 64 do nr 80 - strona parzysta), w kierunku północno-zachodnim po południowo-zachodniej stronie bloku przy ulicy Jana III Sobieskiego 15, w kierunku północno- zachodnim do ulicy Zwycięstwa, w kierunku północno-zachodnim po północno-zachodniej stronie bloku przy ulicy Jana III Sobieskiego 29, w kierunku północno-zachodnim do ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego.
18Klub Blok 411A ul. Wilanowska 1PowszechnyNieObejmuje obszar od ulicy Warszawskiej (od nr 82 do końca - strona parzysta) w kierunku zachodnim po granicy miasta z gminą Jabłonna, w kierunku północno - wschodnim po zachodniej stronie bloku przy ulicy Jana III Sobieskiego 29, w kierunku południowo - zachodnim do ulicy Zwycięstwa, w kierunku północno - zachodnim równolegle do ulicy Jana III Sobieskiego, w kierunku południowo - wschodnim po południowo - zachodniej stronie bloku przy ulicy Jana III Sobieskiego 15, w kierunku północno - wschodnim do ulicy Warszawskiej.
19Zespół Szkół nr 3 ul. Władysława Broniewskiego 7PowszechnyNieObejmuje obszar od ulicy Jagiellońskiej w kierunku południowo ? zachodnim po południowo ? wschodniej stronie bloku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 31, do ulicy Broniewskiego w kierunku południowo ? wschodnim, w kierunku północno ? zachodnim po południowo ? zachodniej stronie bloku przy ulicy Broniewskiego 5, w kierunku południowo ? zachodnim do ulicy Józefa Sowińskiego, w kierunku północno ? zachodnim do ulicy Zygmunta Krasińskiego, w kierunku północno ? wschodnim do ulicy Jagiellońskiej.
20Przedszkole Miejskie Nr 6 ul. Władysława Broniewskiego 3PowszechnyNieObejmuje obszar od ulicy Jagiellońskiej wzdłuż ulicy Aleja 3 Maja w kierunku południowo-zachodnim do ulicy gen.Józefa Sowińskiego, wzdłuż ulicy gen.Józefa Sowińskiego w kierunku północno-zachodnim do ulicy Kazimierza Wielkiego, wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż północno-wschodniej ściany budynku przy ul.Władysława Broniewskiego 4, w kierunku północno-wschodnim do ulicy Władysława Broniewskiego, wzdłuż ulicy Władysława Broniewskiego, w kierunku północno-zachodnim, w kierunku północno-wschodnim do ulicy Jagiellońskiej po południowo-wschodniej ścianie budynku przy ul.Kazimierza Wielkiego 31 do ulicy Jagiellońskiej, wzdłuż ulicy Jagiellońskiej w kierunku południowo-wschodnim do ulicy Aleja 3 Maja.
21Żłobek Miejski ul. ppłk. Edwarda Dietricha 1PowszechnyNieObejmuje obszar od ulicy Aleja 3 Maja wzdłuż ulicy Jagiellońskiej w kierunku południowo-wschodnim do ulicy marsz.Józefa Piłsudskiego, wzdłuż ulicy marsz.Józefa Piłsudskiego w kierunku południowo-wschodnim do ulicy gen.Józefa Sowińskiego, wzdłuż ulicy gen.Józefa Sowińskiego w kierunku północno-zachodnim do ulicy Aleja 3 Maja, wzdłuż ulicy Aleja 3 Maja w kierunku północno-wschodnim do ulicy Jagiellońskiej
22Liceum Ogólnokształcące ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 26PowszechnyNieObszar obejmuje Od ulicy Józefa Sowińskiego w kierunku południowo ? wschodnim do południowo ? wschodniej strony bloku przy ulicy Hubala 1, w kierunku południowo ? zachodnim do północno ? wschodniej strony bloku przy ulicy Hubala 3, w kierunku południowo ? zachodnim do ulicy Królowej Jadwigi, włączając blok przy ulicy Królowej Jadwigi 4, w kierunku północno ? zachodnim do północno ? zachodniej strony bloku przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 75, w kierunku północno ? wschodnim do ulicy Józefa Sowińskiego.
23Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul.Jagiellońska 71Zakład pomocy społecznejTakDom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul.Jagiellońska 71
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Obejmuje obszar od ulicy Rycerskiej wzdłuż ulicy Prymasowskiej (strona parzysta od numeru 10, strona nieparzysta od numeru 1) do ulicy gen. Józefa Dwernickiego w kierunku północno-zachodnim do granicy miasta przy ulicy Parkowej. po zachodniej granicy miasta z gminą Jabłonna w kierunku północnym, północną granicę miasta z gminą Wieliszew do torów kolejowych w kierunku Zegrza, następnie w kierunku południowym wzdłuż ulicy Kolejowej (strona parzysta) do rozjazdu kolejowego Warszawa Zegrze przy Kompleksie 103, po torach kolejowych w kierunku wschodnim do ulicy Kazimierza Wielkiego, wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego (strona nieparzysta) w kierunku południowym do ulicy Jagiellońskiej, wzdłuż ulicy Jagiellońskiej (strona nieparzysta) w kierunku północnozachodnim, do ulicy Zygmunta Krasińskiego (strona parzysta), wzdłuż ulicy Zygmunta Krasińskiego do ulicy gen. Józefa Sowińskiego, wzdłuż ulicy gen. Józefa Sowińskiego w kierunku południowo-wschodnim, po południowo-wschodniej stronie wzdłuż bloku Zygmunta Krasińskiego 71, do ulicy Królowej Jadwigi, w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż bloku Jana III Sobieskiego 12, do ulicy Jana III Sobieskiego, wzdłuż ulicy Jana III Sobieskiego (strona parzysta) w kierunku północnozachodnim do ulicy Parkowej, od ulicy Parkowej wzdłuż ulicy Jana III Sobieskiego (strona nieparzysta) w kierunku południowo-zachodnim do ulicy Rycerskiej, wzdłuż ulicy Rycerskiej (strona parzysta) w kierunku zachodniopołudniowym do ulicy Prymasowskiej. 610 430660
Nr 2Obejmuje obszar od ulicy Kazimierza Wielkiego (po przedłużeniu) wzdłuż torów kolejowych Warszawa Nasielsk w kierunku zachodnio-północnym do rozjazdu kolejowego Warszawa Zegrze przy Kompleksie 103, wzdłuż ulicy Kolejowej (strona nieparzysta) w kierunku północnowschodnim, wzdłuż torów kolejowych po granicy miasta, w kierunku północno-wschodnim po granicy miasta z gminą Nieporęt w kierunku wschodnio-południowym, wzdłuż granicy miasta w kierunku północno-wschodnim, po północno-wschodniej granicy miasta z gminą Nieporęt, wzdłuż południowej granicy miasta z gminą Jabłonna do ulicy Wiejskiej, wzdłuż ulicy Wiejskiej po granicy miasta do ulicy Warszawskiej, wzdłuż ulicy Warszawskiej (strona nieparzysta) w kierunku północno-wschodnim do torów kolejowych Nasielsk Warszawa, wzdłuż torów kolejowych w kierunku północno-wschodnim do ulicy Kazimierza Wielkiego (po przedłużeniu). 610 220661
Nr 3Obejmuje obszar od ulicy Kazimierza Wielkiego (po przedłużeniu) wzdłuż torów kolejowych Warszawa Nasielsk w kierunku południowo-wschodnim do ulicy Warszawskiej, wzdłuż ul. Warszawskiej (strona parzysta) w kierunku południowo-zachodnim do ulicy Ogrodowej, wzdłuż ul. Ogrodowej do końca (strona parzysta) w kierunku północnym, wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi (strona parzysta) po południowo-zachodniej stronie bloku Zygmunta Krasińskiego 75, następnie w kierunku północnowschodnim po stronie południowo-wschodniej bloku Zygmunta Krasińskiego 71 do ulicy gen. Józefa Sowińskiego, wzdłuż ul. gen. Józefa Sowińskiego do ulicy Zygmunta Krasińskiego, wzdłuż ulicy Zygmunta Krasińskiego (strona nieparzysta) w kierunku północnowschodnim do ulicy Jagiellońskiej, wzdłuż ulicy Jagiellońskiej (strona nieparzysta) w kierunku południowowschodnim do ulicy Kazimierza Wielkiego, wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego (strona nieparzysta) w kierunku północno-wschodnim do torów kolejowych Warszawa Zegrze.611 462876
Nr 4Obejmuje obszar od ulicy Prymasowskiej wzdłuż ulicy Rycerskiej (strona nieparzysta) w kierunku północnowschodnim do ulicy Jana III Sobieskiego, wzdłuż ulicy Jana III Sobieskiego (strona nieparzysta) w kierunku północnozachodnim do ulicy Parkowej. od ulicy Parkowej wzdłuż ulicy Jana III Sobieskiego (strona parzysta) w kierunku południowo-wschodnim po północno-zachodniej stronie bloku Jana III Sobieskiego 12, do ulicy Królowej Jadwigi, wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi (strona nieparzysta) do ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego, w kierunku południowym do ulicy Ogrodowej, wzdłuż ulicy Ogrodowej (strona nieparzysta) w kierunku południowo-wschodnim do ulicy Warszawskiej, wzdłuż ulicy Warszawskiej (strona parzysta) w kierunku południowym do granicy miasta Legionowa z gminą Jabłonna, wzdłuż południowej granicy z gminą Jabłonna, wzdłuż ulicy Listopadowej po granicy miasta, do ulicy Mieszka I, wzdłuż ulicy Mieszka I w kierunku północno-wschodnim do ulicy Prymasowskiej, wzdłuż ulicy Prymasowskiej (strona parzysta) do ulicy Rycerskiej.59 052861
Podsumowanie 2341 16428258
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 6 7 6 5 24
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 12 12 10 46
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7 6 8 6 27
23 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 12 12 12 10 46
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNOTA LOKALNA POWIATU LEGIONOWSKIEGO" KWW WSPÓLNOTA LOKALNA     8 5 13
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ETYKA I PRAWO KWW "ETYKA I PRAWO" 11 12 12 10 45
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO NASZE SPRAWY KWW NASZE MIASTO NASZE SPRAWY 12 12 12 10 46
27 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - SPOŁECZNY KOMITET UWŁASZCZENIOWY KWW SPOŁECZNY KOMITET UWŁASZCZENIOWY     6 5 11
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 10 429 4 954 4 951 47.47%
4 669 94.30%
Tak
Nr 2 10 216 4 798 4 796 46.95%
4 578 95.45%
Tak
Nr 3 11 460 5 508 5 492 47.92%
5 215 94.96%
Tak
Nr 4 9 052 4 324 4 322 47.75%
4 070 94.17%
Tak
Podsumowanie41 15719 58419 56147.53%18 53294.74%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1041245,62%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 52244628,19%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 26512714,30%
23 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 44524624,02%
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNOTA LOKALNA POWIATU LEGIONOWSKIEGO" 329131,78%
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ETYKA I PRAWO 1385457,47%
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO NASZE SPRAWY 32424617,49%
27 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - SPOŁECZNY KOMITET UWŁASZCZENIOWY 208111,12%
Podsumowanie18 532258100,00%
Rada Miasta Legionowo - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Pachulski Mirosław Maciej38489 10.47%
143 Bogucka Marta Maria22319 6.83%
151 Michalski Konrad26416 8.91%
1231 Smogorzewski Marcin33272 5.83%
1232 Szulc Tadeusz Kazimierz67263 5.63%
1261 Lewandowski Paweł32303 6.49%
241 Brański Ryszard Wojciech60339 7.40%
243 Łaniewska Anna31174 3.80%
2231 Klejment Janusz Jan54236 5.16%
22312 Zawada Jacek Piotr45237 5.18%
2261 Dziedzic Józef55596 13.02%
22611 Głażewski Paweł21126 2.75%
341 Piętka Andrzej Kazimierz51228 4.37%
343 Jeziak Monika Magdalena35116 2.22%
3412 Zadrożny Piotr Jacek36774 14.84%
351 Płaciszewski Kazimierz Benedykt59422 8.09%
3233 Żuchowski Artur Adam34213 4.08%
3262 Kiełbasiński Bogdan Kazimierz42164 3.14%
441 Zaklika Agata Iwona32406 9.98%
451 Koryś Zdzisław63243 5.97%
4231 Smuniewski Leszek36333 8.18%
4235 Borkowska Agnieszka42240 5.90%
4261 Luzak Małgorzata54284 6.98%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1041245,62%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 522446828,19%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 265127314,30%
Tak
23 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 445246724,02%
Tak
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNOTA LOKALNA POWIATU LEGIONOWSKIEGO" 329131,78%
-
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ETYKA I PRAWO 1385457,47%
Tak
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO NASZE SPRAWY 324246517,49%
Tak
27 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - SPOŁECZNY KOMITET UWŁASZCZENIOWY 208111,12%
-
Podsumowanie18 53225823100,00%
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieNazwa komitetuMiejsce zamieszkania, przynależność i poparcieTreść oświadczenia lustracyjnego*)
1Doroszkiewicz Konrad Tomasz 39wyższeKOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJLegionowo, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2Mateuszczyk Anna Janina 57wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO NASZE SPRAWYLegionowo, członek "Socjaldemokracji Polskiej"
3Mikulski Roman 40wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ETYKA I PRAWOLegionowo, nie należy do partii politycznej
4Płaciszewski Kazimierz Benedykt 59wyższeKOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆLegionowo, członek Prawa i Sprawiedliwości
5Smogorzewski Roman 38wyższeKOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RPLegionowo, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej , popierany przez Porozumienie Samorządowe
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieMiejsce zamieszkania przynależność i poparcieLiczba głosów oddanych na kandydata% głosówWybrany
1Doroszkiewicz Konrad Tomasz 39wyższeLegionowo, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej 5813.00% Nie
2Mateuszczyk Anna Janina 57wyższeLegionowo, członek "Socjaldemokracji Polskiej" 9895.11% Nie
3Mikulski Roman 40wyższeLegionowo, nie należy do partii politycznej 8794.54% Nie
4Płaciszewski Kazimierz Benedykt 59wyższeLegionowo, członek Prawa i Sprawiedliwości 19259.95% Nie
5Smogorzewski Roman 38wyższeLegionowo, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej 1498077.40% Tak
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul.Targowa 73A Powszechny1525778778 51,02%
770 98,97%
2Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Olszankowa E Powszechny1804729729 40,41%
723 99,18%
3Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.Jana Pawła I nr 2 Powszechny1842835835 45,33%
828 99,16%
4Zespół Szkół ul. Zegrzyńska 3 Powszechny2165913913 42,17%
904 99,01%
5Zespół Szkół ul. Zegrzyńska 3 Powszechny1558742742 47,63%
738 99,46%
6Przedszkole Miejskie Nr 11 ul. Zegrzyńska 9 Powszechny216111111112 51,46%
1102 99,10%
7Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Zegrzyńska 71 Powszechny230210641064 46,22%
1055 99,15%
8Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Zakopiańska 4 Powszechny2030968967 47,64%
953 98,55%
9Dawna siedziba Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3 Powszechny2182995994 45,55%
978 98,39%
10Urząd Miasta Legionowo, ul.marsz.Józefa Piłsudskiego 41 Powszechny226311081106 48,87%
1098 99,28%
11Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Jagiellońska 67 Powszechny220411441144 51,91%
1136 99,30%
12Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Jagiellońska 40 Powszechny1590757755 47,48%
744 98,54%
13Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Królowej Jadwigi 11 Powszechny1381656656 47,50%
649 98,93%
14Administracja Osiedla Sobieskiego ul. Jana III Sobieskiego 47A Powszechny1756822822 46,81%
820 99,76%
15Klub Scena 210 ul. Husarska 12 Powszechny1667806806 48,35%
782 97,02%
16Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Królowej Jadwigi 7 Powszechny1597772772 48,34%
762 98,70%
17Miejski Ośrodek Kultury ul. Cypriana Kamila Norwida 10 Powszechny1959900900 45,94%
883 98,11%
18Klub Blok 411A ul. Wilanowska 1 Powszechny207310241023 49,35%
1014 99,12%
19Zespół Szkół nr 3 ul. Władysława Broniewskiego 7 Powszechny1339646646 48,24%
637 98,61%
20Przedszkole Miejskie Nr 6 ul. Władysława Broniewskiego 3 Powszechny1653786785 47,49%
779 99,24%
21Żłobek Miejski ul. ppłk. Edwarda Dietricha 1 Powszechny1885868868 46,05%
857 98,73%
22Liceum Ogólnokształcące ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 26 Powszechny213811041104 51,64%
1092 98,91%
23Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul.Jagiellońska 71 Zakład pomocy społecznej835555 66,27%
50 90,91%
Ogółem 41157 19583 19576 47,56%
19354 98,87%

Brak plików