Miasto Liczba mieszkańcówLiczba wyborcówObwodów
m. Pruszków54 81745 28527
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nrAdresTyp obwoduPrzystosowany dla niepełnosprawnychGranice obwodu
1Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr.23,ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10PowszechnyNieObwód w granicach : ul. Poznańska od torów PKP do ul. Pańskiej, ul. Pańska od ul. Poznańskiej do ul.3-go Maja, ul. 3-go Maja od ul. Pańskiej do torów PKP, tory PKP od ul. 3-go Maja do ul. Poznańskiej.
2Szpital Kolejowy, Warsztatowa 1PowszechnyNieul. Brzezińskiego, rzeka Żbikówka, zachodnia granica miasta od rzeki Żbikówka do ul. Warszawskiej, ul. Broniewskiego, ul. Warsztatowa do ul. Brzezińskiego.
3Przedszkole Miejskie nr 8, ul. 3-go Maja 67PowszechnyTakul. Pańska od ul. 3-go Maja do ul. Długiej, ul. Długa (bez budynków), ul. Przedszkolna, rzeka Żbikówka, ul. Jarzynowa, ul. Warzywna, ul. Ogrodowa, ul. Brzezińskiego, ul. Warsztatowa, ul. 3-go Maja (bez budynków).
4Szkoła Podstawowa nr.9, ul. Mostowa 6PowszechnyNiezachodnia granica miasta od rzeki Utrata do północnej granicy miasta, północna granica miasta do rzeki Żbikówki, rzeka Żbikówka do ul. Przedszkolnej, ul. Długa do ul. Pańskiej, ul. Pańska od ul. Długiej do rzeki Utrata (bez budynków), rzeka Utrata do zachodniej granicy miasta.
5Zespół Szkół nr 1, ul. Promyka 24/26PowszechnyNieul. Przejazdowa od torów PKP do rzeki Utrata, rzeka Utrata w kierunku wschodnim do torów PKP, tory PKP od rzeki Utrata do ul.Przejazdowej.
6Szkoła Podstawowa nr.2,ul. Jasna 2PowszechnyNieul. Helenowska, ul. Jasna, ul. Zgoda, ul. Plantowa od ul. Zgoda do Al. Wojska Polskiego, Al. Wojska Polskiego od ul. Plantowej do ul. Helenowskiej /bez budynków z numeracją Al. Wojska Polskiego/.
7Miejskie Przedszkole nr.15,ul. Dębowa 8PowszechnyNieul. Plantowa od Al. Wojska Polskiego do ul. Powstańców, ul. Powstańców do Al. Wojska Polskiego, Al. Wojska Polskiego do ul. Plantowej.
8Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Gomulińskiego 2PowszechnyNieul. Działkowa od Al. Wojska Polskiego do torów PKP, tory PKP do ul. Staszica, ul. Powstańców, ul. Helenowska do Al. Wojska Polskiego.
9Miejskie Przedszkole nr.14, ul. Jasna 2PowszechnyNieAl. Wojska Polskiego od granicy miasta do ul. Plantowej, ul. Plantowa do ul. Komorowskiej, ul. Komorowska do ul. Brzozowej, ul. Brzozowa do Al. Wojska Polskiego.
10Miejskie Przedszkole nr.12, ul. Andrzeja 12PowszechnyNietory WKD od al. Armii Krajowej do rzeki Utrata, zachodnia granica miasta, Al. Armii Krajowej do torów WKD.
11Szkoła Podstawowa nr.1, ul. Topolowa 10PowszechnyTakul. Partyzantów od torów PKP, ul. Kręta do rzeki Utrata , rzeka Utrata do torów PKP, tory PKP od rzeki Utrata do ul. Partyzantów.
12Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Wapienna 2PowszechnyNietory PKP od ul. Partyzantów do ul. Grunwaldzkiej, ul.Grunwaldzka, /granica miasta/. Al. Jerozolimskie do wschodniej granicy miasta, wschodnia granica miasta do rzeki Utrata, rzeka Utrata do ul. Krętej, ul. Kręta, ul. Partyzantów do torów PKP.
13Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Księcia Józefa 1PowszechnyNieAl. Armii Krajowej od torów WKD do ul. Ireny, ul. Ireny do ul. Mieczysława, ul. Mieczysława, ul. Ryszarda do torów WKD, tory WKD od ul. Ryszarda do Al. Armii Krajowej.
14Liceum Ogólnokształcące im. T.Kościuszki, ul. Kościuszki 34PowszechnyNieAl. Niepodległości od ul. B. Prusa do ul. Chopina, ul. Chopina od Al. Niepodległości do ul. Kościuszki, ul. Kościuszki od ul. Chopina do torów PKP, tory PKP od ul. Kościuszki do rzeki Utrata, rzeka Utrata od torów PKP do ul.B. Prusa, ul. B. Prusa od rzeki Utrata do AI. Niepodległości.
15Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana, ul. I. Daszyńskiego 6PowszechnyNieul. Sienkiewicza, ul. Kościuszki od ul. Sienkiewicza do ul. Chopina, ul. Chopina do ul. Powstańców, ul. Powstańców od ul. Chopina do ul. Obrońców Pokoju, ul. Obrońców Pokoju do ul. Kościuszki, ul. Olszowa, ul. Przemysłowa.
16Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Obrońców Pokoju 44PowszechnyNieul. Sienkiewicza do ul. Ołówkowej, ul.Ołówkowa do ul. Aptecznej, ul. Apteczna, ul. M.Reja, ul. Powstańców od ul. M.Reja do ul. Staszica, ul. Staszica do ul. Sienkiewicza.
17Gimazjum nr. 3 Al. Wojska Polskiego 34PowszechnyNieul. Kubusia Puchatka od ul. Chopina do Al. Wojska Polskiego, Al. Wojska Polskiego od ul. Kubusia Puchatka do Al. Niepodległości, Al. Niepodległości do ul. B. Prusa, ul. Prusa do Al. Wojska Polskiego, Al. Wojska Polskiego do ul. Powstańców, ul. Powstańców od Al. Wojska Polskiego do ul. Chopina, ul. Chopina od ul. Powstańców do ul. Kubusia Puchatka.
18Klub Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Niepodległości 12PowszechnyTakul. Chopina od ul. Kubusia Puchatka do Al. Niepodległości, Al. Niepodległości od ul. Chopina do Al. Wojska Polskiego, Al.Wojska Polskiego od Al. Niepodległości do ul. Kubusia Puchatka, ul. Kubusia Puchatka od Al. Wojska Polskiego do ul. Chopina.
19Spółdzielczy Dom Kultury, ul. Hubala 5PowszechnyNieul. Hubala, ul. Kopernika, ul. Lipowa nr nr 2-10.
20Gimnazjum nr. 3 Al. Wojska Polskiego 34PowszechnyNieAl. Armii Krajowej od ul. B. Prusa do ul. Komorowskiej, ul. Komorowska (strona parzysta) od Al. Armii Krajowej do ul. Plantowej, ul. Plantowa od ul. Komorowskiej do ul. B. Prusa, ul. B. Prusa od ul.Plantowej do Al.Armii Krajowej.
21Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Lipowa 31PowszechnyTakAl. Armii Krajowej - strona nieparzysta od nr 75 do nr 29 oraz strona parzysta od nr 22 do nr 32, ul. Lipowa 16, ul. Książąt Mazowieckich (bez budynków), tory WKD do południowej granicy miasta, południowa granica miasta od torów WKD do ul. Komorowskiej, ul. Komorowska (strona nieparzysta) do Al. Armii Krajowej.
22Gimnazjum nr. 4 im. Jana Pawła II ul. Hubala 4PowszechnyNieul. B. Prusa od Al. Armii Krajowej do rzeki Utrata, rzeka Utrata od ul. B. Prusa do torów WKD, tory WKD do Al.Armii Krajowej, Al. Armii Krajowej od torów WKD do ul. B. Prusa - z wyłączeniem ul. Kopernika i ul. Hubala, ul. Lipowa nr nr 2-10 i 16, Al.Armii Krajowej nr nr 22-32.
23Budynek Administracji PSM, ul. Lalki 6/8PowszechnyTakul. Anielki, ul. Wokulskiego, ul. Lalki, ul. Plantowa, ul. Komorowska, ul. Brzozowa od ul. Komorowskiej do ul.Anielki.
24Gimnazjum nr 3, Al. Wojska Polskiego 34PowszechnyNieAl.Wojska Polskiego strona parzysta od nr 36-50, ul. Plantowa 5, 7, 15
25Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia, im. prof.dr Jana Mazurkiewicza, ul. Partyzantów 2/4SzpitalTakMazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia, im. prof.dr Jana Mazurkiewicza, ul. Partyzantów 2/4
26Szpital Kolejowy, ul. Warsztatowa 1SzpitalTakSzpital Kolejowy, ul. Warsztatowa 1
27Szpital Powiatowy, Aleja Armii Krajowej 2/4SzpitalTakSzpital Powiatowy, Aleja Armii Krajowej 2/4
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Zachodnia granica miasta od torów PKP, północna granica miasta, wschodnia granica miasta do torów PKP, tory PKP od wschodniej granicy miasta do zachodniej granicy miasta.59 853434
Nr 2Wschodnia granica miasta od torów PKP, południowa granica miasta do ul. Komorowskiej, ul. Plantowa od ul. Komorowskiej do Al. Wojska Polskiego – strona nieparzysta od nr 61 do nr 99 oraz nr 5, 7, 15, Al. Wojska Polskiego od ul. Plantowej do ul. B. Prusa, ul. B. Prusa od Al. Wojska Polskiego do Al. Armii Krajowej – strona nieparzysta od nr 33 do nr 95 i strona parzysta od nr 60 do nr 116A, Al. Armii Krajowej od ul. B. Prusa (strona nieparzysta od nr 75 do nr 29 oraz strona parzysta od nr 22 do nr 32) do torów WKD, ul. Lipowa 16, tory WKD od Al. Armii Krajowej do rzeki Utraty, rzeka Utrata od torów WKD do torów PKP, tory PKP od rzeki Utraty do wschodniej granicy miasta.611 858438
Nr 3Rzeka Utrata od torów PKP do torów WKD, tory WKD od rzeki Utraty do Al. Armii Krajowej, Al. Armii Krajowej od torów WKD do Al. Niepodległości (z wyłączeniem Al. Armii Krajowej od nr 22 do nr 32 i ul. Lipowej 16), Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego, Al. Wojska Polskiego od Al. Niepodległości do ul. Kubusia Puchatka, ul. Kubusia Puchatka od Al. Wojska Polskiego do ul. Chopina, ul. Chopina od ul. Kubusia Puchatka do ul. Powstańców, ul. Powstańców od ul. Chopina do ul. Staszica, ul. Staszica od ul. Powstańców do torów PKP, tory PKP od ul. Staszica do rzeki Utraty.611 405437
Nr 4Ul. Komorowska od ul. Plantowej do południowej granicy miasta, południowa granica miasta do torów PKP, tory PKP od południowej granicy miasta do ul. Staszica, ul. Staszica od torów PKP do ul. Powstańców, ul. Powstańców od ul. Staszica do ul. Chopina (bez budynków oprócz budynku nr 107), ul. Chopina od ul. Powstańców do ul. Kubusia Puchatka, ul. Kubusia Puchatka od ul. Chopina do Al. Wojska Polskiego, Al. Wojska Polskiego od ul. Kubusia Puchatka do Al. Niepodległości, Al. Niepodległości do ul. B. Prusa, ul. B. Prusa (bez budynków) do Al. Wojska Polskiego, Al. Wojska Polskiego do ul. Plantowej, ul. Plantowa od Al. Wojska Polskiego do ul. Komorowskiej.612 169439
Podsumowanie 2345 28516148
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 5 6 5 5 21
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 9 9 10 10 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 11 11 12 44
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE PRUSZKOWSKIE KWW SPP 10 12 11 12 45
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 9 857 3 871 3 870 39.26%
3 702 95.66%
Tak
Nr 2 11 845 5 168 5 134 43.34%
4 968 96.77%
Tak
Nr 3 11 405 4 604 4 592 40.26%
4 342 94.56%
Tak
Nr 4 12 148 4 757 4 754 39.13%
4 534 95.37%
Tak
Podsumowanie45 25518 40018 35040.55%17 54695.62%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1607219,16%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 52463829,90%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 38744422,08%
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE PRUSZKOWSKIE 68194538,86%
Podsumowanie17 546148100,00%
Rada Miasta Pruszków - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Gawkowski Wojciech52436 11.78%
151 Wróblewski Andrzej43352 9.51%
1231 Majewski Adam46348 9.40%
1232 Maliszewski Mieczysław Antoni60279 7.54%
1233 Moczuło Józef65450 12.16%
241 Górniak-Uszyńska Halina Anna61524 10.55%
242 Wrona Maciej49347 6.98%
251 Deptuszewski Mariusz Zbigniew48512 10.31%
2231 Wacławek Henryk Józef55453 9.12%
2233 Kurzela Andrzej Leszek60489 9.84%
2235 Rybczyński Jacek40223 4.49%
341 Fabijaniak Seweryn Zbigniew34337 7.76%
342 Hejnowicz Anna-Maria34238 5.48%
351 Mazur Kazimierz Szczepan59481 11.08%
3231 Olszak Jarosław40271 6.24%
3232 Habiera Zbigniew Bogusław63384 8.84%
3236 Chlebiński Karol Andrzej32239 5.50%
441 Dubiel Magdalena44510 11.25%
447 Dobrowolska Julita57151 3.33%
451 Osiński Józef52648 14.29%
452 Porowski Czesław Kazimierz57112 2.47%
4231 Kulpa Eugeniusz Jan57363 8.01%
4233 Szydłak Krystyna Władysława60254 5.60%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1607219,16%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 524638729,90%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 387444522,08%
Tak
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE PRUSZKOWSKIE 6819451138,86%
Tak
Podsumowanie17 54614823100,00%
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieNazwa komitetuMiejsce zamieszkania, przynależność i poparcieTreść oświadczenia lustracyjnego*)
1Gawkowski Wojciech 52wyższeKOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RPPruszków, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej
2Osiński Józef 52wyższeKOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆPruszków, członek Prawa i Sprawiedliwości
3Starzyński Jan 55wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE PRUSZKOWSKIENowa Wieś, nie należy do partii politycznej
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieMiejsce zamieszkania przynależność i poparcieLiczba głosów oddanych na kandydata% głosówWybrany
1Gawkowski Wojciech 52wyższePruszków, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej 529929.38% Nie
2Osiński Józef 52wyższePruszków, członek Prawa i Sprawiedliwości 363320.14% Nie
3Starzyński Jan 55wyższeNowa Wieś, nie należy do partii politycznej 910650.48% Tak
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr.23,ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10 Powszechny1236463463 37,46%
451 97,41%
2Szpital Kolejowy, Warsztatowa 1 Powszechny2048655652 31,84%
644 98,77%
3Przedszkole Miejskie nr 8, ul. 3-go Maja 67 Powszechny1697692686 40,42%
662 96,50%
4Szkoła Podstawowa nr.9, ul. Mostowa 6 Powszechny241110631063 44,09%
1018 95,77%
5Zespół Szkół nr 1, ul. Promyka 24/26 Powszechny2392983981 41,01%
968 98,67%
6Szkoła Podstawowa nr.2,ul. Jasna 2 Powszechny2210825825 37,33%
813 98,55%
7Miejskie Przedszkole nr.15,ul. Dębowa 8 Powszechny2405870868 36,09%
857 98,73%
8Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Gomulińskiego 2 Powszechny2288881881 38,51%
871 98,86%
9Miejskie Przedszkole nr.14, ul. Jasna 2 Powszechny2190829828 37,81%
814 98,31%
10Miejskie Przedszkole nr.12, ul. Andrzeja 12 Powszechny1240589589 47,50%
582 98,81%
11Szkoła Podstawowa nr.1, ul. Topolowa 10 Powszechny1087394390 35,88%
390 100,00%
12Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Wapienna 2 Powszechny236110391038 43,96%
1020 98,27%
13Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Księcia Józefa 1 Powszechny212811031103 51,83%
1086 98,46%
14Liceum Ogólnokształcące im. T.Kościuszki, ul. Kościuszki 34 Powszechny1986798797 40,13%
787 98,75%
15Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana, ul. I. Daszyńskiego 6 Powszechny1642588588 35,81%
573 97,45%
16Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Obrońców Pokoju 44 Powszechny2143745739 34,48%
733 99,19%
17Gimazjum nr. 3 Al. Wojska Polskiego 34 Powszechny1552664663 42,72%
656 98,94%
18Klub Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Niepodległości 12 Powszechny1686756754 44,72%
745 98,81%
19Spółdzielczy Dom Kultury, ul. Hubala 5 Powszechny1929916911 47,23%
897 98,46%
20Gimnazjum nr. 3 Al. Wojska Polskiego 34 Powszechny1344488488 36,31%
481 98,57%
21Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Lipowa 31 Powszechny248111051104 44,50%
1083 98,10%
22Gimnazjum nr. 4 im. Jana Pawła II ul. Hubala 4 Powszechny2019802799 39,57%
785 98,25%
23Budynek Administracji PSM, ul. Lalki 6/8 Powszechny1503688685 45,58%
669 97,66%
24Gimnazjum nr 3, Al. Wojska Polskiego 34 Powszechny1173431430 36,66%
423 98,37%
25Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia, im. prof.dr Jana Mazurkiewicza, ul. Partyzantów 2/4 Szpital2066 30,00%
6 100,00%
26Szpital Kolejowy, ul. Warsztatowa 1 Szpital731515 20,55%
15 100,00%
27Szpital Powiatowy, Aleja Armii Krajowej 2/4 Szpital1199 81,82%
9 100,00%
Ogółem 45255 18397 18355 40,56%
18038 98,27%

Brak plików