Gmina Liczba mieszkańcówLiczba wyborcówObwodów
Czerwonak24 42219 74313
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nrAdresTyp obwoduPrzystosowany dla niepełnosprawnychGranice obwodu
1Gimnazjum, ul. Wojska Polskiego 6/8, BolechowoPowszechnyNieSołectwa: Bolechowo, Bolechowo Osiedle, Promnice,
2Szkoła Podstwowa, ul. Poprzeczna 10, OwińskaPowszechnyNieSołectwo: Owińska
3Szkoła Podstawowa, ul. Poprzeczna 10, OwińskaPowszechnyNieSołectwa: Bolechówko i Miękowo
4Gminne Przedszkole, Plac Zielony 4, CzerwonakPowszechnyTakOsiedle: Osiedle 40-Lecia PRL,
5Szkoła Podstawowa, ul. Rolna 1, CzerwonakPowszechnyNieSołectwo Czerwonak II
6Gminny Ośrodek Kultury Sokół, ul. Gdyńska 47, CzerwonakPowszechnyTakSołectwo Czerwonak I
7Szkoła Podstawowa, ul. Gwarna 1, KicinPowszechnyNieSołectwa: Kicin, Kliny
8Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska, KoziegłowyPowszechnyNieSołectwo Koziegłowy
9Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska, KoziegłowyPowszechnyNieOsiedle: Osiedle Karolin
10Gimnazjum, ul. Piaskowa 15, KoziegłowyPowszechnyTakCentralna część Osiedla Leśnego, której granice wyznacza: - od strony wschodniej i południowej droga gminna (nr ewidencyjny 212P), -od strony zachodniej ulica Piłsudskiego oraz zachodnia granica działek nr 102/11, 103/11 i 103/12 arkusz mapy 9, obręb Koziegłowy, - od strony północnej granica działki nr 103/4, arkusz mapy 9, obręb Koziegłowy oraz droga gminna 212P)
11Gimnazjum, ul. Piaskowa 15, KoziegłowyPowszechnyTakZachodnio-północna część Osiedla Leśnego, której granice wyznacza: - od strony wschodniej droga gminna (nr ewidencyjny 212P) oraz zachodnia granica działek 102/11, 103/11 i 103/12 mapy 9, obręb Koziegłowy, - od strony południowej granica działki nr 103/4 arkusz mapy 9, obręb Koziegłowy, ul. Piłsudskiego i granice Osiedla Leśnego, - od strony zachodniej granica Osiedla Leśnego, - od strony północnej granica Osiedla Leśnego i droga gminna (nr ewidencyjny 214P)
12Gimnazjum, ul. Piaskowa 15, KoziegłowyPowszechnyTakPołudniowa część Osiedla Leśnego, której granice wyznacza: - od strony wschodniej granica Osiedla Leśnego, - od strony południowej ul. Poznańska, - od strony zachodniej ul. Piłsudskiego i granice Osiedla Leśnego, - od strony północnej drogi gminne (nr ewidencyjny 212P i 213P)
13Gimnazjum, ul. Piaskowa 15, KoziegłowyPowszechnyTakPółnocno-wschodnia część Osiedla Leśnego, której granice wyznacza: - od strony wschodniej granica Osiedla Leśnego, - od strony południowej drogi gminne (nr ewidencyjny 212P i 213P), - od strony zachodniej droga gminna (nr ewidencyjny 212P), - od strony północnej droga gminna (nr ewidencyjny 214P) i granica Osiedla Leśnego
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Annowo Bolechowo Bolechowo Osiedle Bolechówko Dębogóra Kicin Kliny Ludwikowo Mielno Miękowo Owińska Potasze Promnice Szlachęcin Trzaskowo 75 989640
Nr 2Czerwonak Koziegłowy z wyłączeniem Osiedla Leśnego i ul. Piłsudskiego 76 917751
Nr 3Koziegłowy Osiedle Leśne ul. Piłsudskiego 76 837645
Podsumowanie 2119 74319136
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 7 6 5 18
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5 7 7 19
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JESTEŚMY STĄD" KWW "JESTEŚMY STĄD" 7 8 8 23
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NAPRZÓD RAZEM" KWW "NAPRZÓD RAZEM" 5 8 8 21
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZERWONAK-DZIAŁAJMY RAZEM KWW CZERWONAK-DZIAŁAJMY RAZEM 7 8 7 22
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA CZERWONAK KWW LEPSZA GMINA CZERWONAK 9 7 10 26
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZERWONAK DLA WSZYSTKICH KWW CZERWONAK DLA WSZYSTKICH   7   7
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 5 989 2 712 2 708 45.22%
2 598 95.94%
Tak
Nr 2 6 917 3 118 3 114 45.02%
2 990 96.02%
Tak
Nr 3 6 838 2 521 2 516 36.79%
2 428 96.50%
Tak
Podsumowanie19 7448 3518 33842.23%8 01696.14%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 17531821,87%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 11681914,57%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JESTEŚMY STĄD" 403235,03%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NAPRZÓD RAZEM" 653218,15%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZERWONAK-DZIAŁAJMY RAZEM 16712220,85%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA CZERWONAK 20152625,14%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZERWONAK DLA WSZYSTKICH 35374,40%
Podsumowanie8 016136100,00%
Rada Gminy Czerwonak - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Andrzejewski Janusz Adam58175 6.74%
142 Maciejewski Robert36181 6.97%
145 Kudzia Anna Maria26109 4.20%
152 Lesiczka Leszek Józef54192 7.39%
1181 Moczulski Andrzej Grzegorz62188 7.24%
1191 Wojtkowiak Marcin Stefan28136 5.23%
1192 Gryska Beata43264 10.16%
241 Maćkowiak Przemysław32206 6.89%
251 Walerych Renata Anna50171 5.72%
2181 Sikoń Tadeusz Paweł52158 5.28%
2183 Kędziora Tatiana Maria37175 5.85%
2191 Banaszak Ewa Elżbieta70132 4.41%
2193 Niedośpiał Krystyna52127 4.25%
2197 Skrzekut Wojciech Aleksander25257 8.60%
341 Picyk Piotr37184 7.58%
343 Fedder Wiesława Maria50158 6.51%
351 Sommerfeld Jacek36139 5.72%
3172 Pietrzyński Marek Czesław58107 4.41%
3182 Jankowska-Bachor Daniela Maria64182 7.50%
3192 Libera Maria Jolanta53126 5.19%
3197 Hornik Zbigniew Kazimierz54128 5.27%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 175318621,87%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 116819314,57%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JESTEŚMY STĄD" 403235,03%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NAPRZÓD RAZEM" 6532118,15%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZERWONAK-DZIAŁAJMY RAZEM 167122420,85%
Tak
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA CZERWONAK 201526725,14%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZERWONAK DLA WSZYSTKICH 35374,40%
-
Podsumowanie8 01613621100,00%
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieNazwa komitetuMiejsce zamieszkania, przynależność i poparcieTreść oświadczenia lustracyjnego*)
1Pietrzyński Marek Czesław 58średnieKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NAPRZÓD RAZEM"Kicin, nie należy do partii politycznej
2Poznański Mariusz 61wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZERWONAK-DZIAŁAJMY RAZEMBolechówko, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej
3Reichelt Władysław Michał 60wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JESTEŚMY STĄD"Kicin, nie należy do partii politycznej
4Walerych Renata Anna 50wyższeKOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆCzerwonak, nie należy do partii politycznej
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieMiejsce zamieszkania przynależność i poparcieLiczba głosów oddanych na kandydata% głosówWybrany
1Pietrzyński Marek Czesław 58średnieKicin, nie należy do partii politycznej 138416.96% Nie
2Poznański Mariusz 61wyższeBolechówko, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej 419351.40% Tak
3Reichelt Władysław Michał 60wyższeKicin, nie należy do partii politycznej 129915.92% Nie
4Walerych Renata Anna 50wyższeCzerwonak, nie należy do partii politycznej 128215.71% Nie
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Gimnazjum, ul. Wojska Polskiego 6/8, Bolechowo Powszechny1723752752 43,64%
732 97,34%
2Szkoła Podstwowa, ul. Poprzeczna 10, Owińska Powszechny1808759755 41,76%
734 97,22%
3Szkoła Podstawowa, ul. Poprzeczna 10, Owińska Powszechny989476476 48,13%
466 97,90%
4Gminne Przedszkole, Plac Zielony 4, Czerwonak Powszechny917436436 47,55%
426 97,71%
5Szkoła Podstawowa, ul. Rolna 1, Czerwonak Powszechny2079907907 43,63%
889 98,02%
6Gminny Ośrodek Kultury Sokół, ul. Gdyńska 47, Czerwonak Powszechny1581761760 48,07%
749 98,55%
7Szkoła Podstawowa, ul. Gwarna 1, Kicin Powszechny1469725725 49,35%
707 97,52%
8Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska, Koziegłowy Powszechny760297297 39,08%
292 98,32%
9Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska, Koziegłowy Powszechny1580717717 45,38%
702 97,91%
10Gimnazjum, ul. Piaskowa 15, Koziegłowy Powszechny1640605605 36,89%
590 97,52%
11Gimnazjum, ul. Piaskowa 15, Koziegłowy Powszechny1555600599 38,52%
581 96,99%
12Gimnazjum, ul. Piaskowa 15, Koziegłowy Powszechny1343462462 34,40%
450 97,40%
13Gimnazjum, ul. Piaskowa 15, Koziegłowy Powszechny2300854854 37,13%
840 98,36%
Ogółem 19744 8351 8345 42,27%
8158 97,76%

Brak plików