Gmina Liczba mieszkańcówLiczba wyborcówObwodów
Murowana Goślina16 04112 80211
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nrAdresTyp obwoduPrzystosowany dla niepełnosprawnychGranice obwodu
1Przedszkole, PrzebędowoPowszechnyNieSołectwo Białęgi, Sołectwo Przebędowo, Sołectwo Raduszyn
2Szkoła Podstawowa, BiałężynPowszechnyNieSołectwo Białężyn, Sołectwo Nieszawa, Sołectwo Uchorowo
3Remiza OSP, MściszewoPowszechnyNieSołectwo Mściszewo, Sołectwo Starczanowo
4Remiza OSP, BoduszewoPowszechnyNieSołectwo Boduszewo, Sołectwo Kamińsko, Sołectwo Rakownia, Sołectwo Zielonka
5Szkoła Podstawowa, Długa GoślinaPowszechnyNieSołectwo Długa Goślina, Sołectwo Łoskoń Stary, Sołectwo Wojnowo
6Szkoła Podstawowa, ŁopuchowoPowszechnyNieSołectwo Głębocko, Sołectwo Głęboczek, Sołectwo Łopuchowo, Sołectwo Łopuchówko, Sołectwo Trojanowo
7Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, ul.Poznańska 16, Murowana GoślinaPowszechnyTakOsiedle nr 1, Osiedle nr 3, Osiedle nr 5
8Ratusz, Plac Powstańców Wielkopolskich 9, Murowana GoślinaPowszechnyNieOsiedle nr 2, Osiedle nr 4
9Przedszkole"Słoneczko",ul.Leśna9,Murowana GoślinaPowszechnyNieOsiedle nr 6, Osiedle nr 7, Osiedle nr 8
10Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gen. T. Kutrzeby 3, Murowana GoślinaPowszechnyNieOsiedle nr 9, Osiedle nr 10
11Gimnazjum nr 2, ul. Gen. T. Kutrzeby 3, Murowana GoślinaPowszechnyNieOsiedle nr 11, Osiedle nr 12
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Sołectwo Białęgi, Sołectwo Przebędowo, Sołectwo Raduszyn199555
Nr 2Sołectwo Białężyn, Sołectwo Mściszewo, Sołectwo Nieszawa, Sołectwo Starczanowo, Sołectwo Uchorowo11 12655
Nr 3Sołectwo Boduszewo, Sołectwo Kamińsko, Sołectwo Rakownia, Sołectwo Zielonka188544
Nr 4Sołectwo Długa Goślina, Sołectwo Łoskoń Stary, Sołectwo Wojnowo 186133
Nr 5Sołectwo Głębocko, Sołectwo Głęboczek, Sołectwo Łopuchowo, Sołectwo Łopuchówko, Sołectwo Trojanowo174533
Nr 6Okręg wyborczy nr 6 obejmuje osiedla nr 1 i nr 5. Jego granica rozpoczyna się od granicy miasta od strony wsi Przebędowo i biegnie wzdłuż ul. Rogozińskiej, obejmując ul. Rogozińską, do ul. Polnej, wzdłuż ul. Polnej do torów kolejowych, wzdłuż torów kolejowych do ul. Przemysłowej, wzdłuż ul. Przemysłowej za torami kolejowymi do zachodniej granicy miasta, zachodnią granicą miasta na północ w kierunku wsi Przebędowo i obejmuje ulice znajdujące się wewnątrz tego okręgu. 182755
Nr 7Okręg wyborczy nr 7 obejmuje osiedle nr 2. Jego granica rozpoczyna się od granic miasta, od strony wsi Przebędowo i biegnie północną granicą miasta w kierunku wschodnim, następnie wschodnią granicą miasta dochodzi do ul. Raduszyńskiej i wzdłuż ul. Łąkowej dochodzi do ul. Wodnej, skręca przed ul. Wodną w kierunku północnym, biegnie wzdłuż ul. Wodnej, Spokojnej, Nowej dochodząc do granic północnych miasta i obejmuje ulice znajdujące się wewnątrz tego okręgu. 167033
Nr 8Okręg wyborczy nr 8 obejmuje osiedle nr 3. Jego granica rozpoczyna się od północy na wysokości ul. Polnej, biegnie w kierunku południowym wzdłuż ul. Rogozińskiej, następnie skręca w kierunku zachodnim biegnąc wzdłuż ul. Podgórnej, za ul. Podgórną skręca na południe, biegnie wzdłuż ul. Wodnej a następnie ul. Łąkowej w kierunku wschodnim, dochodzi do ul. Poznańskiej i skręca na północ, biegnie wzdłuż ul. Poznańskiej, wschodnich granic pl. Powstańców Wlkp., wzdłuż ul. Rogozińskiej dochodzi do ul. Polnej i obejmuje ulice znajdujące się wewnątrz tego okręgu. 175144
Nr 9Okręg wyborczy nr 9 obejmuje osiedle nr 4. Jego granica rozpoczyna się na wysokości ul. Polnej i biegnie na południe wzdłuż ul. Rogozińskiej i wschodnich granic pl. Powstańców Wlkp., następnie wzdłuż ul. Poznańskiej dochodzi do ul. Brackiej i skręca na wschód dochodząc do torów kolejowych, przed torami kolejowymi skręca na północ i wzdłuż nich dochodzi do wysokości ul. Polnej, skręca przed ul Polną na wschód i wzdłuż niej dochodzi do ul. Rogozińskiej i obejmuje ulice znajdujące się wewnątrz tego okręgu.180633
Nr 10Okręg wyborczy nr 10 obejmuje osiedla nr 6 i 7 Jego granica rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Łąkową i Bracką, biegnie wzdłuż ulicy Poznańskiej, za ul. Długą skręca w kierunku wschodnim, biegnie wzdłuż ul. Długiej, za ul. Źródlaną skręca w kierunku południowym, biegnie wzdłuż ul. Źródlanej do ul. Leśnej, następnie skręca w kierunku zachodnim i wzdłuż ul. Leśnej dochodzi do ul. gen. Tadeusza Kutrzeby, skręca w kierunku południowym dochodząc do granicy miasta i następnie skręca na wschód, biegnąc wzdłuż południowej granicy miasta, przecina ul. Poznańską i tory kolejowe, za torami kolejowymi skręca na północ i wzdłuż wschodniej granicy miasta dochodzi do skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. Łąkową i Bracką i obejmuje ulice znajdujące się wewnątrz tego okręgu. 199944
Nr 11Okręg wyborczy nr 11 obejmuje osiedle nr 8. Jego granica rozpoczyna się od skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. Długą i biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż ul. Długiej obejmując tę ulicę, za ul. Malinową skręca w kierunku południowym, a następnie biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Długiej dochodząc do skrzyżowania ul. Długiej z ul. Poznańską i obejmuje ulice znajdujące się wewnątrz tego okręgu. 183844
Nr 12Okręg wyborczy nr 12 obejmuje osiedle nr 9. Jego granica rozpoczyna się od skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. Długą i biegnie wzdłuż ul. Długiej w kierunku zachodnim, przed Nowym Rynkiem skręca w kierunku północnym, po przecięciu ul. Krętej biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic osiedla „Zielone Wzgórza” dochodzi do skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. Długą i obejmuje ulice znajdujące się wewnątrz tego okręgu. 181244
Nr 13Okręg wyborczy nr 13 obejmuje osiedle nr 10. Jego granica rozpoczyna się przed ul. Gen. T. Kutrzeby i biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż ul. Długiej, dochodzi do ul. Raduszyńskiej i skręca na północ, a następnie biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic osiedla „Zielone Wzgórza”, za ul. Lenartowskiego skręca w kierunku południowym, dochodzi do ul. Długiej i obejmuje ulice znajdujące się wewnątrz tego okręgu. 181322
Nr 14Okręg wyborczy nr 14 obejmuje osiedle nr 11. Jego granica rozpoczyna się na wysokości ul. Źródlanej i biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż ul. Długiej, obejmuje Nowy Rynek i dochodzi do ul. Raduszyńskiej, następnie biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Smolnej, za ulicą gen. T. Kutrzeby skręca w kierunku południowym i dochodzi do ul. Leśnej, biegnie wzdłuż ul. Leśnej w kierunku wschodnim, a następnie w kierunku północnym wzdłuż ul. Źródlanej, dochodzi do ul. Długiej i obejmuje ulice znajdujące się wewnątrz tego okręgu. 11 06533
Nr 15Okręg wyborczy nr 15 obejmuje osiedle nr 12. Jego granica rozpoczyna się na wysokości skrzyżowania ul. Gen. T. Kutrzeby z ul. Smolną, biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Smolnej, przecina ul. Raduszyńską, skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ul. Raduszyńskiej, dochodzi do południowych granic miasta, następnie biegnie w kierunku północnym wzdłuż ul. gen. T. Kutrzeby, dochodzi do skrzyżowania z ul. Smolną i obejmuje ulice znajdujące się wewnątrz tego okręgu. 160944
Podsumowanie 1512 8025656
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ KWW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA MUROWANA GOŚLINA KWW LEPSZA MUROWANA GOŚLINA 1 1 1 1 1 1   1   1 1 1     1 11
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNA GMINA KWW NOWOCZESNA GMINA 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 13
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA OBYWATELSKA KWW INICJATYWA OBYWATELSKA 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MOJE MIASTO I GMINA" KWW "MMIG"           1                   1
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLISKO MIASTA I GMINY KWW BLISKO MIASTA I GMINY 1                             1
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BINIU KWW BINIU   1                           1
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 994 395 395 39.74%
383 96.96%
Tak
Nr 2 1 131 577 577 51.02%
565 97.92%
Tak
Nr 3 888 405 405 45.61%
397 98.02%
Tak
Nr 4 864 374 374 43.29%
367 98.13%
Tak
Nr 5 745 283 283 37.99%
277 97.88%
Tak
Nr 6 829 495 495 59.71%
482 97.37%
Tak
Nr 7 671 384 384 57.23%
381 99.22%
Tak
Nr 8 751 400 400 53.26%
390 97.50%
Tak
Nr 9 803 395 394 49.07%
385 97.72%
Tak
Nr 10 1 000 547 546 54.60%
519 95.05%
Tak
Nr 11 837 413 413 49.34%
401 97.09%
Tak
Nr 12 811 339 338 41.68%
315 93.20%
Tak
Nr 13 812 382 382 47.04%
362 94.76%
Tak
Nr 14 1 061 444 442 41.66%
428 96.83%
Tak
Nr 15 611 337 337 55.16%
327 97.03%
Tak
Podsumowanie12 8086 1706 16548.13%5 97996.98%
 
Wyniki głosowania na kandydatów do rady
Okręg wyborczy nrNr listyNr na liścieNazwisko i Imiona Nazwa komitetuLiczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1161Baszczyńska Danuta MariaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ10326,89%Nie
1171Chruścicka PatrycjaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA MUROWANA GOŚLINA266,79%Nie
1181Nowak-Bajer Monika EwaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNA GMINA5013,05%Nie
1191Frąckowiak PaulinaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA OBYWATELSKA236,01%Nie
1211Nawrocka GrażynaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLISKO MIASTA I GMINY18147,26%Tak
2161Pawlak Tomasz JanKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ19334,16%Tak
2171Gałka SławomirKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA MUROWANA GOŚLINA7212,74%Nie
2181Wojczak ZbigniewKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNA GMINA17631,15%Nie
2191Grzebyta RenataKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA OBYWATELSKA447,79%Nie
2221Wiliński Paweł JanKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BINIU8014,16%Nie
3161Winogrodzka ElżbietaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ19649,37%Tak
3171Ludzkowski Andrzej JarosławKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA MUROWANA GOŚLINA5814,61%Nie
3181Dłużewski Jerzy MarianKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNA GMINA8120,40%Nie
3191Kowalczyk JózefKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA OBYWATELSKA6215,62%Nie
4161Strykowski Konrad MariuszKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ25168,39%Tak
4171Olejniczak Izabela AnnaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA MUROWANA GOŚLINA7620,71%Nie
4191Michalska Paulina MariaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA OBYWATELSKA4010,90%Nie
5161Okińczyc Robert AleksanderKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ13348,01%Tak
5171Żurowski NorbertKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA MUROWANA GOŚLINA279,75%Nie
5181Szczepaniak MateuszKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNA GMINA11742,24%Nie
6161Furman ZbigniewKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ14730,50%Tak
6171Borowicz AdriannaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA MUROWANA GOŚLINA13026,97%Nie
6181Woźniak Maciej ArturKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNA GMINA10822,41%Nie
6191Kopiczko Beata MagdalenaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA OBYWATELSKA347,05%Nie
6201Krąkowska Halina MariaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MOJE MIASTO I GMINA"6313,07%Nie
7161Kobus AlicjaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ21456,17%Tak
7181Jeżewska Wiesława ElżbietaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNA GMINA14036,75%Nie
7191Grabus LeszekKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA OBYWATELSKA277,09%Nie
8161Nowak MariaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ11830,26%Nie
8171Hanzewniak Paweł StanisławKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA MUROWANA GOŚLINA6516,67%Nie
8181Krajna-Solman Wanda EleonoraKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNA GMINA17845,64%Tak
8191Wieczorek EwaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA OBYWATELSKA297,44%Nie
9161Pflanz MarianKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ13535,06%Nie
9181Pędziński SzymonKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNA GMINA22157,40%Tak
9191Sokołowski Przemysław AndrzejKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA OBYWATELSKA297,53%Nie
10161Henclewska AleksandraKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ19337,19%Nie
10171Dziechciar-Crosio JoannaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA MUROWANA GOŚLINA366,94%Nie
10181Rewers Leszek JanKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNA GMINA24847,78%Tak
10191Lewandowska Maja JoannaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA OBYWATELSKA428,09%Nie
11161Krankiewicz WaldemarKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ14636,41%Nie
11171Gałka MikołajKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA MUROWANA GOŚLINA6516,21%Nie
11181Kaźmierczak BłażejKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNA GMINA17242,89%Tak
11191Bąbelek Piotr JakubKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA OBYWATELSKA184,49%Nie
12161Rogowski MichałKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ12339,05%Tak
12171Zachaś-Szczygieł Anna NataliaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA MUROWANA GOŚLINA9028,57%Nie
12181Dereń Bartosz WiesławKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNA GMINA7122,54%Nie
12191Prymowicz AdrianKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA OBYWATELSKA319,84%Nie
13161Przygońska Krystyna MariaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ29882,32%Tak
13191Dębowy Piotr BernardKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA OBYWATELSKA6417,68%Nie
14161Bitner ZbigniewKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ14533,88%Nie
14181Bromberek Roman HenrykKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNA GMINA15536,21%Tak
14191Ziemkowska AgnieszkaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA OBYWATELSKA12829,91%Nie
15161Kaniecki WiesławKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ14444,04%Tak
15171Kowalski Kamil MateuszKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA MUROWANA GOŚLINA4513,76%Nie
15181Kaźmierczak GracjanKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNA GMINA11334,56%Nie
15191Dudek Włodzimierz EdwardKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA OBYWATELSKA257,65%Nie
Rada Miejska w Murowanej Goślinie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
1211 Nawrocka Grażyna54181 47.26%
2161 Pawlak Tomasz Jan43193 34.16%
3161 Winogrodzka Elżbieta53196 49.37%
4161 Strykowski Konrad Mariusz52251 68.39%
5161 Okińczyc Robert Aleksander43133 48.01%
6161 Furman Zbigniew43147 30.50%
7161 Kobus Alicja64214 56.17%
8181 Krajna-Solman Wanda Eleonora59178 45.64%
9181 Pędziński Szymon34221 57.40%
10181 Rewers Leszek Jan52248 47.78%
11181 Kaźmierczak Błażej29172 42.89%
12161 Rogowski Michał27123 39.05%
13161 Przygońska Krystyna Maria56298 82.32%
14181 Bromberek Roman Henryk51155 36.21%
15161 Kaniecki Wiesław52144 44.04%


Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieNazwa komitetuMiejsce zamieszkania, przynależność i poparcieTreść oświadczenia lustracyjnego*)
1Borowicz Adrianna 29wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA MUROWANA GOŚLINAMurowana Goślina, nie należy do partii politycznej
2Łęcki Tomasz 43wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJMurowana Goślina, nie należy do partii politycznej
3Urbański Dariusz 44wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA OBYWATELSKAMurowana Goślina, nie należy do partii politycznej
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieMiejsce zamieszkania przynależność i poparcieLiczba głosów oddanych na kandydata% głosówWybrany
1Borowicz Adrianna 29wyższeMurowana Goślina, nie należy do partii politycznej 134622.13% Nie
2Łęcki Tomasz 43wyższeMurowana Goślina, nie należy do partii politycznej 305050.15% Tak
3Urbański Dariusz 44wyższeMurowana Goślina, nie należy do partii politycznej 168627.72% Nie
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Przedszkole, Przebędowo Powszechny994395395 39,74%
386 97,72%
2Szkoła Podstawowa, Białężyn Powszechny753415415 55,11%
408 98,31%
3Remiza OSP, Mściszewo Powszechny378162162 42,86%
161 99,38%
4Remiza OSP, Boduszewo Powszechny888405405 45,61%
399 98,52%
5Szkoła Podstawowa, Długa Goślina Powszechny864374374 43,29%
370 98,93%
6Szkoła Podstawowa, Łopuchowo Powszechny745283283 37,99%
279 98,59%
7Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, ul.Poznańska 16, Murowana Goślina Powszechny1580895895 56,65%
880 98,32%
8Ratusz, Plac Powstańców Wielkopolskich 9, Murowana Goślina Powszechny1474779778 52,78%
769 98,84%
9Przedszkole"Słoneczko",ul.Leśna9,Murowana Goślina Powszechny1837960959 52,20%
945 98,54%
10Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gen. T. Kutrzeby 3, Murowana Goślina Powszechny1623721721 44,42%
713 98,89%
11Gimnazjum nr 2, ul. Gen. T. Kutrzeby 3, Murowana Goślina Powszechny1672781781 46,71%
772 98,85%
Ogółem 12808 6170 6168 48,16%
6082 98,61%

Brak plików