Gmina Liczba mieszkańcówLiczba wyborcówObwodów
Swarzędz42 06733 78923
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nrAdresTyp obwoduPrzystosowany dla niepełnosprawnychGranice obwodu
1Szkoła Podstawowa nr 5, os. Mielżyńskiego 3a, SwarzędzPowszechnyTakMiasto Swarzędz Obwód obejmuje część miasta Swarzędz ograniczoną ulicami: Pawią, Józefa Rivoliego, Poziomkową, Heleny Modrzejewskiej , od południa granicą administracyjną miasta, wzdłuż torów kolejowych trasy E 20 do skrzyżowania z ulicą Prof. Stanisława Kirkora, Jakuba Przybylskiego, Orlą do Pawiej. Obwód obejmuje ulice stanowiące jego granice.
2Szkoła Podstawowa nr 5, os. Mielżyńskiego 3a, SwarzędzPowszechnyTakMiasto Swarzędz: Osiedle Edwarda Raczyńskiego od numeru 5 do końca numerów.
3Szkoła Podstawowa nr 5, os. Mielżyńskiego 3a, SwarzędzPowszechnyTakMiasto Swarzędz: Osiedla: Tytusa Działyńskiego, Macieja Mielżyńskiego
4Szkoła Podstawowa nr 5, os.Mielżyńskiego 3a, SwarzędzPowszechnyTakMiasto Swarzędz: Osiedle Edwarda Raczyńskiego od nr 1 do 4, Osiedle Hipolita Cegielskiego,
5Hala "Unia", ul. Św. Marcin 1, SwarzędzPowszechnyNieMiasto Swarzędz Obwód obejmuje część miasta Swarzędz ograniczoną od zachodu granicą administracyjną miasta , torami kolejowymi trasy E 20 do ulicy Dworcowej, przez drogę krajową 92, strugą Mielcuch, ulicą Strzelecką do granic miasta Poznania. Obwód obejmuje ulice stanowiące jego granice.
6Gimnazjum nr 2, ul. Polna 21, SwarzędzPowszechnyNieMiasto Swarzędz Obwód obejmuje część miasta Swarzędz ograniczoną od wschodu granicą administracyjną miasta z wsią Jasin, granicą administracyjną z wsią Zalasewo, ulicami Pauliny i Augusta Wilkońskich, Jana Matejki, przez tory kolejowe trasy E-20, ul. Kórnikcą do drogi krajowej 92, do granicy z wsią Jasin. Obwód obejmuje ulice stanowiące jego granice.
7Gimnazjum Nr 2, ul. Polna 21, SwarzędzPowszechnyNieMiasto Swarzędz Obwód obejmuje część miasta Swarzędz ograniczoną: od południa granicą administracyjną miasta, od wschodu graniczy z terenami osiedli mieszkaniowych Macieja Mielżyńskiego i Tytusa Działyńskiego , dalej ograniczona jest Rowem Zalasewskim, torami kolejowymi trasy E 20, ul. Kórnicką. Obwód obejmuje ulicę Kórnicką.
8Cech Stolarzy, ul. Wrzesińska 41, SwarzędzPowszechnyNieMiasto Swarzędz Obwód obejmuje część miasta Swarzędz ograniczoną: od północy i wschodu granicą administracyjną miasta oraz ulicami: Poznańską , Polną, Augusta Cieszkowskiego oraz ulice Górków i Zygmunta Grudzińskiego ( z Os. Zygmunta III Wazy), Augusta Cieszkowskiego do granicy administracyjnej z wsią Gruszczyn. Obwód obejmuje ulice stanowiące jego granice.
9Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Zamkowa 20, SwarzędzPowszechnyNieMiasto Swarzędz Obwód obejmuje część miasta Swarzędz ograniczoną ulicami: Zamkowa, Rynek, Gołębia, Nowy Świat, Augusta Cieszkowskiego, Górków, Zygmunta Grudzińskiego oraz ulice św. Marcina i Kosynierów oraz wieś Jasin. Obwód obejmuje ulice stanowiące granice, z wyjątkiem ulic: Górków, Zygmunta Grudzińskiego i Augusta Cieszkowskiego.
10Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Zamkowa 20, SwarzędzPowszechnyNieMiasto Swarzędz Obwód obejmuje część miasta Swarzędz ograniczoną drogą krajwą 92, strugą Mielcuch, Strzelecką, Podgórną, Placem Niezłomnych, Rynkiem, ulicami:. Warszawską , Augusta Cieszkowskiego, Wrzesińską, Kórnicką od Rynku do drogi krajowej E-92. Obwód obejmuje ulice stanowiące granice, z wyjątkiem Rynku i ul. Augusta Cieszkowskiego
11Gimnazjum nr 3, os. Czwartaków 1, SwarzędzPowszechnyNieMiasto Swarzędz Osiedle Dąbrowszczaków od nr 15 do 27
12Gimnazjum nr 3, os. Czwartaków 1, SwarzędzPowszechnyNieMiasto Swarzędz Osiedle Dąbrowszczaków od nr 1 do 14
13Przedszkole nr 5, os. Kościuszkowców 2, SwarzędzPowszechnyNieMiasto Swarzędz Osiedle Czwartaków nr 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
14Przedszkole nr 2, os. Czwartaków 8, SwarzędzPowszechnyNieMiasto Swarzędz Osiedle Czwartaków 2, 3, 10, 11, 12, 21, 22, 23, ulica Gryniów
15Szkoła Podstawowa nr 4, os. Kościuszkowców 4, SwarzędzPowszechnyTakMiasto Swarzędz Osiedle Kościuszkowców od nr 1 do 18
16Szkoła Podstawowa nr 4, os. Kościuszkowców 4, SwarzędzPowszechnyTakMiasto Swarzędz Osiedle Kościuszkowców od nr 19
17Szkoła Podstawowa nr 1, Zamkowa 20, SwarzędzPowszechnyNieWsie: Gortatowo, Łowęcin
18Przedszkole Publiczne, ul. Spacerowa 4, ZalasewoPowszechnyNieWsie: Garby, Kruszewnia, Rabowice, Zalasewo
19Szkoła Podstawowa, ul. Karłowicka 3, WierzonkaPowszechnyNieWsie: Karłowice, Wierzonka, Wierzenica (z wyjątkiem ulicy Krętej)
20Szkoła Podstawowa, ul. Dworska 1, PaczkowoPowszechnyNieWsie: Paczkowo, Puszczykowo Zaborze, Sarbinowo, Sokolniki Gwiazdowskie
21Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 50, KobylnicaPowszechnyNieWsie: Gruszczyn, Katarzynki, Uzarzewo
22Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 50, KobylnicaPowszechnyNieWieś: Kobylnica
23Klub Rolnika, ul. Asfaltowa, JanikowoPowszechnyNieWsie: Bogucin, Janikowo, Wierzenica: ul. Kręta
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Obejmuje północną część miasta Swarzędza ograniczoną ulicami: Zamkową , brzegiem jeziora, wzdłuż ujścia rzeki Cybiny, ul. Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego ( z wyłączeniem os. Zygmunta III Wazy). Okręg nie obejmuje ulic stanowiących jego granice. 57 605437
Nr 2Obejmuje centralną część miasta ograniczoną ulicami: od zachodu granicą z miastem Poznań, wzdłuż linii brzegowej jeziora, ul. Św. Marcina, Zamkową, Zygmunta Grudzińskiego (łącznie z Os. Zygmunta III Wazy), Augusta Cieszkowskiego do północnej granicy miasta, granicą z wsią Jasin, granicą z wsią Zalasewo, wzdłuż ulicy Kórnickiej do trasy kolejowej E 20 łącznie z całą ulicą Pogodną do zachodniej granicy z miastem Poznaniem. Wieś sołecka Jasin. Okręg obejmuje ulice stanowiące jego granice z wyjątkiem ulicy Kórnickiej na odcinku od trasy kolejowej E-20 do końca. 58 660438
Nr 3Obejmuje południową część miasta ograniczonego od zachodu granicą z miastem Poznań, wzdłuż torów kolejowych trasy E 20, wzdłuż ulicy Kórnickiej, do granicy z wsią Zalasewo i miastem Poznań. 58 448439
Nr 4Cała gmina Swarzędz, z wyjątkiem wsi Jasin. Bogucin, Garby, Gortatowo, Gruszczyn, Janikowo, Karłowice, Katarzynki, Kobylnica, Kruszenia, Łowęcin, Paczkowo, Puszczykowo Zaborze, Rabowice, Sarbinowo, Sokolniki Gwiazdowskie, Uzarzewo, Wierzenica, Wierzonka, Zalasewo. 69 076442
Podsumowanie 2133 78916156
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 7 9 10 12 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 9 9 9 37
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY TOMICKIEJ KWW ANNY TOMICKIEJ 10 10 10 12 42
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI DLA POWIATU KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU 10 10 10 9 39
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 7 605 3 934 3 933 51.72%
3 698 94.02%
Tak
Nr 2 8 660 4 159 4 154 47.97%
3 917 94.29%
Tak
Nr 3 8 448 3 793 3 788 44.84%
3 605 95.17%
Tak
Nr 4 9 079 4 119 4 118 45.36%
3 957 96.09%
Tak
Podsumowanie33 79216 00515 99347.33%15 17794.9%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 42223827,82%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 20023713,19%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY TOMICKIEJ 63074241,56%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI DLA POWIATU 26463917,43%
Podsumowanie15 177156100,00%
Rada Miejska w Swarzędzu - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
152 Kucharska Barbara55212 5.73%
1161 Tomicka Anna55632 17.09%
1162 Szkudlarek Marian50351 9.49%
1163 Rucińska Teresa Maria64243 6.57%
1171 Lis Marcin33430 11.63%
241 Choryński Piotr Jan62290 7.40%
2161 Witkowski Tadeusz Marian65614 15.68%
2162 Taterka Grzegorz Michał31178 4.54%
21610 Szymanowski Krzysztof45350 8.94%
2171 Dutkiewicz Tomasz Dariusz47151 3.85%
341 Stawicki Bartosz Adrian24391 10.85%
3410 Adamczak Zbigniew48172 4.77%
3161 Napierała Konrad53392 10.87%
3167 Szkudlarek Katarzyna24190 5.27%
3171 Cichewicz Piotr52185 5.13%
441 Czachura Barbara Henryka48586 14.81%
443 Buczyńska Ewa Jarosława56237 5.99%
451 Kowalska Maria65232 5.86%
4161 Majchrzak Zygmunt Jan62215 5.43%
4162 Trawiński Adam Antoni52208 5.26%
4169 Dyzma Ryszard Stanisław56231 5.84%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 422238527,82%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 200237213,19%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY TOMICKIEJ 6307421141,56%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI DLA POWIATU 264639317,43%
Tak
Podsumowanie15 17715621100,00%
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieNazwa komitetuMiejsce zamieszkania, przynależność i poparcieTreść oświadczenia lustracyjnego*)
1Choryński Piotr Jan 62wyższeKOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RPSwarzędz, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej
2Dyba Borys Dominik 37wyższeKOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆGruszczyn, członek Prawa i Sprawiedliwości
3Lis Marcin 33wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI DLA POWIATUSwarzędz, nie należy do partii politycznej
4Tomicka Anna 55wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY TOMICKIEJGortatowo, nie należy do partii politycznej
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieMiejsce zamieszkania przynależność i poparcieLiczba głosów oddanych na kandydata% głosówWybrany
1Choryński Piotr Jan 62wyższeSwarzędz, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej 162210.27% Nie
2Dyba Borys Dominik 37wyższeGruszczyn, członek Prawa i Sprawiedliwości 8575.42% Nie
3Lis Marcin 33wyższeSwarzędz, nie należy do partii politycznej 261916.58% Nie
4Tomicka Anna 55wyższeGortatowo, nie należy do partii politycznej 1070267.73% Tak
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Szkoła Podstawowa nr 5, os. Mielżyńskiego 3a, Swarzędz Powszechny1868834832 44,54%
821 98,68%
2Szkoła Podstawowa nr 5, os. Mielżyńskiego 3a, Swarzędz Powszechny1472685684 46,47%
671 98,10%
3Szkoła Podstawowa nr 5, os. Mielżyńskiego 3a, Swarzędz Powszechny1707772771 45,17%
764 99,09%
4Szkoła Podstawowa nr 5, os.Mielżyńskiego 3a, Swarzędz Powszechny1593741739 46,39%
732 99,05%
5Hala "Unia", ul. Św. Marcin 1, Swarzędz Powszechny1715769769 44,84%
762 99,09%
6Gimnazjum nr 2, ul. Polna 21, Swarzędz Powszechny1806886886 49,06%
880 99,32%
7Gimnazjum Nr 2, ul. Polna 21, Swarzędz Powszechny1808761761 42,09%
754 99,08%
8Cech Stolarzy, ul. Wrzesińska 41, Swarzędz Powszechny212611021102 51,83%
1089 98,82%
9Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Zamkowa 20, Swarzędz Powszechny1843868868 47,10%
861 99,19%
10Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Zamkowa 20, Swarzędz Powszechny1170534534 45,64%
527 98,69%
11Gimnazjum nr 3, os. Czwartaków 1, Swarzędz Powszechny1033481481 46,56%
474 98,54%
12Gimnazjum nr 3, os. Czwartaków 1, Swarzędz Powszechny1147568569 49,61%
566 99,47%
13Przedszkole nr 5, os. Kościuszkowców 2, Swarzędz Powszechny1260677677 53,73%
661 97,64%
14Przedszkole nr 2, os. Czwartaków 8, Swarzędz Powszechny1398749746 53,36%
737 98,79%
15Szkoła Podstawowa nr 4, os. Kościuszkowców 4, Swarzędz Powszechny1291718718 55,62%
709 98,75%
16Szkoła Podstawowa nr 4, os. Kościuszkowców 4, Swarzędz Powszechny1476741741 50,20%
728 98,25%
17Szkoła Podstawowa nr 1, Zamkowa 20, Swarzędz Powszechny747368368 49,26%
365 99,18%
18Przedszkole Publiczne, ul. Spacerowa 4, Zalasewo Powszechny1991914914 45,91%
907 99,23%
19Szkoła Podstawowa, ul. Karłowicka 3, Wierzonka Powszechny778334334 42,93%
329 98,50%
20Szkoła Podstawowa, ul. Dworska 1, Paczkowo Powszechny1254604603 48,09%
591 98,01%
21Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 50, Kobylnica Powszechny1785761761 42,63%
749 98,42%
22Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 50, Kobylnica Powszechny1201566566 47,13%
554 97,88%
23Klub Rolnika, ul. Asfaltowa, Janikowo Powszechny1323572571 43,16%
569 99,65%
Ogółem 33792 16005 15995 47,33%
15800 98,78%

Brak plików