Summary information about the elections - county
DetailsNumber ofNumber of
councillscouncillorsconstituencies electorsinhabitantsprecinctsReevesMayorsPresidents
communes total 5813735 10143 23850410
including:         
   communes over 20 000 inhabitants 121321 03725 64025010
   communes under 20 000 inhabitants 4603414 06417 59825400
Summary information about the elections to commune councils
Commune Number ofExecutive body elections
precinctsconstituenciesmandatescommitteessubmited listscandidates from all listsofficenumber of candidates
gm. Domaszowice781541933Reeve2
gm. Namysłów25321824257Mayor6
gm. Pokój691541725Reeve1
gm. Świerczów581574062Reeve6
gm. Wilków791563864Reeve5
Totalling50378129138441 20
Summary information of the constituencies
Constituency Boundaries Number of
mandateselectorssubmited listscandidates from all lists
No. 1miasto Namysłów613 307887
No. 2obszar wiejski gminy Namysłów i gmina Wilków611 403876
No. 3gminy: Domaszowice, Świerczów i Pokój510 391758
Totalling 1735 10123221
 
Summary information about candidates list
List No.Committee name (list or alphabetical order)Committee short name Number of candidates in constituency No.Candidates total
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 12 11 10 33
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 9 12 8 29
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 9 10 31
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 9 9 30
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI PONAD PODZIAŁAMI KWW MŁODZI PONAD PODZIAŁAMI 11 9 7 27
13 KOMITET WYBORCZY "WSPÓLNOTA OBYWATELSKA 2006 R." KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA OBYWATELSKA 11 8   19
14 KOMITET WYBORCZY FORUM ROZWOJU ZIEMI NAMYSŁOWSKIEJ KW FRZN 8 6 8 22
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE NAMYSŁOWSKIE KWW POROZUMIENIE NAMYSŁOWSKIE 12 12 6 30
Results of voting in constituencies
Constituency Number of Attendance Number of votes valid % of valid votes Voting fact
entitleddispensed ballot cardsvotes
No. 1 13 309 6 714 6 713 50.44%
6 347 94.55%
Yes
No. 2 11 403 5 852 5 852 51.32%
5 426 92.72%
Yes
No. 3 10 392 5 632 5 632 54.20%
5 087 90.32%
Yes
Totalling35 10418 19818 19751.84%16 86092.65%
 
Results of voting for committees
List No.Election CommitteeNumber of% of valid votes
Number of valid votes for the listCandidates
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 35073320,80%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 35022920,77%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 25313115,01%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 19943011,83%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI PONAD PODZIAŁAMI 915275,43%
13 KOMITET WYBORCZY "WSPÓLNOTA OBYWATELSKA 2006 R." 18411910,92%
14 KOMITET WYBORCZY FORUM ROZWOJU ZIEMI NAMYSŁOWSKIEJ 1242227,37%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE NAMYSŁOWSKIE 1328307,88%
Totalling16 860221100,00%
Rada Powiatu Namysłowskiego - election results
Constituency no. List No. Number in the list Candidate data Valid votes for candidate
Family name and given names Age Number of % (per constituency)
111 Spór Andrzej59479 7.55%
141 Kruszyński Julian53247 3.89%
151 Zielonka Andrzej Leon54403 6.35%
1131 Kuchczyński Krzysztof Andrzej53306 4.82%
1132 Hinborch Sławomir46259 4.08%
1151 Kubat Grzegorz53371 5.85%
211 Półrolniczak Roman Piotr49315 5.81%
221 Ilnicki Michał Leon63648 11.94%
222 Rogalski Piotr Włodzimierz52458 8.44%
228 Nawrot Weronika56166 3.06%
241 Szyndlarewicz Krzysztof Tomasz34201 3.70%
2131 Cholaś Paweł Piotr39157 2.89%
311 Kotarski Zenon58586 11.52%
312 Gosławski Andrzej56193 3.79%
313 Letki Roman Marian48473 9.30%
321 Zając Barbara53284 5.58%
344 Zając Cezary Jan50301 5.92%


Distribution of mandates among the list of committees
List No.Election CommitteeNumber of% of valid votesPartaking in mandate allocation
Number of valid votes for the listCandidatesMandates
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 350733520,80%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 350229420,77%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 253131315,01%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 199430111,83%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI PONAD PODZIAŁAMI 915275,43%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY "WSPÓLNOTA OBYWATELSKA 2006 R." 184119310,92%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY FORUM ROZWOJU ZIEMI NAMYSŁOWSKIEJ 1242227,37%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE NAMYSŁOWSKIE 13283017,88%
Tak
Totalling16 86022117100,00%

Files are not available