Summary information about the elections - county
DetailsNumber ofNumber of
councillscouncillorsconstituencies electorsinhabitantsprecinctsReevesMayorsPresidents
communes total 6963452 62067 36657510
including:         
   communes over 20 000 inhabitants 121321 11926 91016010
   communes under 20 000 inhabitants 5753131 50140 45641500
Summary information about the elections to commune councils
Commune Number ofExecutive body elections
precinctsconstituenciesmandatescommitteessubmited listscandidates from all listsofficenumber of candidates
gm. Brzozów16321615162Mayor3
gm. Domaradz641541452Reeve4
gm. Dydnia12101542027Reeve1
gm. Haczów861561942Reeve3
gm. Jasienica Rosielna551541535Reeve2
gm. Nozdrzec1061521126Reeve2
Totalling5734962694344 15
Summary information of the constituencies
Constituency Boundaries Number of
mandateselectorssubmited listscandidates from all lists
No. 1gmina Brzozów821 119672
No. 2gminy: Dydnia, Nozdrzec513 474654
No. 3gminy: Domaradz, Haczów, Jasienica Rosielna618 027654
Totalling 1952 62018180
 
Summary information about candidates list
List No.Committee name (list or alphabetical order)Committee short name Number of candidates in constituency No.Candidates total
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 11 9 8 28
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 9 10 27
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 13 7 6 26
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 10 12 34
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE GMIN BRZOZOWSKICH KWW PGB 12 10 7 29
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BRZOZOWSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "BPS" KWW "BPS" 16 9 11 36
Results of voting in constituencies
Constituency Number of Attendance Number of votes valid % of valid votes Voting fact
entitleddispensed ballot cardsvotes
No. 1 21 100 10 185 10 174 48.22%
9 474 93.12%
Yes
No. 2 13 474 6 346 6 346 47.10%
5 584 87.99%
Yes
No. 3 18 027 9 399 9 324 51.72%
8 595 92.18%
Yes
Totalling52 60125 93025 84449.13%23 65391.52%
 
Results of voting for committees
List No.Election CommitteeNumber of% of valid votes
Number of valid votes for the listCandidates
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1301285,50%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 27682711,70%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1623266,86%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 53663422,69%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE GMIN BRZOZOWSKICH 74412931,46%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BRZOZOWSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "BPS" 51543621,79%
Totalling23 653180100,00%
Rada Powiatu w Brzozowie - election results
Constituency no. List No. Number in the list Candidate data Valid votes for candidate
Family name and given names Age Number of % (per constituency)
151 Kozik Henryk62741 7.82%
153 Szmyd Zdzisław Andrzej57295 3.11%
1121 Draguła Janusz Maciej60408 4.31%
1123 Gołąbek Jerzy Grzegorz55342 3.61%
1131 Rzepka Józef541048 11.06%
1134 Arendarczyk Dominik Eugeniusz67449 4.74%
1136 Chrobak Stanisław Józef44467 4.93%
1139 Szarek Roman52334 3.53%
221 Owsiany Marek42582 10.42%
251 Marchel Wiesław48221 3.96%
2121 Gromala Antoni Stanisław49575 10.30%
2122 Adamski Jacek Zbigniew37383 6.86%
2125 Barć Mieczysław Sylwester51382 6.84%
321 Stec Adam Tadeusz49328 3.82%
351 Karasińska-Wcisło Barbara Teresa44672 7.82%
352 Jajko Adam48729 8.48%
3121 Błaż Zygmunt601034 12.03%
3124 Brzuszek Urszula Teresa48848 9.87%
3126 Drabek Stanisław Maciej42429 4.99%


Distribution of mandates among the list of committees
List No.Election CommitteeNumber of% of valid votesPartaking in mandate allocation
Number of valid votes for the listCandidatesMandates
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1301285,50%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 276827211,70%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1623266,86%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 536634522,69%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE GMIN BRZOZOWSKICH 744129831,46%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BRZOZOWSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "BPS" 515436421,79%
Tak
Totalling23 65318019100,00%

Files are not available