Summary information about the elections - county
DetailsNumber ofNumber of
councillscouncillorsconstituencies electorsinhabitantsprecinctsReevesMayorsPresidents
communes total 6965763 92881 84853420
including:         
   communes over 20 000 inhabitants 121429 94837 39722010
   communes under 20 000 inhabitants 5755333 98044 45131410
Summary information about the elections to commune councils
Commune Number ofExecutive body elections
precinctsconstituenciesmandatescommitteessubmited listscandidates from all listsofficenumber of candidates
gm. Gardeja6131575462Reeve5
gm. Kwidzyn7111543342Reeve2
m. Kwidzyn22421416166Mayor3
gm. Prabuty10915134258Mayor2
gm. Ryjewo5915112841Reeve2
gm. Sadlinki3111573042Reeve3
Totalling53579646203411 17
Summary information of the constituencies
Constituency Boundaries Number of
mandateselectorssubmited listscandidates from all lists
No. 1Miasto Kwidzyn1029 948466
No. 2Gmina Prabuty310 427422
No. 3Gminy Gardeja i Sadlinki410 855324
No. 4Gminy Kwidzyn i Ryjewo412 698428
Totalling 2163 92815140
 
Summary information about candidates list
List No.Committee name (list or alphabetical order)Committee short name Number of candidates in constituency No.Candidates total
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 20 6 8 8 42
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 6 4   4 14
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 20 6 8 8 42
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 20 6 8 8 42
Results of voting in constituencies
Constituency Number of Attendance Number of votes valid % of valid votes Voting fact
entitleddispensed ballot cardsvotes
No. 1 29 961 12 291 12 280 40.99%
11 668 95.02%
Yes
No. 2 10 439 4 581 4 579 43.86%
4 189 91.48%
Yes
No. 3 10 857 5 060 5 059 46.60%
4 561 90.16%
Yes
No. 4 12 698 4 900 4 898 38.57%
4 486 91.59%
Yes
Totalling63 95526 83226 81641.93%24 90492.87%
 
Results of voting for committees
List No.Election CommitteeNumber of% of valid votes
Number of valid votes for the listCandidates
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 73264229,42%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 717142,88%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 112104245,01%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 56514222,69%
Totalling24 904140100,00%
Rada Powiatu Kwidzyńskiego - election results
Constituency no. List No. Number in the list Candidate data Valid votes for candidate
Family name and given names Age Number of % (per constituency)
111 Śnieg Jerzy Paweł621658 14.21%
112 Barganowski Antoni Andrzej57537 4.60%
113 Szulc Jolanta54163 1.40%
141 Godzik Jerzy Stanisław551632 13.99%
142 Fortuna Andrzej Aleksy57826 7.08%
144 Biesiekierski Zdzisław46336 2.88%
145 Hajdukiewicz Andrzej Kazimierz50371 3.18%
146 Opacka Katarzyna Agnieszka31333 2.85%
151 Górski Mirosław Andrzej55630 5.40%
1520 Koban Zbigniew Marek45289 2.48%
211 Dawidowski Włodzimierz Bronisław58480 11.46%
241 Szulc Marek Bogdan57565 13.49%
256 Słowiński Andrzej45351 8.38%
311 Kończalski Kazimierz56565 12.39%
341 Grabowski Jerzy51410 8.99%
344 Rybus Bożena Elżbieta52280 6.14%
353 Rupieta Andrzej41333 7.30%
413 Łapacz Krystyna Marianna63228 5.08%
441 Michalski Krzysztof33342 7.62%
442 Zwolak Andrzej Jerzy50583 13.00%
451 Wojtaś Grzegorz Bernard47368 8.20%


Distribution of mandates among the list of committees
List No.Election CommitteeNumber of% of valid votesPartaking in mandate allocation
Number of valid votes for the listCandidatesMandates
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 732642629,42%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 717142,88%
-
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 11210421045,01%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 565142522,69%
Tak
Totalling24 90414021100,00%

Files are not available