Commune Number of inhabitantsNumber of electors- Precincts
Tarnowo Podgórne20 00616 32711
Summary information about precincts
Precinct No.AddressPrecinct typeLocation accessible for the handicappedPrecinct boundaries
1Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 5, Tarnowo PodgórneGeneralNoObwód obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne w granicach: północnej strony ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Szkolną, wzdłuż zachodniej strony ul. Szkolnej do skrzyżowania z ul. 23 Października, wzdłuż południowej strony ul. 23 Października w kierunku zachodnim do granicy administracyjnej sołectwa.
2Świetlica Wiejska, ul. Ogrodowa 13, LusowoGeneralNoObwód obejmuje sołectwa: Batorowo, Lusowo, Swadzim i Sady.
3Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 46/48, PrzeźmierowoGeneralYesObwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo w granicach: południowej strony ul. Poznańskiej tzw. trasy-A2 w kierunku Poznania, do wysokości ul. Granicznej i Leśnej wzdłuż południowej strony ul. Leśnej do skrzyżownia z ul. Rynkową, wzdłuż zachodniej strony ul. Rynkowej do skrzyżowania z ul. Łanowa, południową stroną ul. Łanowej do skrzyżowania z ul. Wysokogotowską, wschodnią stronę ul. Wysokogotowskiej do skrzyżownia z ul. Akacjową, wzdłuż zachodniej strony ul. Akacjowej do ul. Leśnej, ul. Leśną za zachód do granicy administracyjnej sołectwa.
4Świetlica Wiejska, ul. Wiśniowa 2a, JankowiceGeneralNoObwód obejmuje sołectwa: Ceradz Kościelny, Jankowice, Sierosław, Lusówko w tym wsie: Lusówko, Otowo, Rozalin.
5Gimazjum, ul. Wypoczynkowa 93, BaranowoGeneralYesObwód obejmuje sołectwa: Baranowo
6Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 46/48, PrzeźmierowoGeneralYesObwód obejmuje sołectwo Wysogotowo i część sołectwa Przeźmierowo w granicach: południowej strony ul. Łanowej do skrzyżowania z ul. Wysogotowską, zachodnią stroną ul. Wysogotowskiej do skrzyżowania z ul. Akacjową, po zachodniej stronie ul. Akacjowej wzdłuż południowej strony ul. Olszynowej i Sosnowej do skrzyżownia z ul. Rynkową, zachodnią stroną ul. Rynkowej do Łanowej.
7GOK SEZAM, Ogrodowa 14, Tarnowo PodgórneGeneralYesObwód obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne w granicach: południowej strony ul. Poznańskiej do skrzyżownia z ul. Szkolną, od zachodniej strony ul. Szkolnej do skrzyżownia z ul. 23 Października, wzdłuż po południowej stronie ul. 23 Października w kierunku zachodnim do granicy administracyjnej sołectwa.
8Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 5, Tarnowo PodgórneGeneralNoObwód obejmuje sołectwa: Góra, Kokoszczyn, Rumianek.
9Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 46/48, PrzeźmierowoGeneralYesObwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo w granicach: od granicy sołectwa na wschodzie i skrzyżowania ul. Rzemieślniczej z ul. Kościelną, na zachód ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Graniczną, zachodnią stroną ul. Granicznej do skrzyżowania z ul. Leśną, wzdłuż południowej strony ul. Leśnej do skrzyżownia z ul. Rynkową, wzdłuż wschodniej strony ul. Rynkowej do granic sołectwa na południu i wschodzie.
10Gimnazjum, ul. Wypoczynkowa 93, BaranowoGeneralYesObwód obejmuje sołectwo: Chyby
11Świetlica Wiejska, ul. Stefana Batorego 67, BatorowoGeneralNoObwód obejmuje sołectwo; Batorowo, Swadzim, Wysogotowo
Summary information about the constituencies
Constituency Boundaries Number of
mandateselectorssubmited listscandidates from all lists
No. 1sołectwo: Góra, Kokoszczyn, Rumianek, Jankowice, Ceradz Kościelny, Sierosław, Lusówko, Tarnowo Podgórne86 181230
No. 2sołectwo: Batorowo, Lusowo, Swadzim, Sady, Wysogotowo, Chyby, Baranowo75 245222
No. 3sołectwo: Przeźmierowo 64 901224
Totalling 2116 327676
 
Summary information about candidates list
List No.Committee name (list or alphabetical order)Committee short name Number of candidates in constituency No.Candidates total
1 2 3
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ KWW PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ 16 14 12 42
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "GMINA-NASZA MAŁA OJCZYZNA" KWW "GMINA-NASZA MAŁA OJCZYZNA" 14 8 12 34
Results of voting in constituencies
Constituency Number of Attendance Number of votes valid % of valid votes Voting fact
entitleddispensed ballot cardsvotes
No. 1 6 184 3 292 3 290 53.20%
3 133 95.23%
Yes
No. 2 5 244 2 763 2 761 52.65%
2 681 97.10%
Yes
No. 3 4 908 2 289 2 289 46.64%
2 205 96.33%
Yes
Totalling16 3368 3448 34051.05%8 01996.15%
 
Results of voting for committees
List No.Election CommitteeNumber of% of valid votes
Number of valid votes for the listCandidates
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ 63184278,79%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "GMINA-NASZA MAŁA OJCZYZNA" 17013421,21%
Totalling8 01976100,00%
Rada Gminy Tarnowo Podgórne - election results
Constituency no. List No. Number in the list Candidate data Valid votes for candidate
Family name and given names Age Number of % (per constituency)
1161 Noszczyńska-Szkurat Ewa Wiktoria53546 17.43%
1162 Szewczyk Józef60172 5.49%
1163 Łowicka Elżbieta57187 5.97%
1164 Walter Stanisław Józef63253 8.08%
11612 Paziewski Tomasz39178 5.68%
11616 Przybecki Michał21154 4.92%
1171 Sroka Mirosław Eligiusz55119 3.80%
1177 Gorońska Władysława59112 3.57%
2161 Janczewski Wojciech58436 16.26%
2163 Jurasz Ewa51235 8.77%
2164 Bartosik Krzysztof51238 8.88%
2166 Szymkowiak Elżbieta Maria58248 9.25%
2167 Zgoła Maria Stefania63137 5.11%
2169 Walczak Marian Stanisław64245 9.14%
21610 Gryska Marzena Sylwia39193 7.20%
3161 Latos Jacek Antoni65298 13.51%
3162 Leonhard Grzegorz Tomasz52289 13.11%
3163 Żakowska Dorota Barbara50220 9.98%
3168 Witkowski Henryk Marian61107 4.85%
3171 Nowak Barbara57207 9.39%
31710 Olejniczak Władysław7074 3.36%


Distribution of mandates among the list of committees
List No.Election CommitteeNumber of% of valid votesPartaking in mandate allocation
Number of valid votes for the listCandidatesMandates
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ 6318421778,79%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "GMINA-NASZA MAŁA OJCZYZNA" 170134421,21%
Tak
Totalling8 0197621100,00%
Summary information about candidates to office
No.Family name and given namesAgeEducationCommittee nameAddress, party membership and endorsementsContent of the declaration of VettingNumber in the list*)
1Czajka Tadeusz 54wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆJankowice, member of Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej
2Nowak Barbara 57wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "GMINA-NASZA MAŁA OJCZYZNA"Przeźmierowo, member of Prawa i Sprawiedliwości
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement
Summary information about candidates to office
No.Family name and given namesAgeEducationAddress, party membership and endorsementsNumber of votes for candidateVotes % Elected
1Czajka Tadeusz 54wyższeJankowice, member of Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej 625576.25% Yes
2Nowak Barbara 57wyższePrzeźmierowo, member of Prawa i Sprawiedliwości 194823.75% No
Summary information about precincts
Precinct No. Address Precinct type Number of Attendance valid votes % of valid votes
entitled dispensed ballot cards votes
1Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 5, Tarnowo Podgórne General1879992992 52,79%
973 98,08%
2Świetlica Wiejska, ul. Ogrodowa 13, Lusowo General1757944941 53,56%
932 99,04%
3Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 46/48, Przeźmierowo General1604794792 49,38%
777 98,11%
4Świetlica Wiejska, ul. Wiśniowa 2a, Jankowice General213111591159 54,39%
1146 98,88%
5Gimazjum, ul. Wypoczynkowa 93, Baranowo General1880936935 49,73%
912 97,54%
6Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 46/48, Przeźmierowo General1529736736 48,14%
722 98,10%
7GOK SEZAM, Ogrodowa 14, Tarnowo Podgórne General1559836834 53,50%
819 98,20%
8Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 5, Tarnowo Podgórne General615305305 49,59%
303 99,34%
9Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 46/48, Przeźmierowo General1775759759 42,76%
751 98,95%
10Gimnazjum, ul. Wypoczynkowa 93, Baranowo General605316315 52,07%
308 97,78%
11Świetlica Wiejska, ul. Stefana Batorego 67, Batorowo General1002567567 56,59%
560 98,77%
Totalling 16336 8344 8335 51,02%
8203 98,42%

Files are not available