Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6965171 60488 76854411
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121432 91439 72118001
   gminy do 20 000 mieszkańców5754738 69049 04736410
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
m. Bolesławiec18421831256Prezydent8
gm. Bolesławiec91315105157Wójt4
gm. Gromadka4915103763Wójt4
gm. Nowogrodziec121015113747Burmistrz3
gm. Osiecznica7815132940Wójt1
gm. Warta Bolesławiecka4715203042Wójt1
Podsumowanie54519672215505 21
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto Bolesławiec1032 9147112
Nr 2Gmina i Miasto Nowogrodziec; Gmina Osiecznica517 156758
Nr 3Gmina wiejska Bolesławiec; Gmina Gromadka; Gmina Wart Bolesławiecka621 534777
Podsumowanie 2171 60421247
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 20 10 12 42
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12 10 12 34
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 20 10 12 42
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 5 9 24
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESŁAWIECKA KW STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESŁAWIECKA 19 9 12 40
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA ROMANA KWW PIOTRA ROMANA 19 8 12 39
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOLESŁAWIECKIE POROZUMIENIE SPOŁECZNE KWW BOLESŁAWIECKIE POROZUMIENIE SPOŁECZ. 12 6 8 26
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 32 917 15 673 15 657 47.57%
14 767 94.32%
Tak
Nr 2 17 155 7 385 7 385 43.05%
6 441 87.22%
Tak
Nr 3 21 535 10 699 10 695 49.66%
9 589 89.66%
Tak
Podsumowanie71 60733 75733 73747.11%30 79791.29%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 45064214,63%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2396347,78%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 77774225,25%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 30842410,01%
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESŁAWIECKA 59614019,36%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA ROMANA 61113919,84%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOLESŁAWIECKIE POROZUMIENIE SPOŁECZNE 962263,12%
Podsumowanie30 797247100,00%
Rada Powiatu Bolesławieckiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Chwojnicki Stanisław62763 5.17%
112 Molenda Jarosław Jan45308 2.09%
141 Stasik Karol64637 4.31%
142 Kwaśniewski Dariusz Jerzy46786 5.32%
151 Russ Jan Piotr52569 3.85%
1161 Kozioł Janusz Andrzej49455 3.08%
1162 Małkowski Maciej Stanisław34414 2.80%
1171 Król Józef59819 5.55%
1173 Konopka Krzysztof Grzegorz54415 2.81%
1174 Tomczyk Robert42435 2.95%
221 Mitera Zbigniew51383 5.95%
241 Kozak Jan Franciszek49426 6.61%
242 Kata Józef51347 5.39%
2161 Wołoszyn Leopold53338 5.25%
2172 Puzio Janusz48275 4.27%
315 Szymkiewicz Lesław Alojzy51259 2.70%
322 Bojanowski Michał53283 2.95%
341 Przybylski Cezary Adam541122 11.70%
342 Potyszka Ewa48329 3.43%
351 Krysztofiak Waldemar Czesław52224 2.34%
3162 Gawron Kazimierz63795 8.29%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 450642314,63%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 23963427,78%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 777742625,25%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 308424210,01%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA ZIEMIA BOLESŁAWIECKA 596140419,36%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA ROMANA 611139419,84%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOLESŁAWIECKIE POROZUMIENIE SPOŁECZNE 962263,12%
-
Podsumowanie30 79724721100,00%

Brak plików