Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6965242 94952 58037420
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121420 32224 48114010
   gminy do 20 000 mieszkańców5754822 62728 09923410
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bolków11111595368Burmistrz4
m. Jawor14421622198Burmistrz6
gm. Męcinka4111562533Wójt2
gm. Mściwojów381583049Wójt3
gm. Paszowice261531641Wójt3
gm. Wądroże Wielkie3121532937Wójt3
Podsumowanie37529635175426 21
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Jawor820 322790
Nr 2Bolków48 989642
Nr 3Gminy: Paszowice, Mściwojów, Męcinka, Wądroże Wielkie513 638651
Podsumowanie 1742 94919183
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 10 8 8 26
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 13 6 9 28
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 16 7 9 32
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 5 5 22
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE PRAWICY" KWW "POROZUMIENIE PRAWICY" 16 8 10 34
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA SPOŁECZNA OPOKA KWW IS OPOKA 16 8 10 34
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA OBYWATELSKA - JAWOR KWW WSPÓLNOTA OBYWATELSKA - JAWOR 7     7
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 20 323 8 909 8 905 43.82%
8 395 94.27%
Tak
Nr 2 8 989 4 709 4 708 52.38%
4 261 90.51%
Tak
Nr 3 13 638 7 279 7 277 53.36%
6 570 90.28%
Tak
Podsumowanie42 95020 89720 89048.64%19 22692.03%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 28262614,70%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 22512811,71%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 27313214,20%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 24692212,84%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE PRAWICY" 53403427,77%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA SPOŁECZNA OPOKA 33133417,23%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA OBYWATELSKA - JAWOR 29671,54%
Podsumowanie19 226183100,00%
Rada Powiatu w Jaworze - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Zieliński Marek60290 3.45%
141 Barański Mariusz Grzegorz48612 7.29%
144 Spilarewicz Arkadiusz49215 2.56%
151 Witek Stanisław Zbigniew57618 7.36%
1161 Laskowski Stanisław501074 12.79%
1162 Lenkiewicz Michał57323 3.85%
11610 Święcicki Józef51229 2.73%
1172 Radzio Jerzy63196 2.33%
211 Mieszała Jan52345 8.10%
2161 Sadowski Roman Edward42254 5.96%
2175 Łęgosz Wiesława Teresa46268 6.29%
2178 Radecka-Bych Bogusława43268 6.29%
321 Grygorcewicz Jan Franciszek53419 6.38%
341 Urbanowski Grzegorz Józef41468 7.12%
352 Rudziec Sylwester Andrzej33476 7.25%
3161 Pieniążek Piotr Adam50732 11.14%
31610 Melner Zygmunt48389 5.92%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 282626214,70%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 225128111,71%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 273132314,20%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 246922212,84%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE PRAWICY" 534034627,77%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA SPOŁECZNA OPOKA 331334317,23%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA OBYWATELSKA - JAWOR 29671,54%
-
Podsumowanie19 22618317100,00%

Brak plików