Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem91356753 03863 90248540
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców91356753 03863 90248540
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Janowice Wielkie451571836Wójt2
gm. Jeżów Sudecki4615153778Wójt6
m. Karpacz4415142655Burmistrz3
m. Kowary89151272106Burmistrz7
gm. Mysłakowice7915205681Wójt5
*m. Piechowice41515149696Burmistrz6
gm. Podgórzyn7615112550Wójt2
gm. Stara Kamienica4815132129Wójt1
m. Szklarska Poręba651572772Burmistrz3
Podsumowanie4867135113378603 35
*) głosowanie ponowne w dniu 19.12.2010
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Karpacz; Gmina Podgórzyn410 827640
Nr 2Miasto Kowary39 588634
Nr 3Miasta: Piechowice; Szklarska Poręba411 247741
Nr 4Gminy: Janowice Wielkie; Mysłakowice411 754643
Nr 5Gminy: Jezów Sudecki; Stara Kamienica49 622638
Podsumowanie 1953 03831196
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 6 6 4 6 4 26
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 6 8 8 7 37
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 6 8 8 8 36
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA REGIONU" KWW "RAZEM DLA REGIONU" 7 6 6 8 7 34
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KARKONOSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW KARKONOSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 5 5 4 5 4 23
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RODZINA KARKONOSKA KWW RODZINA KARKONOSKA 8 5 8 8 8 37
19 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PIECHOWICE KW STOWARZYSZENIA PIECHOWICE     3     3
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 10 829 5 062 5 061 46.74%
4 745 93.76%
Tak
Nr 2 9 588 4 475 4 472 46.64%
4 146 92.71%
Tak
Nr 3 11 255 5 775 5 773 51.29%
5 403 93.59%
Tak
Nr 4 11 757 5 652 5 649 48.05%
5 101 90.30%
Tak
Nr 5 9 621 4 378 4 378 45.50%
4 033 92.12%
Tak
Podsumowanie53 05025 34225 33347.75%23 42892.48%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 58322624,89%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 58293724,88%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 38043616,24%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA REGIONU" 37853416,16%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KARKONOSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 1446236,17%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RODZINA KARKONOSKA 25513710,89%
19 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PIECHOWICE 18130,77%
Podsumowanie23 428196100,00%
Rada Powiatu Jeleniogórskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Włodyga Jacek Tadeusz69642 13.53%
112 Latto Anna Maria56347 7.31%
141 Tarsa Robert Ryszard46357 7.52%
1161 Zębik Anna56329 6.93%
216 Wroński Jerzy Ignac63348 8.39%
243 Kupczyk Andrzej Tadeusz62267 6.44%
251 Kotliński Jarosław44600 14.47%
311 Rybarczyk Grzegorz45683 12.64%
312 Wichniak Arkadiusz Cezary50692 12.81%
341 Mazur Rafał Piotr37468 8.66%
351 Lachowicz Julian61360 6.66%
413 Kuczaj Maria64201 3.94%
441 Truchanowicz Grzegorz Dariusz38486 9.53%
451 Kleśta Eugeniusz Andrzej53256 5.02%
4161 Peciak Jolanta Katarzyna55310 6.08%
511 Sztando Andrzej Ireneusz39344 8.53%
547 Konieczyńska Anna Ewa41321 7.96%
551 Chodak Bogusław56373 9.25%
5161 Jakiel Zbigniew59286 7.09%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 583226724,89%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 582937524,88%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 380436416,24%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA REGIONU" 378534316,16%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KARKONOSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 1446236,17%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RODZINA KARKONOSKA 25513710,89%
Tak
19 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PIECHOWICE 18130,77%
-
Podsumowanie23 42819619100,00%

Brak plików