Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem4663137 42446 51135220
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121417 22521 13113010
   gminy do 20 000 mieszkańców3452720 19925 38022210
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
m. Kamienna Góra13421827217Burmistrz5
gm. Kamienna Góra81215166270Wójt4
gm. Lubawka781574584Burmistrz5
gm. Marciszów771562233Wójt2
Podsumowanie35316637156404 16
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Miejska Kamienna Góra817 225898
Nr 2Gmina Wiejska Kamienna Góra; Gmina Wiejska Marciszów510 709864
Nr 3Gmina Miejsko-Wiejska Lubawka49 490854
Podsumowanie 1737 42424216
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 7 6 21
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 15 8 8 31
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 9 10 5 24
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ REGION" KWW "NASZ REGION" 16 8 8 32
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM KG KWW RAZEM KG 16 8 7 31
18 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA REGIONALNEGO "DIALOG" KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" 16 10 8 34
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE 9 6 8 23
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZYGMUNTA MIŚKOWICZA KWW ZYGMUNTA MIŚKOWICZA 9 7 4 20
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 17 226 8 640 8 633 50.12%
8 108 93.92%
Tak
Nr 2 10 707 5 838 5 838 54.53%
5 290 90.61%
Tak
Nr 3 9 493 4 862 4 861 51.21%
4 578 94.18%
Tak
Podsumowanie37 42619 34019 33251.65%17 97692.99%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 894214,97%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 39353121,89%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 21112411,74%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ REGION" 17993210,01%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM KG 40673122,62%
18 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA REGIONALNEGO "DIALOG" 35193419,58%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE 800234,45%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZYGMUNTA MIŚKOWICZA 851204,73%
Podsumowanie17 976216100,00%
Rada Powiatu Kamiennogórskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Jaśnikowski Leszek Józef54453 5.59%
142 Ziemiańska Bożena Mieczysława64177 2.18%
143 Krajewski Włodzimierz Józef54339 4.18%
151 Gęborys Jarosław Andrzej38530 6.54%
1161 Rycharski Tadeusz Witold49208 2.57%
1171 Świątek Krzysztof Józef59590 7.28%
1173 Oleksiak Radosław Jerzy30259 3.19%
1182 Kurowski Dariusz Edmund49248 3.06%
241 Kończak Bożena53301 5.69%
251 Wondołowska-Grabowska Anna48248 4.69%
2161 Bednarek Zbigniew Andrzej51214 4.05%
2171 Bych Maria56359 6.79%
2181 Szmajdziński Stanisław61375 7.09%
341 Kocemba Ewa Aleksandra50292 6.38%
3171 Walka Franciszek64411 8.98%
3181 Kulon Tomasz Marian54358 7.82%
3182 Orzechowski Jan Józef50279 6.09%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 894214,97%
-
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 393531521,89%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 211124211,74%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ REGION" 179932210,01%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM KG 406731422,62%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA REGIONALNEGO "DIALOG" 351934419,58%
Tak
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE 800234,45%
-
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZYGMUNTA MIŚKOWICZA 851204,73%
-
Podsumowanie17 97621617100,00%

Brak plików