Gmina Liczba mieszkańcówLiczba wyborcówObwodów
Stronie Śląskie7 5856 2327
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nrAdresTyp obwoduPrzystosowany dla niepełnosprawnychGranice obwodu
1Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte, ul. Kościuszki 57, Stronie ŚląskiePowszechnyNiemiasto, ulice: Krótka, Nadbrzeżna 2, 2a, Sudecka, Żeromskiego, 40-Lecia PRL.
2Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II, ul. Nadbrzeżna 30, Stronie ŚląskiePowszechnyTakmiasto, ulice: Dolna, Hutnicza, Kościuszki 11, 11a, 12, 13, 14, 16, Mickiewicza, Nadbrzeżna (bez numeru 2, 2a), Ogrodowa, Okrężna, Polna, Zielona.
3Gimnazjum im. Marianny Orańskiej, ul. Kościelna 12, Stronie ŚląskiePowszechnyTakmiasto, ulice: Górna, Kościelna, Kościuszki 17, 17a, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 33b, 34, 35, 37, 38, 38a, 39, 40, 41, 42, 43, , 44, 44a, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 58, 60, 60a, 62, 64, 66, Sportowa, Szkolna, Turystyczna. wsie: Janowa Góra, Sienna, Strachocin, Stronie Śląskie
4Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte, ul. Kościuszki 57, Stronie ŚląskiePowszechnyTakmiasto, ulice:Jaworowa, Kopernika, Kościuszki 57, 59, 59a, 61, 61b, 63, 63a, 63b, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 91, Morawka, Nowotki, Świerczewskiego, Świerkowa
5Świetlica wiejska Stary Gierałtów 7aPowszechnyTakwsie: Bielice, Goszów, Młynowiec, Nowy Gierałtów, Stary Gierałtów
6Świetlica wiejska Bolesławów 41PowszechnyTakwsie: Bolesławów, Kamienica, Kletno, Nowa Morawa, Stara Morawa
7Administracja Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SP ZOZ w Stroniu Śląskim, ul Morawka 1SzpitalNieWojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej SP ZOZ w Stroniu Śląskim
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto, ulice: Krótka, Nadbrzeżna 2, 2a, Sudecka, Żeromskiego, 40-Lecia PRL31 255814
Nr 2miasto, ulice: Jaworowa, Kopernika, Kościuszki 57, 59, 59a, 61, 61b, 63, 63a, 63b, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 91, Morawka, Nowotki, Świerczewskiego, Świerkowa. 31 363914
Nr 3miasto, ulice: Dolna, Kościuszki 11, 11a, 12, 13, 14, 16, Ogrodowa, Okrężna, Polna135544
Nr 4miasto, ulice: Hutnicza, Mickiewicza, Zielona. 277457
Nr 5miasto, ulice: Nadbrzeżna (bez numerów 2 i 2a)271369
Nr 6miasto, ulice: Górna, Kościelna, Kościuszki 17, 17a, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 33b, 34, 35, 37, 38, 38a, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44a, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 58, 60, 60A, 62, 64, 66, Sportowa, Szkolna, Turystyczna 140055
Nr 7wsie: Janowa Góra, Sienna, Strachocin, Stronie Śląskie145955
Nr 8wsie: Bielice, Goszów, Młynowiec, Nowy Gierałtów, Stary Gierałtów151344
Nr 9wsie: Bolesławów, Kamienica, Kletno, Nowa Morawa, Stara Morawa140033
Podsumowanie 156 2324965
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6 7 8 9
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ KWW ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ       1 1         2
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA KWW GOSPODARNA GMINA 3 3 1 2 2 1 1 1 1 15
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA KWW DLA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA 1 2 1     1       5
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNA GMINA WARTO WRACAĆ KWW BEZPIECZNA GMINA WARTO WRACAĆ 3 2 1 2 2 1 1 1 1 14
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PO STRONIE KULTURY KWW PSK 1   1   1     1   4
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNE ŚRODOWISKO KWW PRZYJAZNE ŚRODOWISKO 1       1   1     3
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI KWW DLP 3 2   1 2 1 1 1 1 12
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIELĘGNIAREK STRONIE ŚLĄSKIE NASZ DOM NASZE MIEJSCA PRACY KWW STRONIE NASZ DOM NASZE MIEJSCA PRACY   1   1           2
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNE JUTRO KWW BEZPIECZNE JUTRO   1               1
27 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO KWW NASZE MIASTO 1                 1
28 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOŁECTWA STRONIE WIEŚ KWW SOŁECTWA STRONIE WIEŚ             1     1
29 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAW RYCZEK KWW WIESŁAW RYCZEK   1               1
30 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRWIODAWCY STRONIE ŚLĄSKIE KWW KRWIODAWCY STRONIE ŚLĄSKIE 1                 1
31 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ I PRACA KWW ROZWÓJ I PRACA   1               1
32 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY SADOWSKIEJ KWW JOANNY SADOWSKIEJ           1       1
33 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNY KĘDZIORY KWW KATARZYNY KĘDZIORY   1               1
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 1 253 605 605 48.28%
591 97.69%
Tak
Nr 2 1 363 651 651 47.76%
623 95.70%
Tak
Nr 3 355 125 125 35.21%
123 98.40%
Tak
Nr 4 774 364 364 47.03%
359 98.63%
Tak
Nr 5 713 393 393 55.12%
386 98.22%
Tak
Nr 6 400 161 161 40.25%
157 97.52%
Tak
Nr 7 459 218 218 47.49%
216 99.08%
Tak
Nr 8 513 286 286 55.75%
286 100.00%
Tak
Nr 9 401 204 204 50.87%
200 98.04%
Tak
Podsumowanie6 2313 0073 00748.26%2 94197.81%
 
Wyniki głosowania na kandydatów do rady
Okręg wyborczy nrNr listyNr na liścieNazwisko i Imiona Nazwa komitetuLiczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1191Kubowicz MirosławaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA549,14%Nie
1192Kwaśniewski Grzegorz HenrykKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA589,81%Nie
1193Wiktor RyszardKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA28548,22%Tak
1201Korzun KrzysztofKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA7512,69%Nie
1211Przytulska Halina GrażynaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNA GMINA WARTO WRACAĆ7011,84%Nie
1212Piechnik Ewelina MariaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNA GMINA WARTO WRACAĆ11018,61%Nie
1213Cygan AntoniKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNA GMINA WARTO WRACAĆ6010,15%Nie
1221Najduch Cyprian KamilKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PO STRONIE KULTURY11719,80%Tak
1231Witkowska Eleonora EdwardaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNE ŚRODOWISKO6310,66%Nie
1241Burek Izabela MałgorzataKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI528,80%Nie
1242Sokół KrystianKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI355,92%Nie
1243Gąsiorek Grzegorz AntoniKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI6711,34%Nie
1271Węgrzyn Jerzy MirosławKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO12721,49%Tak
1301Matyszkiewicz Władysław JacekKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRWIODAWCY STRONIE ŚLĄSKIE7913,37%Nie
2191Cichańska MałgorzataKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA10416,69%Nie
2192Głowacka Amelia MariaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA10016,05%Nie
2193Rapacz Jerzy FranciszekKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA9815,73%Nie
2201Pakuła Zdzisław JózefKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA18028,89%Tak
2202Sołoń Grzegorz MirosławKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA233,69%Nie
2211Kaczmarek Anna KrystynaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNA GMINA WARTO WRACAĆ8613,80%Nie
2212Zacharewicz AlfredaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNA GMINA WARTO WRACAĆ518,19%Nie
2241Dudziak PiotrKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI7011,24%Nie
2242Łupiński Bogusław JuliuszKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI467,38%Nie
2251Brodzińska Anna BeataKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIELĘGNIAREK STRONIE ŚLĄSKIE NASZ DOM NASZE MIEJSCA PRACY7912,68%Nie
2261Laskowska Magdalena JoannaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNE JUTRO13020,87%Tak
2291Ryczek Wiesław AndrzejKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAW RYCZEK27644,30%Tak
2311Grabowski Tadeusz JanKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ I PRACA6510,43%Nie
2331Kędziora KatarzynaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNY KĘDZIORY8113,00%Nie
3191Dobrowolski StanisławKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA7863,41%Tak
3201Zaucha Marlena AnnaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA1411,38%Nie
3211Robaszewski Janusz LucjanKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNA GMINA WARTO WRACAĆ1310,57%Nie
3221Bułaciński FilipKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PO STRONIE KULTURY1814,63%Nie
4181Załucki Waldemar GrzegorzKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ349,47%Nie
4191Czerwińska Wiesława BarbaraKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA9225,63%Tak
4192Snopkowska MonikaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA8423,40%Nie
4211Wojaczek-Szczęsna Ilona EwaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNA GMINA WARTO WRACAĆ4111,42%Nie
4212Kaczmarek JerzyKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNA GMINA WARTO WRACAĆ7320,33%Nie
4241Łukasiewicz AndrzejKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI7520,89%Nie
4251Janiszewska Gabriela MariaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIELĘGNIAREK STRONIE ŚLĄSKIE NASZ DOM NASZE MIEJSCA PRACY12635,10%Tak
5181Ramza Arkadiusz MirosławKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ7619,69%Nie
5191Florowski JanKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA17445,08%Tak
5192Suliński Ryszard StanisławKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA9223,83%Tak
5211Ozga Roman ZbigniewKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNA GMINA WARTO WRACAĆ348,81%Nie
5212Rodak JerzyKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNA GMINA WARTO WRACAĆ246,22%Nie
5221Mizera Anna ŁucjaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PO STRONIE KULTURY348,81%Nie
5231Grzybowski JarosławKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNE ŚRODOWISKO297,51%Nie
5241Dutko AndrzejKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI8020,73%Nie
5242Krosta Andrzej StefanKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI4611,92%Nie
6191Linde Roman ZenobiuszKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA5233,12%Tak
6201Bogiel Jolanta LucynaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA2817,83%Nie
6211Gałka Zenon JanKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNA GMINA WARTO WRACAĆ1912,10%Nie
6241Jasik KazimieraKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI117,01%Nie
6321Sadowska JoannaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY SADOWSKIEJ4729,94%Nie
7191Sadowska ZofiaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA4822,22%Nie
7211Kapusta Henryk KazimierzKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNA GMINA WARTO WRACAĆ104,63%Nie
7231Bulka Maria DorotaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNE ŚRODOWISKO4922,69%Nie
7241Główka DariuszKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI3616,67%Nie
7281Grzelak Katarzyna AnnaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOŁECTWA STRONIE WIEŚ7333,80%Tak
8191Frodyma Zbigniew PawełKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA14550,70%Tak
8211Palichleb PiotrKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNA GMINA WARTO WRACAĆ7526,22%Nie
8221Sokołowski KrzysztofKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PO STRONIE KULTURY269,09%Nie
8241Makarewicz Mieczysław KazimierzKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI4013,99%Nie
9191Gulij Dariusz JerzyKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA14371,50%Tak
9211Szwej Bogusław JacentyKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNA GMINA WARTO WRACAĆ94,50%Nie
9241Englard Piotr KarolKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI4824,00%Nie
Rada Miejska w Stroniu Śląskim - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
1193 Wiktor Ryszard53285 48.22%
1221 Najduch Cyprian Kamil27117 19.80%
1271 Węgrzyn Jerzy Mirosław49127 21.49%
2201 Pakuła Zdzisław Józef49180 28.89%
2261 Laskowska Magdalena Joanna32130 20.87%
2291 Ryczek Wiesław Andrzej48276 44.30%
3191 Dobrowolski Stanisław6978 63.41%
4191 Czerwińska Wiesława Barbara5192 25.63%
4251 Janiszewska Gabriela Maria47126 35.10%
5191 Florowski Jan70174 45.08%
5192 Suliński Ryszard Stanisław6592 23.83%
6191 Linde Roman Zenobiusz4952 33.12%
7281 Grzelak Katarzyna Anna3273 33.80%
8191 Frodyma Zbigniew Paweł54145 50.70%
9191 Gulij Dariusz Jerzy41143 71.50%


Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieNazwa komitetuMiejsce zamieszkania, przynależność i poparcieTreść oświadczenia lustracyjnego*)
1Foremnik Irena 42wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCIKamienica, członek Prawa i Sprawiedliwości
2Łopusiewicz Zbigniew 60wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINAStary Gierałtów, nie należy do partii politycznej
3Mićka Andrzej Marek 54wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNA GMINA WARTO WRACAĆStronie Śląskie, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieMiejsce zamieszkania przynależność i poparcieLiczba głosów oddanych na kandydata% głosówWybrany
1Foremnik Irena 42wyższeKamienica, członek Prawa i Sprawiedliwości 50016.86% Nie
2Łopusiewicz Zbigniew 60wyższeStary Gierałtów, nie należy do partii politycznej 198867.03% Tak
3Mićka Andrzej Marek 54wyższeStronie Śląskie, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej 47816.12% Nie
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte, ul. Kościuszki 57, Stronie Śląskie Powszechny1253605605 48,28%
599 99,01%
2Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II, ul. Nadbrzeżna 30, Stronie Śląskie Powszechny1842883883 47,94%
874 98,98%
3Gimnazjum im. Marianny Orańskiej, ul. Kościelna 12, Stronie Śląskie Powszechny859379379 44,12%
375 98,94%
4Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte, ul. Kościuszki 57, Stronie Śląskie Powszechny1322621621 46,97%
603 97,10%
5Świetlica wiejska Stary Gierałtów 7a Powszechny513286286 55,75%
286 100,00%
6Świetlica wiejska Bolesławów 41 Powszechny401204204 50,87%
204 100,00%
7Administracja Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej SP ZOZ w Stroniu Śląskim, ul Morawka 1 Szpital413030 73,17%
25 83,33%
Ogółem 6231 3008 3008 48,27%
2966 98,60%

Brak plików