Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81206743 28653 55544620
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców81206743 28653 55544620
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Chojnów7715103464Wójt5
m. Chojnów661552548Burmistrz1
gm. Krotoszyce3101552838Wójt3
gm. Kunice51015142532Wójt1
gm. Legnickie Pole671571932Wójt2
gm. Miłkowice891593046Wójt4
gm. Prochowice6815114066Burmistrz5
gm. Ruja3101531419Wójt1
Podsumowanie446712064215345 22
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Chojnów511 704433
Nr 2Gmina Chojnów37 593422
Nr 3Gmina Miłkowice Gmina Krotoszyce37 508421
Nr 4Gmina Kunice Gmina Legnickie Pole38 304422
Nr 5Miasto i Gmina Prochowice Gmina Ruja38 177421
Podsumowanie 1743 28620119
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 4 5 4 5 24
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 8 6 6 6 4 30
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ I DEMOKRACJA KWW SAMORZĄDNOŚĆ I DEMOKRACJA 10 6 5 6 6 33
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE DLA SAMORZĄDU LOKALNEGO KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZĄDU LOKALNEGO 9 6 5 6 6 32
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 11 704 4 351 4 351 37.18%
4 032 92.67%
Tak
Nr 2 7 594 4 240 4 239 55.82%
3 860 91.06%
Tak
Nr 3 7 508 3 885 3 885 51.74%
3 547 91.30%
Tak
Nr 4 8 305 4 350 4 350 52.38%
3 930 90.34%
Tak
Nr 5 8 178 4 344 4 342 53.09%
3 824 88.07%
Tak
Podsumowanie43 28921 17021 16748.9%19 19390.67%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 27462414,31%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 59523031,01%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ I DEMOKRACJA 49673325,88%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE DLA SAMORZĄDU LOKALNEGO 55283228,80%
Podsumowanie19 193119100,00%
Rada Powiatu w Legnicy - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
151 Trawka Zbigniew48267 6.62%
1161 Humenny Jarosław47288 7.14%
1162 Józefczuk Joanna Maria53336 8.33%
1171 Walasek Lilia47427 10.59%
1181 Kasprzak Mieczysław61168 4.17%
2163 Bidnyk Mikołaj Adam46305 7.90%
2171 Pakos Stanisława58539 13.96%
2186 Hajduk Tadeusz56383 9.92%
3166 Kwaśny Waldemar Jan34426 12.01%
3174 Zawistowski Piotr Krzysztof66267 7.53%
3181 Krawczyk Jan57258 7.27%
4161 Wągrodna Janina60356 9.06%
4181 Mazur Janina62584 14.86%
4182 Niewiński Ryszard Henryk59601 15.29%
5161 Rokitnicki Andrzej50335 8.76%
5171 Woydyłło Jan Szczęsny58708 18.51%
5181 Samborski Antoni58760 19.87%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 274624114,31%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 595230631,01%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ I DEMOKRACJA 496733425,88%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE DLA SAMORZĄDU LOKALNEGO 552832628,80%
Tak
Podsumowanie19 19311917100,00%

Brak plików