Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem3512429 49537 29828210
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121419 41124 38320010
   gminy do 20 000 mieszkańców2302010 08412 9158200
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Cieszków3111573037Wójt1
gm. Krośnice591563450Wójt2
gm. Milicz20421624219Burmistrz6
Podsumowanie2824511988306 9
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Milicz1019 4116100
Nr 2Gmina Cieszków, Gmina Krośnice510 084653
Podsumowanie 1529 49512153
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 13 10 23
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 20 10 30
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 16 10 26
16 KOMITET WYBORCZY MILICKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KW MILICKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 20 10 30
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA STASIAKA - DOLNY ŚLĄSK XXI KWW DARIUSZA STASIAKA - DOLNY ŚLĄSK XXI 20 8 28
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEWICA RAZEM KWW LEWICA RAZEM 11 5 16
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 19 414 9 186 9 183 47.30%
8 509 92.66%
Tak
Nr 2 10 091 5 613 5 610 55.59%
4 985 88.86%
Tak
Podsumowanie29 50514 79914 79350.14%13 49491.22%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 18222313,50%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 31613023,43%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1249269,26%
16 KOMITET WYBORCZY MILICKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 20003014,82%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA STASIAKA - DOLNY ŚLĄSK XXI 38652828,64%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEWICA RAZEM 13971610,35%
Podsumowanie13 494153100,00%
Rada Powiatu Milickiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Osmelak Krzysztof61233 2.74%
141 Lech Piotr Józef44601 7.06%
142 Zalewska-Nowak Grażyna Maria53212 2.49%
144 Mogilan Krzysztof41197 2.32%
151 Patkowski Leon Janusz60259 3.04%
1162 Folmer Dorota Maria50338 3.97%
1171 Wybierała Paweł36693 8.14%
1173 Patalas Krystyna Aniela59314 3.69%
1174 Korol Arkadiusz47252 2.96%
1181 Skrzynecka Henryka Teresa57221 2.60%
221 Niedbała Halina Stanisława58186 3.73%
241 Warkocz Marek50419 8.41%
2162 Szkatuła Jerzy Jan67200 4.01%
2171 Drobina Mirosław Stanisław53396 7.94%
2172 Wesołowski Piotr Andrzej57446 8.95%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 182223213,50%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 316130423,43%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12492619,26%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY MILICKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 200030214,82%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA STASIAKA - DOLNY ŚLĄSK XXI 386528528,64%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEWICA RAZEM 139716110,35%
Tak
Podsumowanie13 49415315100,00%

Brak plików