Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81268283 925104 29660350
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121330 11436 70620010
   gminy do 20 000 mieszkańców71057953 81167 59040340
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bierutów71415116870Burmistrz3
gm. Dobroszyce3101593855Wójt2
gm. Dziadowa Kłoda391542741Wójt3
gm. Międzybórz39151266103Burmistrz8
m. Oleśnica20321720200Burmistrz3
gm. Oleśnica8151593636Wójt1
gm. Syców10715103057Burmistrz3
gm. Twardogóra6151564747Burmistrz3
Podsumowanie608212668332609 26
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Oleśnica830 114554
Nr 2Gmina Oleśnica, Miasto i Gmina Bierutów517 663531
Nr 3Gmina Dobroszyce, Miasto i Gmina Twardogóra415 414525
Nr 4Gmina Dziadowa Kłoda, Miasto i Gmina Międzybórz, Miasto i Gmina Syców620 734539
Podsumowanie 2383 92520149
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 9 7 3 3 22
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 10 8 6 10 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 6 8 10 36
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2002 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2002 16 5 5 11 37
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE 7 5 3 5 20
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 30 119 11 912 11 909 39.54%
11 243 94.41%
Tak
Nr 2 17 661 8 384 8 382 47.46%
7 259 86.60%
Tak
Nr 3 15 414 8 043 8 042 52.17%
7 146 88.86%
Tak
Nr 4 20 735 10 144 10 141 48.91%
9 214 90.86%
Tak
Podsumowanie83 92938 48338 47445.84%34 86290.61%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 46802213,42%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 64263418,43%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 80733623,16%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2002 117073733,58%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE 39762011,40%
Podsumowanie34 862149100,00%
Rada Powiatu Oleśnickiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Winnicki Zbigniew Józef71614 5.46%
141 Krzan Jarosław Grzegorz47496 4.41%
144 Efinowicz Wioletta Jadwiga42383 3.41%
151 Jakimiec Zdzisława Maria64449 3.99%
154 Kołaciński Michał Wincenty44796 7.08%
1161 Pietrzak Walerian63769 6.84%
1163 Frej Bogdan Edward55455 4.05%
11615 Susidko Maria46388 3.45%
211 Wiśniewska-Kocjan Iwona Grażyna36523 7.20%
241 Polański Jarosław34854 11.76%
251 Rudnicka Krystyna55646 8.90%
2161 Bartczak Dorota Gertruda51484 6.67%
2171 Teleszko Czesław Stanisław561017 14.01%
351 Kulig Alojzy Józef57749 10.48%
3161 Potyrała Zbigniew521656 23.17%
3162 Płaksej Kazimierz67756 10.58%
3164 Zdobylak Monika Anna33465 6.51%
411 Pater Michał70843 9.15%
441 Pytel Sławomir42434 4.71%
451 Kociński Wojciech Eugeniusz41759 8.24%
4161 Ilski Zbigniew Kazimierz47515 5.59%
4162 Witkowska Barbara Maria59879 9.54%
4171 Czajka Stanisław55725 7.87%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 468022313,42%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 642634418,43%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 807336523,16%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2002 1170737933,58%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE 397620211,40%
Tak
Podsumowanie34 86214923100,00%

Brak plików