Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem4722959 21072 67145220
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców242643 69153 18031020
   gminy do 20 000 mieszkańców2302315 51919 49114200
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Domaniów4121583647Wójt4
gm. Jelcz-Laskowice13321618229Burmistrz6
gm. Oława10111574556Wójt4
m. Oława18321412146Burmistrz4
Podsumowanie45297225111478 18
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Oława825 634684
Nr 2Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice618 057661
Nr 3Gminy: Domaniów, Oława515 519654
Podsumowanie 1959 21018199
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 12 12 7 31
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 16 12 10 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14 9 7 30
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY OŁAWA - JELCZ - LASKOWICE KWW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY 16 12 10 38
17 KOMITET WYBORCZY MIEJSKO-GMINNE ZRZESZENIE LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH W OŁAWIE KW LZS 10 4 10 24
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 16 12 10 38
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 25 636 10 985 10 983 42.84%
10 344 94.18%
Tak
Nr 2 18 063 8 683 8 664 47.97%
8 093 93.41%
Tak
Nr 3 15 519 7 719 7 717 49.73%
7 054 91.41%
Tak
Podsumowanie59 21827 38727 36446.21%25 49193.16%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 25873110,15%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 67863826,62%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 44103017,30%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY OŁAWA - JELCZ - LASKOWICE 47003818,44%
17 KOMITET WYBORCZY MIEJSKO-GMINNE ZRZESZENIE LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH W OŁAWIE 2002247,85%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 50063819,64%
Podsumowanie25 491199100,00%
Rada Powiatu Oławskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Kruk-Gręziak Joanna Elżbieta41604 5.84%
141 Pawłowicz Przemysław491156 11.18%
144 Nosek-Baran Grażyna Irena58355 3.43%
145 Markiewicz Antoni Krzysztof61175 1.69%
151 Brezdeń Zdzisław Ireneusz47655 6.33%
1161 Szczepanik Ewa Maria59652 6.30%
1162 Cecko Krystyna Janina63586 5.67%
1181 Hołyński Józef56323 3.12%
241 Szponar Marek Zdzisław48747 9.23%
242 Szóstak Marzena Elżbieta49417 5.15%
251 Dudkowski Łukasz Marek32579 7.15%
2181 Danilewicz Lesław Antoni601188 14.68%
2182 Kołodziej Tomasz Piotr32452 5.59%
2184 Worek Bożena Maria51209 2.58%
341 Chudy Marek Józef46502 7.12%
3410 Padula Robert Marian45316 4.48%
351 Kulesza Mirosław Kazimierz53541 7.67%
3173 Kownacki Jan Franciszek53424 6.01%
3182 Swadek-Schneider Dorota47303 4.30%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 258731110,15%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 678638726,62%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 441030317,30%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNY BLOK SAMORZĄDOWY OŁAWA - JELCZ - LASKOWICE 470038218,44%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY MIEJSKO-GMINNE ZRZESZENIE LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH W OŁAWIE 20022417,85%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2010 500638519,64%
Tak
Podsumowanie25 49119919100,00%

Brak plików