Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6964649 07862 08643330
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121420 80626 46715010
   gminy do 20 000 mieszkańców5754228 27235 61928320
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Chocianów101015105781Burmistrz5
gm. Gaworzyce481562442Wójt3
gm. Grębocice41115103239Wójt2
gm. Polkowice15421413131Burmistrz3
gm. Przemków771562544Burmistrz2
gm. Radwanice361592543Wójt2
Podsumowanie43469645176380 17
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto i Gmina Polkowice820 806348
Nr 2Miasto i Gmina Chocianów410 377432
Nr 3Gmina i Miasto Przemków37 141423
Nr 4Gmina Gaworzyce, Gmina Grębocice, Gmina Radwanice 410 754321
Podsumowanie 1949 07814124
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 16 8 6   30
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 16 8 5 5 34
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE KWW POROZUMIENIE   8 6 8 22
17 KOMITET WYBORCZY "JEDNOŚĆ POWIATOWA" KW JEDNOŚĆ POWIATOWA   8 6 8 22
18 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "POROZUMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW POLKOWIC" KW POROZUMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW POLKOWIC 16       16
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 20 806 10 285 10 263 49.33%
9 531 92.87%
Tak
Nr 2 10 378 5 748 5 718 55.10%
5 384 94.16%
Tak
Nr 3 7 141 3 474 3 473 48.63%
3 182 91.62%
Tak
Nr 4 10 754 6 562 6 557 60.97%
6 006 91.60%
Tak
Podsumowanie49 07926 06926 01153.0%24 10392.66%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 31153012,92%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 33923414,07%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE 32722213,58%
17 KOMITET WYBORCZY "JEDNOŚĆ POWIATOWA" 77292232,07%
18 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "POROZUMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW POLKOWIC" 65951627,36%
Podsumowanie24 103124100,00%
Rada Powiatu w Polkowicach - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Borkowski Tomasz Paweł43336 3.53%
151 Lenczuk Michał43658 6.90%
1181 Tramś Marek Andrzej541354 14.21%
1182 Bełda Andrzej Stanisław44936 9.82%
1183 Nester Krzysztof24655 6.87%
1184 Liberski Włodzimierz Henryk58473 4.96%
1188 Betka Beata Urszula40478 5.02%
11816 Stańczyszyn Marek Michał45445 4.67%
242 Pluta Halina51467 8.67%
251 Czekajło Henryk58254 4.72%
2161 Skibicki Franciszek59467 8.67%
2172 Kowalski Roman Zbigniew56830 15.42%
341 Żuchowska Wanda49492 15.46%
3171 Pępkowski Stanisław Henryk57210 6.60%
3172 Kowalski Tadeusz Zdzisław63753 23.66%
4161 Sadowski Andrzej Wieńczysław47560 9.32%
4171 Ciupak Kamil Piotr401544 25.71%
4172 Szocik Andrzej60576 9.59%
4175 Rutkowski Roman Marek45755 12.57%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 311530312,92%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 339234214,07%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE 327222213,58%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY "JEDNOŚĆ POWIATOWA" 772922632,07%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "POROZUMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW POLKOWIC" 659516627,36%
Tak
Podsumowanie24 10312419100,00%

Brak plików