Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6966063 81078 87943240
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121317 91722 30811010
   gminy do 20 000 mieszkańców5755745 89356 57132230
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Oborniki Śląskie101115106590Burmistrz5
gm. Prusice5111593343Burmistrz3
gm. Trzebnica11321515186Burmistrz3
gm. Wisznia Mała4121593541Wójt2
gm. Zawonia3111562834Wójt2
gm. Żmigród10121575473Burmistrz5
Podsumowanie43609646230467 20
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Trzebnica517 917438
Nr 2Gmina Zawonia i Gmina Wisznia Mała411 667531
Nr 3Gmina Oborniki Śląskie414 963641
Nr 4Gmina Żmigród i Gmina Prusice619 263550
Podsumowanie 1963 81020160
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 8 3 4 6 21
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 10 8 8 12 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 5 8 11 34
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT XXI KWW NASZ POWIAT XXI   7 8 9 24
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM W POWIECIE KWW RwP 10 8 8 12 38
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KWW SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN PLUS 15 KWW SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN PLUS 15     5   5
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 17 916 9 662 9 658 53.91%
8 990 93.08%
Tak
Nr 2 11 679 5 547 5 546 47.49%
5 132 92.54%
Tak
Nr 3 14 963 7 255 7 250 48.45%
6 910 95.31%
Tak
Nr 4 19 263 10 421 10 419 54.09%
9 605 92.19%
Tak
Podsumowanie63 82132 88532 87351.51%30 63793.2%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 2842219,28%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 121403839,63%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 52973417,29%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT XXI 2197247,17%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM W POWIECIE 75483824,64%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KWW SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN PLUS 15 61352,00%
Podsumowanie30 637160100,00%
Rada Powiatu Trzebnickiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Adach Robert Paweł392073 23.06%
142 Orzechowska Magdalena45379 4.22%
151 Okuniewicz Piotr Andrzej40514 5.72%
1171 Koliński Marek Justyn61643 7.15%
1173 Szkaradziński Mariusz43721 8.02%
241 Wojciechowski Zygmunt60483 9.41%
242 Zdziarski Jan Franciszek50705 13.74%
251 Brewka Andrzej Wojciech54478 9.31%
2161 Głuch Krzysztof Bronisław46444 8.65%
341 Poprawa Arkadiusz Marcin401004 14.53%
342 Cymerman Ryszard52270 3.91%
351 Sokołowski Tomasz Adam41623 9.02%
3171 Błażewski Sławomir48735 10.64%
441 Bandrowicz Igor Krystian321517 15.79%
443 Cybulska Renata45789 8.21%
448 Zarentowicz Sławomir Andrzej49499 5.20%
451 Wysocki Waldemar Józef50324 3.37%
4171 Średniawski Zdzisław Andrzej59611 6.36%
4172 Lewandowski Robert Grzegorz37461 4.80%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 2842219,28%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1214038939,63%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 529734417,29%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT XXI 21972417,17%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM W POWIECIE 754838524,64%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KWW SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN PLUS 15 61352,00%
-
Podsumowanie30 63716019100,00%

Brak plików