Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem3513038 89747 35834120
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121418 53322 51916010
   gminy do 20 000 mieszkańców2302620 36424 83918110
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Brzeg Dolny11151596565Burmistrz3
gm. Wińsko7111593849Wójt3
gm. Wołów16421416156Burmistrz4
Podsumowanie34305122119270 10
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto i Gmina Wołów818 533568
Nr 2Miasto i Gmina Brzeg Dolny613 309336
Nr 3Gmina Wińsko37 055315
Podsumowanie 1738 89711119
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 9 12   21
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 11   6 17
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 16 12 3 31
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 16 12 6 34
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY GMINIE WOŁÓW KWW MIESZKAŃCY GMINIE WOŁÓW 16     16
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 18 488 9 527 9 514 51.46%
8 774 92.22%
Tak
Nr 2 13 311 6 333 6 330 47.55%
5 856 92.51%
Tak
Nr 3 7 055 3 964 3 962 56.16%
3 672 92.68%
Tak
Podsumowanie38 85419 82419 80650.98%18 30292.41%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 19612110,71%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 28241715,43%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 65103135,57%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 45603424,92%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY GMINIE WOŁÓW 24471613,37%
Podsumowanie18 302119100,00%
Rada Powiatu Wołowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Kwiek Wacław64353 4.02%
141 Gajos Marek Jan561112 12.67%
147 Koliczko Iwona Małgorzata45165 1.88%
151 Nejman Maciej Feliks43770 8.78%
153 Bereza Elżbieta Urszula52353 4.02%
1161 Maślanka Teresa54552 6.29%
1162 Pakulski Kazimierz Jan60436 4.97%
1164 Siczek Tadeusz58355 4.05%
2112 Syguła Bronisław Mateusz62188 3.21%
242 Chłód Danuta49335 5.72%
248 Pirek Paweł Stefan55452 7.72%
249 Skorupa Zbigniew52427 7.29%
2410 Szumilas Józef54360 6.15%
251 Cukrowski Marek Jan51671 11.46%
321 Mirytiuk Ryszard Krzysztof501050 28.59%
324 Szyndlar Andrzej Stanisław45364 9.91%
341 Olejniczak Dariusz Piotr51476 12.96%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 196121210,71%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 282417215,43%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 651031735,57%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 456034324,92%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY GMINIE WOŁÓW 244716313,37%
Tak
Podsumowanie18 30211917100,00%

Brak plików