Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem91418489 289108 28268630
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121418 00221 73916100
   gminy do 20 000 mieszkańców81208071 28786 54352530
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Czernica61115114153Wójt3
gm. Długołęka16421416131Wójt3
gm. Jordanów Śląski2121542328Wójt1
gm. Kąty Wrocławskie91215193940Burmistrz1
gm. Kobierzyce101115153645Wójt2
gm. Mietków31015103039Wójt2
gm. Siechnice10515143485Burmistrz5
gm. Sobótka6815154775Burmistrz5
gm. Żórawina61115143544Wójt2
Podsumowanie6884141106301540 24
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gminy: Czernica, Długołęka726 330559
Nr 2Gmina Kobierzyce312 086525
Nr 3Gminy: Kąty Wrocławskie, Mietków518 683544
Nr 4Gminy : Jordanów Śląski, Sobótka312 629527
Nr 5Gminy: Siechnice, Żórawina519 561546
Podsumowanie 2389 28925201
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 14 5 8 6 10 43
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 14 5 9 6 10 44
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA POWIATU KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU 14 6 10 6 10 46
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT KWW NASZ POWIAT 3 3 7 3 6 22
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA I SAMORZĄDOWCY XXI KWW PRAWICA I SAMORZĄDOWCY XXI 14 6 10 6 10 46
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 26 330 14 683 14 660 55.68%
13 637 93.02%
Tak
Nr 2 12 093 6 173 6 173 51.05%
5 716 92.60%
Tak
Nr 3 18 692 8 184 8 182 43.77%
7 584 92.69%
Tak
Nr 4 12 631 6 351 6 349 50.27%
5 890 92.77%
Tak
Nr 5 19 562 9 122 9 120 46.62%
8 440 92.54%
Tak
Podsumowanie89 30844 51344 48449.81%41 26792.77%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 87504321,20%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 117244428,41%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA POWIATU 143704634,82%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT 3033227,35%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA I SAMORZĄDOWCY XXI 3390468,21%
Podsumowanie41 267201100,00%
Rada Powiatu Wrocławskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Trębacz Michał33585 4.29%
141 Jaroń Ryszard Andrzej491669 12.24%
143 Potocki Roman Paweł46512 3.75%
1414 Sobolak Andrzej Jerzy46490 3.59%
1161 Szczykutowicz Waldemar Tadeusz51822 6.03%
1163 Bieszczad Katarzyna41582 4.27%
1164 Biegańska Maria Magdalena50903 6.62%
241 Galant Dorota Magdalena27724 12.67%
2161 Wilk Maria Wiesława531286 22.50%
2162 Winter Wiesław63317 5.55%
322 Smereka Zuzanna Teresa48368 4.85%
341 Jamrozik Andrzej51491 6.47%
342 Reps Lidia Ewa48744 9.81%
3161 Słoma Ireneusz49860 11.34%
31610 Kuryś Hieronim Stanisław40790 10.42%
421 Konopka Mariusz Edward41830 14.09%
441 Jankowiak Ewa Maria65639 10.85%
4161 Wąsik Andrzej Marian54974 16.54%
521 Żukowski Jan641258 14.91%
524 Skiba Edward49327 3.87%
543 Dworak Krzysztof55416 4.93%
5161 Kosterska Barbara511121 13.28%
5171 Fitek Jerzy Andrzej58870 10.31%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 875043521,20%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1172444828,41%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA POWIATU 1437046934,82%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT 30332217,35%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA I SAMORZĄDOWCY XXI 3390468,21%
Tak
Podsumowanie41 26720123100,00%

Brak plików