Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71115156 56469 13366340
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121318 95123 03717010
   gminy do 20 000 mieszkańców6904837 61346 09649330
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bardo481594366Burmistrz4
gm. Ciepłowody2101542841Wójt3
gm. Kamieniec Ząbkowicki1081583456Wójt2
gm. Stoszowice661572660Wójt4
gm. Ząbkowice Śląskie17321824272Burmistrz6
gm. Ziębice20915114673Burmistrz4
gm. Złoty Stok771573777Burmistrz6
Podsumowanie665111154238645 29
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Bardo, Stoszowice39 098843
Nr 2Ciepłowody, Ziębice617 425879
Nr 3Kamieniec Ząbkowicki, Złoty Stok411 090856
Nr 4Ząbkowice Śląskie618 951892
Podsumowanie 1956 56432270
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 6 7 7 12 32
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 6 12 8 12 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 4 6 4 12 26
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZĄBKOWICKIE FORUM SAMORZĄDOWE CENTROPRAWICY KWW FORUM CENTROPRAWICY 6 12 8 12 38
17 KOMITET WYBORCZY GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZĄDOWA KW GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZĄDOWA 6 12 8 12 38
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BĄDŹMY RAZEM KWW BĄDŹMY RAZEM 5 12 8 12 37
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT XXI KWW POWIAT XXI 6 9 7 12 34
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT GMINA WSPÓLNA SPRAWA KWW POWIAT GMINA WSPÓLNA SPRAWA 4 9 6 8 27
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 9 071 4 758 4 729 52.13%
4 449 94.08%
Tak
Nr 2 17 425 7 750 7 750 44.48%
7 101 91.63%
Tak
Nr 3 11 090 6 000 6 000 54.10%
5 452 90.87%
Tak
Nr 4 18 956 9 860 9 856 51.99%
9 136 92.69%
Tak
Podsumowanie56 54228 36828 33550.11%26 13892.25%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1584326,06%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 62123823,77%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1875267,17%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZĄBKOWICKIE FORUM SAMORZĄDOWE CENTROPRAWICY 2497389,55%
17 KOMITET WYBORCZY GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZĄDOWA 37443814,32%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BĄDŹMY RAZEM 46023717,61%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT XXI 2110348,07%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT GMINA WSPÓLNA SPRAWA 35142713,44%
Podsumowanie26 138270100,00%
Rada Powiatu Ząbkowickiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Fester Roman51331 7.44%
1181 Witek Andrzej Zbigniew58685 15.40%
1201 Szymański Henryk62465 10.45%
241 Sobol Janusz52331 4.66%
251 Markowska Teresa53386 5.44%
2172 Jabłoński Wiesław56444 6.25%
21712 Regner Andrzej Piotr43313 4.41%
2181 Nowak Ryszard Mieczysław61282 3.97%
2207 Kozyra Marian Piotr55299 4.21%
342 Orczyk Grażyna40652 11.96%
3181 Czerniec Marcin Bartłomiej31808 14.82%
3185 Wójcik Rudolf Franciszek59233 4.27%
3202 Fleszar Zdzisław Leopold62446 8.18%
441 Orzeszek Marcin311341 14.68%
442 Organiściak Jerzy57413 4.52%
446 Kurzyp Stanisław Jan49281 3.08%
4162 Marcinków Dariusz Paweł38437 4.78%
4171 Cymbała Tadeusz Piotr47571 6.25%
4191 Gwóźdź Marcin Piotr33365 4.00%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1584326,06%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 621238623,77%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 18752617,17%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZĄBKOWICKIE FORUM SAMORZĄDOWE CENTROPRAWICY 24973819,55%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY GMINNO POWIATOWA UNIA SAMORZĄDOWA 374438314,32%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BĄDŹMY RAZEM 460237417,61%
Tak
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT XXI 21103418,07%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT GMINA WSPÓLNA SPRAWA 351427313,44%
Tak
Podsumowanie26 13827019100,00%

Brak plików