Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71174977 01494 40270250
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców242847 30957 34939020
   gminy do 20 000 mieszkańców5754129 70537 05331230
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bogatynia21421728268Burmistrz4
gm. Pieńsk8101554157Burmistrz4
gm. Sulików41115105574Wójt6
gm. Węgliniec761562252Burmistrz4
m. Zawidów241592881Burmistrz5
gm. Zgorzelec101015103748Wójt3
m. Zgorzelec18421831272Burmistrz8
Podsumowanie704911755242852 34
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Zgorzelec727 232678
Nr 2Miasto i Gmina Bogatynia620 077667
Nr 3Miasto i Gmina Pieńsk; Gmina i Miasto Węgliniec414 699747
Nr 4Gmina Zgorzelec; Miasto Zawidów; Gmina Sulików415 006746
Podsumowanie 2177 01426238
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE   11 3   14
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 14 12 8 8 42
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14 12 8 8 42
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS POWIAT ZGORZELECKI KWW ŁĄCZY NAS POWIAT ZGORZELECKI 14   8 8 30
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT 2010+ KWW WSPÓLNY POWIAT 2010+ 14 11 8 8 41
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DIALOG, WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ KWW DIALOG, WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ 11 12 4 6 33
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA SAMORZĄDOWO-OBYWATELSKA 2010 KWW ISO 2010 11 9 8 5 33
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIANA GORGOLIKA KWW MARIANA GORGOLIKA       3 3
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 27 233 12 902 12 895 47.35%
11 976 92.87%
Tak
Nr 2 20 083 12 775 12 774 63.61%
11 755 92.02%
Tak
Nr 3 14 697 6 730 6 643 45.20%
5 998 90.29%
Tak
Nr 4 15 011 7 943 7 939 52.89%
7 247 91.28%
Tak
Podsumowanie77 02440 35040 25152.26%36 97691.86%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2122145,74%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 118454232,03%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 69214218,72%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS POWIAT ZGORZELECKI 3052308,25%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT 2010+ 57784115,63%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DIALOG, WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ 3160338,55%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA SAMORZĄDOWO-OBYWATELSKA 2010 38813310,50%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIANA GORGOLIKA 21730,59%
Podsumowanie36 976238100,00%
Rada Powiatu Zgorzeleckiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Bieliński Artur Stanisław49702 5.86%
142 Walkowiak Roman Wiktor55478 3.99%
143 Kozieł Eleonora Grażyna59670 5.59%
148 Kurzyński Marek Janusz53450 3.76%
151 Zawada Sławomir Artur331002 8.37%
1161 Sośniak Alicja65908 7.58%
1171 Tyc Andrzej Jan641086 9.07%
221 Půta-Świercz Sylwia33478 4.07%
241 Goszczycki Stanisław Mariusz45521 4.43%
245 Tureniec Mariusz Włodzimierz36618 5.26%
251 Stachyra Jerzy Grzegorz38913 7.77%
2512 Grzmielewicz Andrzej451333 11.34%
21812 Fryc Daniel Ernest33775 6.59%
343 Mazurek Krzysztof Franciszek46625 10.42%
348 Strojny Jerzy Grzegorz52385 6.42%
351 Sochoń Mirosław51343 5.72%
3191 Kutrowski Andrzej Wiesław51370 6.17%
441 Żuk Stanisław Adam561115 15.39%
448 Celuch Mirosław45430 5.93%
4171 Słabicki Kazimierz63768 10.60%
4174 Matyjasik Marian50417 5.75%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 21221415,74%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 11845421032,03%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 692142418,72%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS POWIAT ZGORZELECKI 30523018,25%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT 2010+ 577841315,63%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DIALOG, WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ 31603318,55%
Tak
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA SAMORZĄDOWO-OBYWATELSKA 2010 388133110,50%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIANA GORGOLIKA 21730,59%
-
Podsumowanie36 97623821100,00%

Brak plików