Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6904137 23345 44038330
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców6904137 23345 44038330
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Pielgrzymka771551429Wójt1
gm. Świerzawa991572640Burmistrz2
m. Wojcieszów341531244Burmistrz2
gm. Zagrodno591583040Wójt1
m. Złotoryja9415122773Burmistrz3
gm. Złotoryja581562337Wójt3
Podsumowanie38419041132263 12
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Złotoryja 613 665777
Nr 2Gmina Złotoryja35 676735
Nr 3Miasto i Gmina Świerzawa, Miasto Wojcieszów 49 590750
Nr 4Gmina Zagrodno, Gmina Pielgrzymka48 302748
Podsumowanie 1737 23328210
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 12 6 6 5 29
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 5 3 8 8 24
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 4 8 6 30
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD-POROZUMIENIE OBYWATELSKIE KWW SAMORZĄD -POROZUMIENIE OBYWATELSKIE 12 6 8 8 34
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY POWIATU KWW MIESZKAŃCY POWIATU 12 6 4 8 30
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 12 6 8 6 32
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁPRACA NA RZECZ POWIATU KWW WSPÓŁPRACA NA RZECZ POWIATU 12 4 8 7 31
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 13 464 6 404 6 400 47.53%
5 787 90.42%
Tak
Nr 2 5 676 2 386 2 384 42.00%
2 181 91.48%
Tak
Nr 3 9 589 4 327 4 197 43.77%
3 759 89.56%
Tak
Nr 4 8 300 4 093 4 092 49.30%
3 622 88.51%
Tak
Podsumowanie37 02917 21017 07346.11%15 34989.9%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 21612914,08%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1410249,19%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 23213015,12%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD-POROZUMIENIE OBYWATELSKIE 25813416,82%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY POWIATU 912305,94%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 27843218,14%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁPRACA NA RZECZ POWIATU 31803120,72%
Podsumowanie15 349210100,00%
Rada Powiatu w Złotoryi - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Miara Rafał33636 10.99%
113 Okręglicki Paweł Michał40145 2.51%
141 Barcik Krystyna Henryka54334 5.77%
1161 Raszkiewicz Ryszard Wincenty56288 4.98%
1181 Maciejak Krzysztof Piotr46494 8.54%
1191 Żurawski Ireneusz Leszek50457 7.90%
2161 Krzepisz Jan Eugeniusz69131 6.01%
2181 Grabos Wanda53142 6.51%
2194 Leśna Maria57248 11.37%
341 Rybak Stanisław Tomasz47207 5.51%
3161 Siwińska Iwona Emilia59292 7.77%
3181 Pietruszka Zbigniew Augustyn53225 5.99%
3191 Sudoł Józef Roman60419 11.15%
421 Niklewicz Kazimierz Józef58289 7.98%
4161 Szklarz Tadeusz Bronisław55631 17.42%
4181 Kołodziej Barbara Bożena53417 11.51%
4191 Bernacki Zenon56236 6.52%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 216129214,08%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 14102419,19%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 232130215,12%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD-POROZUMIENIE OBYWATELSKIE 258134416,82%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY POWIATU 912305,94%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 278432418,14%
Tak
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁPRACA NA RZECZ POWIATU 318031420,72%
Tak
Podsumowanie15 34921017100,00%

Brak plików