Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem91358144 97655 87743630
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców91358144 97655 87743630
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
m. Aleksandrów Kujawski76151155104Burmistrz6
gm. Aleksandrów Kujawski7101592838Wójt2
gm. Bądkowo4131554046Wójt4
m. Ciechocinek771593658Burmistrz3
gm. Koneck4101542941Wójt3
m. Nieszawa151541745Burmistrz3
gm. Raciążek371553058Wójt5
gm. Waganiec6131573540Wójt2
gm. Zakrzewo4101572330Wójt1
Podsumowanie438113561293460 29
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Aleksandrów Kujawski410 087641
Nr 2Miasto Ciechocinek39 057527
Nr 3Miasto Nieszawa, Gmina Raciążek, Gmina Waganiec 37 695422
Nr 4Gmina Aleksandrów Kujawski38 751525
Nr 5Gmina Bądkowo, Gmina Koneck, Gmina Zakrzewo49 386428
Podsumowanie 1744 97624143
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 5         5
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 6 6 5 8 33
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 6 5 6 4 29
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 6 5 5 8 32
16 KOMITET WYBORCZY KUJAWSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA KW KUJAWSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 8 6 6 6 8 34
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA MIASTA I POWIATU KWW RAZEM DLA MIASTA I POWIATU 4 3   3   10
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 10 087 4 578 4 576 45.37%
4 274 93.40%
Tak
Nr 2 9 021 4 504 4 479 49.65%
4 273 95.40%
Tak
Nr 3 7 784 4 442 4 441 57.05%
4 085 91.98%
Tak
Nr 4 8 747 3 697 3 695 42.24%
3 294 89.15%
Tak
Nr 5 9 389 5 122 5 117 54.50%
4 595 89.80%
Tak
Podsumowanie45 02822 34322 30849.54%20 52191.99%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 38551,88%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 64873331,61%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 55442927,02%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 33823216,48%
16 KOMITET WYBORCZY KUJAWSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 40793419,88%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA MIASTA I POWIATU 644103,14%
Podsumowanie20 521143100,00%
Rada Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Cieśla Andrzej55604 14.13%
141 Wiśniewska Wioletta Anna41360 8.42%
142 Mansour Lotfi45320 7.49%
1161 Gralak Arkadiusz33201 4.70%
221 Dzierżewicz Leszek Mirosław54800 18.72%
223 Baryza Elżbieta Zofia58238 5.57%
241 Stefaniak-Mansour Edyta44515 12.05%
321 Chmielewski Janusz Stanisław62515 12.61%
341 Włoch Maciej34557 13.64%
3161 Żak Arkadiusz31308 7.54%
421 Białkowski Zbigniew Włodzimierz60348 10.56%
442 Świątkowski Arkadiusz Piotr35456 13.84%
4161 Kościerzyński Jan Andrzej53451 13.69%
521 Wochna Dariusz Bogdan48735 16.00%
523 Banaszkiewicz Mariola Stanisława51453 9.86%
551 Łyczak Józef Mikołaj58367 7.99%
5167 Niemczyk Grzegorz Arkadiusz65247 5.38%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 38551,88%
-
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 648733731,61%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 554429527,02%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 338232116,48%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY KUJAWSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 407934419,88%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA MIASTA I POWIATU 644103,14%
-
Podsumowanie20 52114317100,00%

Brak plików