Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem101569060 27176 86553730
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121321 79827 13816010
   gminy do 20 000 mieszkańców91358738 47349 72737720
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bartniczka391542232Wójt2
gm. Bobrowo591542031Wójt2
m. Brodnica16321824245Burmistrz3
gm. Brodnica6111573647Wójt1
gm. Brzozie3101532027Wójt1
gm. Górzno471562548Burmistrz3
gm. Jabłonowo Pomorskie6151533030Burmistrz2
gm. Osiek281573870Wójt5
gm. Świedziebnia491542132Wójt2
gm. Zbiczno491563553Wójt3
Podsumowanie539015652271615 24
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Brodnica miasto721 798560
Nr 2Jabłonowo Pomorskie, Bobrowo412 203536
Nr 3Brodnica gmina, Osiek, Świedziebnia, Zbiczno516 580545
Nr 4Górzno, Brzozie, Grążawy39 690530
Podsumowanie 1960 27120171
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 14 8 10 6 38
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 14 8 10 6 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7 7 7 6 27
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA I ROZWÓJ KWW ZGODA I ROZWÓJ 14 7 9 6 36
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOŁECZNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW SPOŁECZNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 11 6 9 6 32
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 21 798 9 932 9 930 45.55%
9 287 93.52%
Tak
Nr 2 12 209 5 730 5 728 46.92%
5 243 91.53%
Tak
Nr 3 16 582 8 328 8 323 50.19%
7 449 89.50%
Tak
Nr 4 9 689 4 799 4 800 49.54%
4 322 90.04%
Tak
Podsumowanie60 27828 78928 78147.75%26 30191.38%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 78763829,95%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 51873819,72%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 42112716,01%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA I ROZWÓJ 43803616,65%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOŁECZNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 46473217,67%
Podsumowanie26 301171100,00%
Rada Powiatu w Brodnicy - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Wiśniewski Ignacy Jan72249 2.68%
141 Kupczyk Anna Łucja54869 9.36%
143 Zdunkowski Henryk61346 3.73%
151 Tyburski Jacek Aleksander42528 5.69%
1161 Gęsicki Waldemar Janusz61797 8.58%
1171 Wysocki Tomasz Antoni55713 7.68%
1172 Kędzia Zdzisław63597 6.43%
221 Stachowicz Mieczysław Jan54679 12.95%
223 Buchalski Marek47615 11.73%
228 Górski Przemysław Piotr29703 13.41%
251 Malinowski Dariusz Ryszard44295 5.63%
322 Pytlasiński Roman56598 8.03%
324 Kopańska Barbara Mirosława52522 7.01%
351 Zdziarski Daniel52358 4.81%
3161 Borowski Wiesław48373 5.01%
3172 Wojdyło Mariusz Stanisław48451 6.05%
421 Zgliński Franciszek61457 10.57%
423 Marchlewski Ambroży Mikołaj63572 13.23%
4164 Krusiński Andrzej Kazimierz39194 4.49%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 787638829,95%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 518738219,72%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 421127316,01%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA I ROZWÓJ 438036316,65%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOŁECZNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 464732317,67%
Tak
Podsumowanie26 30117119100,00%

Brak plików