Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71055540 69651 64442610
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców71055540 69651 64442610
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
m. Chełmno1841582767Burmistrz3
gm. Chełmno4131541820Wójt1
gm. Kijewo Królewskie481562233Wójt1
gm. Lisewo471572445Wójt3
gm. Papowo Biskupie571541935Wójt2
gm. Stolno31015112632Wójt2
gm. Unisław461541534Wójt2
Podsumowanie425510544151266 14
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Chełmno miasto716 220668
Nr 2Chełmno gmina, Stolno38 097632
Nr 3Unisław, Kijewo Królewskie48 834643
Nr 4Lisewo, Papowo Biskupie37 545631
Podsumowanie 1740 69624174
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 14 6 8 6 34
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 6 8 5 29
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 7 5 5 5 22
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 9 5 6 3 23
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU CHEŁMNO KWW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU CHEŁMNO 14 6 8 6 34
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE CHEŁMNO, TWÓJ POWIAT 2001 KWW TWOJE CHEŁMNO, TWÓJ POWIAT 2001 14 4 8 6 32
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 16 225 6 505 6 501 40.07%
5 878 90.42%
Tak
Nr 2 8 097 2 954 2 952 36.46%
2 625 88.92%
Tak
Nr 3 8 838 4 040 4 038 45.69%
3 589 88.88%
Tak
Nr 4 7 545 3 910 3 909 51.81%
3 541 90.59%
Tak
Podsumowanie40 70517 40917 40042.75%15 63389.84%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 33083421,16%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 16082910,29%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 16732210,70%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 15752310,07%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU CHEŁMNO 41873426,78%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE CHEŁMNO, TWÓJ POWIAT 2001 32823220,99%
Podsumowanie15 633174100,00%
Rada Powiatu w Chełmnie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Wojtaszewski Janusz Andrzej57359 6.11%
112 Gryszan Violetta Barbara46344 5.85%
151 Konieczna Barbara Krystyna56444 7.55%
1168 Jach Dariusz Piotr39169 2.88%
11614 Osika Piotr Paweł30229 3.90%
1171 Gamański Zdzisław53550 9.36%
1172 Orzechowski Zbigniew Michał53167 2.84%
211 Pilarski Marcin Andrzej30426 16.23%
212 Kołodziejek Damian31231 8.80%
2165 Piechota Zdzisław58194 7.39%
312 Bartkowski Mariusz Tomasz31227 6.32%
342 Janus Aleksander33181 5.04%
3163 Jabłoński Marek Jerzy51340 9.47%
3171 Pora Grzegorz44285 7.94%
4165 Poliwko Krzysztof50669 18.89%
4166 Zalewski Grzegorz Jerzy51448 12.65%
4171 Śliwiński Dariusz44425 12.00%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 330834521,16%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 16082910,29%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 167322110,70%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 157523110,07%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU CHEŁMNO 418734626,78%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE CHEŁMNO, TWÓJ POWIAT 2001 328232420,99%
Tak
Podsumowanie15 63317417100,00%

Brak plików