Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6905435 64645 43028420
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców6905435 64645 43028420
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Ciechocin281552344Wójt3
gm. Golub-Dobrzyń51115104455Wójt3
m. Golub-Dobrzyń7515143685Burmistrz4
gm. Kowalewo Pomorskie8111564968Burmistrz5
gm. Radomin3101542636Wójt2
gm. Zbójno391553564Wójt5
Podsumowanie28549044213352 22
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Golub-Dobrzyń miasto510 124657
Nr 2Golub-Dobrzyń gmina36 646635
Nr 3Kowalewo Pomorskie, Ciechocin612 116664
Nr 4Radomin, Zbójno36 760528
Podsumowanie 1735 64623184
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 10 6 12 6 34
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 10 6 12 6 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 6 6 4 26
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "CZAS DOBRYCH GOSPODARZY" KWW "CZAS DOBRYCH GOSPODARZY" 10 6 12 6 34
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD 2010 KWW SAMORZĄD 2010 8 5 10   23
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT KWW NASZ POWIAT 9 6 12 6 33
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 10 129 5 423 5 422 53.53%
5 080 93.69%
Tak
Nr 2 6 651 4 076 4 074 61.25%
3 693 90.65%
Tak
Nr 3 12 114 7 202 7 199 59.43%
6 484 90.07%
Tak
Nr 4 6 760 4 069 4 067 60.16%
3 754 92.30%
Tak
Podsumowanie35 65420 77020 76258.23%19 01191.57%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 29173415,34%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 39313420,68%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1568268,25%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "CZAS DOBRYCH GOSPODARZY" 55773429,34%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD 2010 1139235,99%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT 38793320,40%
Podsumowanie19 011184100,00%
Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Lewandowska Izabela33343 6.75%
142 Foksiński Jacek Rafał33250 4.92%
1161 Kwiatkowski Wojciech Andrzej39788 15.51%
1162 Beyger Marek Ryszard41159 3.13%
1184 Mirowski Roman53173 3.41%
2161 Ryłowicz Marek53575 15.57%
2163 Cybulski Janusz Jacek48351 9.50%
2181 Dębiec Edward70388 10.51%
311 Arbart Elżbieta Ewa50237 3.66%
341 Boluk-Sobolewski Jacek Jerzy38491 7.57%
342 Molendowski Jarosław Tomasz42468 7.22%
3161 Wojciechowski Józef Franciszek57295 4.55%
3181 Kuźmiński Jan54429 6.62%
3183 Okruciński Andrzej51404 6.23%
411 Brzoskowska Danuta Wioletta59768 20.46%
412 Kończalski Mieczysław54163 4.34%
4162 Litwin Grażyna Krystyna56439 11.69%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 291734315,34%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 393134420,68%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1568268,25%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "CZAS DOBRYCH GOSPODARZY" 557734629,34%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD 2010 1139235,99%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT 387933420,40%
Tak
Podsumowanie19 01118417100,00%

Brak plików