Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6906031 17840 27033420
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców6906031 17840 27033420
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Grudziądz10131543336Wójt2
gm. Gruta61215116580Wójt6
gm. Łasin6111565979Burmistrz4
gm. Radzyń Chełmiński5101583240Burmistrz1
gm. Rogóźno381552235Wójt1
gm. Świecie nad Osą361541943Wójt3
Podsumowanie33609038230313 17
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Grudziądz gmina58 908754
Nr 2Łasin36 607840
Nr 3Radzyń Chełmiński, Świecie nad Osą47 214744
Nr 4Gruta, Rogóźno58 449855
Podsumowanie 1731 17830193
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 6 4 6 8 24
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 9 6 8 10 33
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 9 6 7 5 27
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 4 4   6 14
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIĘDZYGMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE- MPS KW MIĘDZYGMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 10 5 8 10 33
17 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA   3 3 4 10
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO KWW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 10 6 6 9 31
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RODZINA POWIATOWA KWW RODZINA POWIATOWA 6 6 6 3 21
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 8 908 3 256 3 255 36.54%
2 951 90.66%
Tak
Nr 2 6 607 3 533 3 533 53.47%
3 189 90.26%
Tak
Nr 3 7 214 3 385 3 383 46.89%
2 956 87.38%
Tak
Nr 4 8 447 4 149 4 149 49.12%
3 786 91.25%
Tak
Podsumowanie31 17614 32314 32045.93%12 88289.96%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 16672412,94%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 26333320,44%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 20652716,03%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 700145,43%
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIĘDZYGMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE- MPS 21463316,66%
17 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 522104,05%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 27653121,46%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RODZINA POWIATOWA 384212,98%
Podsumowanie12 882193100,00%
Rada Powiatu Grudziądzkiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Wołoszyn Jerzy Stanisław63160 5.42%
148 Malinowska Maria6096 3.25%
1161 Tesmer Jan Bolesław64289 9.79%
1162 Szlitkus Grzegorz Wojciech54107 3.63%
1181 Zawadka Zygmunt59120 4.07%
212 Jasiński Wiesław Eugeniusz59374 11.73%
221 Klonowski Krzysztof Piotr44314 9.85%
2181 Długosz Andrzej Zbigniew47283 8.87%
321 Rydecki Andrzej52194 6.56%
341 Chodubska Ewa Kazimiera55202 6.83%
3161 Olejnik Adam Andrzej46219 7.41%
3181 Maj Ireneusz Stefan50294 9.95%
411 Dembek Marzena Teresa49225 5.94%
421 Masiota Grzegorz Piotr60447 11.81%
4161 Kowalkowska Halina58164 4.33%
4181 Tarkowski Stanisław Ludwik62221 5.84%
4182 Laskowska Zofia Stanisława57214 5.65%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 166724212,94%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 263333420,44%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 206527216,03%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 700145,43%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIĘDZYGMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE- MPS 214633416,66%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 522104,05%
-
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKIE FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 276531521,46%
Tak
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RODZINA POWIATOWA 384212,98%
-
Podsumowanie12 88219317100,00%

Brak plików