Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem91359552 66467 95153630
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców91359552 66467 95153630
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bobrowniki371542252Wójt3
gm. Chrostkowo3121574964Wójt5
gm. Dobrzyń nad Wisłą8121585674Burmistrz6
gm. Kikół5101553452Wójt4
m. Lipno1071583359Burmistrz3
gm. Lipno8131574145Wójt3
gm. Skępe691583961Burmistrz4
gm. Tłuchowo4121543241Wójt1
gm. Wielgie6131563539Wójt2
Podsumowanie539513557341487 31
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto Lipno411 804432
Nr 2Gmina Lipno, Gmina Bobrowniki411 402537
Nr 3Gmina Wielgie, Miasto i Gmina Dobrzyń n. Wisłą411 658538
Nr 4Miasto i Gmina Skępe, Gmina Tłuchowo49 692539
Nr 5Gmina Chrostkowo, Gmina Kikół38 108528
Podsumowanie 1952 66424174
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 8 7 8 8 5 36
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 8 8 8 6 38
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 8 8 8 6 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 8 8 7 6 37
16 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA   6 6 8 5 25
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 11 721 5 945 5 943 50.70%
5 489 92.36%
Tak
Nr 2 11 396 5 533 5 533 48.55%
4 923 88.98%
Tak
Nr 3 11 658 5 860 5 860 50.27%
5 205 88.82%
Tak
Nr 4 9 697 5 270 5 267 54.32%
4 603 87.39%
Tak
Nr 5 8 112 4 453 4 453 54.89%
3 953 88.77%
Tak
Podsumowanie52 58427 06127 05651.45%24 17389.34%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 45763618,93%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 94263838,99%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 42493817,58%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 50063720,71%
16 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 916253,79%
Podsumowanie24 173174100,00%
Rada Powiatu w Lipnie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Białucha Wiesław53404 7.36%
121 Wiśniewski Rafał32326 5.94%
152 Dobroś Janusz Andrzej571018 18.55%
157 Góźdź Jacek Zenon47642 11.70%
221 Szychulski Andrzej Piotr44618 12.55%
222 Poliwko Jarosław Jacek39981 19.93%
223 Jagielski Stanisław44353 7.17%
228 Kwiatkowski Mieczysław Mirosław60442 8.98%
311 Wiewiórski Tadeusz60681 13.08%
321 Kwiatkowski Karol52675 12.97%
324 Kłobukowski Dariusz Janusz51319 6.13%
351 Gęsicki Przemysław Mieczysław56255 4.90%
411 Gatyński Andrzej Józef53411 8.93%
422 Kurowski Andrzej Piotr33355 7.71%
424 Linkowski Mariusz Jan34249 5.41%
441 Wojciechowski Piotr50909 19.75%
521 Baranowski Krzysztof481679 42.47%
526 Predenkiewicz Józef Ryszard57114 2.88%
541 Zająkała Jacek41369 9.33%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 457636318,93%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 9426381138,99%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 424938217,58%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 500637320,71%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 916253,79%
-
Podsumowanie24 17317419100,00%

Brak plików