Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem4661637 46347 05335220
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121420 02124 99516010
   gminy do 20 000 mieszkańców3451217 44222 05819210
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Dąbrowa541551545Wójt2
*gm. Jeziora Wielkie451562564Wójt3
gm. Mogilno16421416140Burmistrz2
gm. Strzelno1031571853Burmistrz3
Podsumowanie3516662274302 10
*) głosowanie ponowne w dniu 19.12.2010
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gmina MOGILNO920 021573
Nr 2gminy: DĄBROWA, JEZIORA WIELKIE47 735425
Nr 3gmina STRZELNO49 707535
Podsumowanie 1737 46314133
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 17 4 5 26
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 18 8 8 34
3 KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80 KOMITET WYBORCZY PPP - Sierpień 80 10   8 18
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 18 8 8 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 5 6 21
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 20 023 10 193 10 190 50.89%
9 355 91.81%
Tak
Nr 2 7 736 4 010 4 010 51.84%
3 595 89.65%
Tak
Nr 3 9 708 5 501 5 500 56.65%
4 779 86.89%
Tak
Podsumowanie37 46719 70419 70052.58%17 72989.99%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 32882618,55%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 61003434,41%
3 KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80 247181,39%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 65063436,70%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1588218,96%
Podsumowanie17 729133100,00%
Rada Powiatu Mogileńskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Szymański Tadeusz Juliusz56451 4.82%
112 Musidłowski Robert Franciszek40585 6.25%
121 Barczak Tomasz541022 10.92%
122 Bartecki Jan Wojciech54386 4.13%
123 Leszczyński Mirosław Kazimierz48440 4.70%
141 Duszyński Leszek Marek431267 13.54%
142 Nowacki Bartosz Leszek33345 3.69%
143 Baran Wojciech26344 3.68%
1412 Pochylski Witold Janusz50179 1.91%
212 Siwek Andrzej58270 7.51%
221 Gałązka Wiesław Stanisław58302 8.40%
241 Łagowska Stanisława59401 11.15%
245 Ziółkowska Agnieszka32270 7.51%
321 Matczak Ewaryst Zdzisław56926 19.38%
322 Mleczko Krzysztof49234 4.90%
341 Zowczak Przemysław Antoni51576 12.05%
343 Woźniak Rafał38314 6.57%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 328826318,55%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 610034634,41%
Tak
3 KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80 247181,39%
-
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 650634836,70%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1588218,96%
Tak
Podsumowanie17 72913317100,00%

Brak plików