Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5871867 24086 01863140
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców242743 70155 38537020
   gminy do 20 000 mieszkańców3451123 53930 63326120
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Kcynia1031581447Burmistrz3
gm. Mrocza741562249Burmistrz3
gm. Nakło nad Notecią21321515190Burmistrz5
gm. Sadki941562055Wójt4
gm. Szubin16421621176Burmistrz5
Podsumowanie6318873192517 20
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gmina NAKŁO nad NOTECIĄ825 379575
Nr 2gmina KCYNIA310 796424
Nr 3gminy: MROCZA, SADKI412 743530
Nr 4gmina SZUBIN618 322666
Podsumowanie 2167 24020195
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 16 6 8 12 42
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 16 6 7 12 41
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 14 6 6 12 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 13   5 6 24
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIA OBYWATELI POWIATU NAKIELSKIEGO KWW POROZUMIENIA NAKIELSKIEGO 16   4 12 32
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA RAZEM KWW PRAWICA RAZEM   6   12 18
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 25 382 10 789 10 784 42.49%
10 034 93.05%
Tak
Nr 2 10 798 5 541 5 540 51.31%
4 932 89.03%
Tak
Nr 3 12 743 5 439 5 439 42.68%
4 851 89.19%
Tak
Nr 4 18 329 8 042 8 042 43.88%
7 461 92.78%
Tak
Podsumowanie67 25229 81129 80544.32%27 27891.52%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 88804232,55%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 50234118,41%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 57833821,20%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2688249,85%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIA OBYWATELI POWIATU NAKIELSKIEGO 36773213,48%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA RAZEM 1227184,50%
Podsumowanie27 278195100,00%
Rada Powiatu Nakielskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Napierała Sławomir471040 10.36%
1116 Sobol Tadeusz56410 4.09%
121 Miłowski Tomasz Edmund50645 6.43%
141 Kinderman Andrzej57615 6.13%
142 Gliszczyńska Halina Teresa60281 2.80%
151 Maćkowska Anna Maria43659 6.57%
1161 Mikietyński Krzysztof Jan45515 5.13%
1162 Grzegorek Zenon62304 3.03%
211 Hemmerling Piotr Andrzej451226 24.86%
212 Panek Radzisław Lucjan70298 6.04%
221 Bagnerowski Ryszard59570 11.56%
311 Gozdek Wiesław Jan57812 16.74%
314 Kominiak Edward Józef52293 6.04%
321 Kominiak Jan Wojciech64299 6.16%
342 Schulz Jarosław Tadeusz42248 5.11%
411 Pogodziński Ignacy Ryszard631132 15.17%
412 Zbylut Antoni Jan59371 4.97%
421 Domżała-Kaczmarek Karolina Anna30356 4.77%
441 Michalak Artur Jan43697 9.34%
442 Danielewska-Szymczak Beata27253 3.39%
4162 Sabaciński Zbigniew48449 6.02%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 888042832,55%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 502341418,41%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 578338521,20%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 26882419,85%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIA OBYWATELI POWIATU NAKIELSKIEGO 367732313,48%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA RAZEM 1227184,50%
-
Podsumowanie27 27819521100,00%

Brak plików