Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71056734 64143 21042520
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców71056734 64143 21042520
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bytoń4111574861Wójt4
gm. Dobre691594163Wójt3
gm. Osięciny51115123346Wójt2
gm. Piotrków Kujawski1110151176107Burmistrz7
m. Radziejów451531435Burmistrz2
gm. Radziejów681573970Wójt6
gm. Topólka6131574957Wójt3
Podsumowanie426710556300439 27
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Radziejów, Gmina Radziejów48 467751
Nr 2Gmina Bytoń, Gmina Topólka37 180635
Nr 3Gmina Osięciny, Gmina Dobre611 232780
Nr 4Miasto i Gmina Piotrków Kujawski47 762755
Podsumowanie 1734 64127221
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 5 6 9 8 28
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 6 12 8 34
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 6 12 8 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 5 12 8 33
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "ZGODA" KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "ZGODA" 8 6 12 8 34
17 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZĄDOWE" KW STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZĄDOWE" 6   12 8 26
18 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA 8 6 11 7 32
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 8 467 4 606 4 605 54.39%
4 141 89.92%
Tak
Nr 2 7 181 4 443 4 442 61.86%
3 972 89.42%
Tak
Nr 3 11 218 6 623 6 615 58.97%
5 928 89.61%
Tak
Nr 4 7 754 4 182 4 180 53.91%
3 828 91.58%
Tak
Podsumowanie34 62019 85419 84257.31%17 86990.06%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 24802813,88%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 42253423,64%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 37853421,18%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 22123312,38%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "ZGODA" 25493414,26%
17 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZĄDOWE" 20812611,65%
18 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 537323,01%
Podsumowanie17 869221100,00%
Rada Powiatu w Radziejowie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Zmierczak Jerzy Jacek63206 4.97%
141 Jałoszyński Dariusz41358 8.65%
151 Gorzycki Włodzimierz Jacek47278 6.71%
1172 Trawiński Marek Piotr44305 7.37%
221 Łojewski Grzegorz51641 16.14%
242 Kostecki Piotr44377 9.49%
2162 Kapeliński Piotr51221 5.56%
312 Grzegorzewski Roman Józef52503 8.49%
321 Gapiński Henryk60261 4.40%
322 Zieliński Marian Jan47756 12.75%
341 Bogdański Wiesław45623 10.51%
3161 Śpibida Stefan Czesław55221 3.73%
3171 Nocoń Jan57426 7.19%
414 Kołtuniak Jarosław Józef44225 5.88%
421 Kubisiak Edward62137 3.58%
441 Kwiatkowski Stanisław54281 7.34%
451 Piasecki Grzegorz40256 6.69%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 248028213,88%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 422534523,64%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 378534421,18%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 221233212,38%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "ZGODA" 254934214,26%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZĄDOWE" 208126211,65%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 537323,01%
-
Podsumowanie17 86922117100,00%

Brak plików