Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6906235 73645 46834510
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców6906235 73645 46834510
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Brzuze5101584258Wójt4
gm. Rogowo5121542226Wójt2
gm. Rypin6151556464Wójt4
m. Rypin105151146115Burmistrz7
gm. Skrwilno4101573141Wójt2
gm. Wąpielsk4101552943Wójt3
Podsumowanie34629040234347 22
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Rypin613 5089106
Nr 2Gmina Rypin35 816847
Nr 3Gminy Brzuze, Gmina Wąpielsk47 643862
Nr 4Gmina Rogowo, Gmina Skrwilno48 769964
Podsumowanie 1735 73634279
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 12 6 7 6 31
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12 6 8 8 34
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 6 7 8 33
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 6 8 7 33
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA PRZYSZŁOŚCI KWW POROZUMIENIE DLA PRZYSZŁOŚCI 11 5 8 6 30
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM OBYWATELSKIE KWW FORUM OBYWATELSKIE 11     5 16
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA POWIATU RYPIŃSKIEGO KWW ZGODA POWIATU RYPIŃSKIEGO 12 6 8 8 34
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 12 6 8 8 34
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY KWW RUCH SAMORZĄDOWY 12 6 8 8 34
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 13 509 7 063 7 063 52.28%
6 473 91.65%
Tak
Nr 2 5 816 3 221 3 221 55.38%
2 953 91.68%
Tak
Nr 3 7 642 4 758 4 753 62.20%
4 300 90.47%
Tak
Nr 4 8 770 4 618 4 616 52.63%
4 078 88.34%
Tak
Podsumowanie35 73719 66019 65354.99%17 80490.59%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1526318,57%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 26123414,67%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 33563318,85%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 25433314,28%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA PRZYSZŁOŚCI 755304,24%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM OBYWATELSKIE 595163,34%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA POWIATU RYPIŃSKIEGO 29933416,81%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 18193410,22%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY 1605349,01%
Podsumowanie17 804279100,00%
Rada Powiatu w Rypinie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 FIAŁKOWSKI Ryszard62267 4.12%
141 BŁASZKIEWICZ Marek45449 6.94%
147 SZYMAŃSKI Jan59254 3.92%
151 GRZYBOWSKI Paweł34799 12.34%
153 JAWORSKI Rafał34111 1.71%
1181 TYBURSKI Marek Stanisław56377 5.82%
221 POTWARDOWSKI Ryszard68262 8.87%
241 PAWŁOWSKI Piotr36170 5.76%
2183 MAKOWSKI Piotr Mariusz39221 7.48%
322 TYRAJ Danuta52337 7.84%
343 GAŁKOWSKI Andrzej Mariusz50181 4.21%
3181 GRAJKOWSKA Jagoda Jadwiga39276 6.42%
3193 CZARNECKI Krzysztof32227 5.28%
421 ZGÓRZYŃSKI Zbigniew38379 9.29%
448 SOBORSKI Jacek58254 6.23%
451 GEMBICKI Marek Aleksander56216 5.30%
4181 CEGŁOWSKI Krzysztof49306 7.50%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 15263118,57%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 261234314,67%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 335633518,85%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 254333314,28%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA PRZYSZŁOŚCI 755304,24%
-
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM OBYWATELSKIE 595163,34%
-
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA POWIATU RYPIŃSKIEGO 299334416,81%
Tak
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 181934110,22%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY 1605349,01%
Tak
Podsumowanie17 80427917100,00%

Brak plików