Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem111714677 80398 33069920
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121326 67133 14919010
   gminy do 20 000 mieszkańców101504351 13265 18150910
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bukowiec44154920Wójt1
gm. Dragacz641571757Wójt4
gm. Drzycim431572084Wójt5
gm. Jeżewo4415101736Wójt1
gm. Lniano451541332Wójt1
gm. Nowe1041592788Burmistrz6
gm. Osie441541124Wójt1
gm. Pruszcz7615112850Wójt3
gm. Świecie19321618173Burmistrz4
gm. Świekatowo241541230Wójt2
gm. Warlubie551521028Wójt1
Podsumowanie694617168182622 29
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gmina ŚWIECIE726 671655
Nr 2gminy: DRAGACZ, NOWE, WARLUBIE519 353748
Nr 3gminy: DRZYCIM, LNIANO, OSIE, JEŻEWO517 594644
Nr 4gminy: BUKOWIEC, PRUSZCZ, ŚWIEKATOWO414 185639
Podsumowanie 2177 80325186
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 7 5 6 8 26
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 6 10 7 6 29
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7 3 9 6 25
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KWWOBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 14 10 10 7 41
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PARTNERSTWO KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PARTNERSTWO 14 9 8 8 39
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOŁECZNE FORUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ KWW SPOŁECZNE FORUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ 7 5 4 4 20
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "TERAZ NOWE" KWW "TERAZ NOWE"   6     6
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 26 676 11 462 11 240 42.14%
10 385 92.39%
Tak
Nr 2 19 354 8 287 8 286 42.81%
7 227 87.22%
Tak
Nr 3 17 595 7 654 7 648 43.47%
6 647 86.91%
Tak
Nr 4 14 185 6 602 6 602 46.54%
5 895 89.29%
Tak
Podsumowanie77 81034 00533 77643.41%30 15489.28%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 42412614,06%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 73072924,23%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 31152510,33%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 75604125,07%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PARTNERSTWO 48443916,06%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOŁECZNE FORUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ 1967206,52%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "TERAZ NOWE" 112063,71%
Podsumowanie30 154186100,00%
Rada Powiatu Świeckiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Knapik Adam391161 11.18%
142 Pacek Ryszard Henryk62599 5.77%
151 Kiełpiński Marek Jan52774 7.45%
1161 Studzińska Barbara Janina53683 6.58%
1162 Sternal-Wolańczyk Beata Monika38667 6.42%
1163 Fura Waldemar56383 3.69%
1172 Szewczuk Piotr Adam41185 1.78%
221 Kapusta Zbigniew Piotr56252 3.49%
243 Han Brunon Stefan51298 4.12%
245 Krezymon Dorota Krystyna39337 4.66%
2171 Kempińska Marzena51761 10.53%
2172 Domański Jerzy Stanisław62326 4.51%
321 Belt Józef46257 3.87%
341 Gajewski Tadeusz55620 9.33%
351 Nowakowski Szczepan53403 6.06%
3161 Kowalski Andrzej Mirosław51410 6.17%
3172 Zagórski Roman Stanisław49356 5.36%
421 Chmielewski Grzegorz Kazimierz51450 7.63%
441 Wądołowski Dariusz Józef44487 8.26%
446 Gatner Adam Marek53439 7.45%
4161 Tomaszewski Grzegorz Jan40446 7.57%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 424126314,06%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 730729724,23%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 311525210,33%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 756041525,07%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PARTNERSTWO 484439416,06%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOŁECZNE FORUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ 1967206,52%
Tak
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "TERAZ NOWE" 112063,71%
-
Podsumowanie30 15418621100,00%

Brak plików