Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem91359773 61694 39057810
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców91359773 61694 39057810
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Chełmża9141593739Wójt2
m. Chełmża71515165656Burmistrz3
gm. Czernikowo591552542Wójt3
gm. Lubicz111015113039Wójt2
gm. Łubianka491592230Wójt1
gm. Łysomice5101572734Wójt1
gm. Obrowo61115153947Wójt2
gm. Wielka Nieszawka451551846Wójt2
gm. Zławieś Wielka61415106570Wójt5
Podsumowanie579713587319403 21
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Chełmża311 842530
Nr 2Chełmża, Łysomice414 441537
Nr 3Czernikowo, Obrowo515 998547
Nr 4Lubicz, Wielka Nieszawka517 303547
Nr 5Łubianka, Zławieś Wielka 414 032534
Podsumowanie 2173 61625195
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 6 6 10 10 7 39
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 6 8 10 10 8 42
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 7 7 8 5 33
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "OBYWATELSKI KOMITET SAMORZĄDOWY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO" KWW OKS DLA POWIATU TORUŃSKIEGO 6 8 10 10 8 42
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE 6 8 10 9 6 39
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 11 843 4 990 4 987 42.11%
4 545 91.14%
Tak
Nr 2 14 444 7 194 7 193 49.80%
6 419 89.24%
Tak
Nr 3 16 005 8 376 8 374 52.32%
7 519 89.79%
Tak
Nr 4 17 292 8 424 8 420 48.69%
7 670 91.09%
Tak
Nr 5 14 032 7 298 7 294 51.98%
6 636 90.98%
Tak
Podsumowanie73 61636 28236 26849.27%32 78990.41%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 46803914,27%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 90854227,71%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 62763319,14%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "OBYWATELSKI KOMITET SAMORZĄDOWY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO" 71834221,91%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE 55653916,97%
Podsumowanie32 789195100,00%
Rada Powiatu w Toruniu - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Lewandowski Eugeniusz Włodzimierz58479 10.54%
142 Strąkowski Cezary Grzegorz44350 7.70%
151 Meller Dariusz Henryk461201 26.42%
241 Lewandowski Kazimierz Grzegorz53513 7.99%
243 Jankierska Agnieszka29604 9.41%
2161 Pikus Jarosław Marek41554 8.63%
2171 Kazaniecki Wiesław Zbigniew57696 10.84%
311 Sobociński Andrzej Robert44591 7.86%
341 Graczyk Mirosław Roman471198 15.93%
342 Nawrotek Mirosław43750 9.97%
351 Ramlau Michał Karol30433 5.76%
3161 Kłosińska Mirosława381013 13.47%
411 Brończyk Janina Bogusława57445 5.80%
441 Siemianowski Andrzej Franciszek57866 11.29%
451 Syroka Leszek62524 6.83%
4161 Kisielewska Barbara Jolanta61438 5.71%
4173 Janiaczyk-Dąbrowska Agnieszka38353 4.60%
541 Walczyński Andrzej Stefan45552 8.32%
555 Zająkała Jerzy57596 8.98%
5161 Smarz Tadeusz63629 9.48%
5171 Surdyka Jan Antoni55596 8.98%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 468039314,27%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 908542727,71%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 627633419,14%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "OBYWATELSKI KOMITET SAMORZĄDOWY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO" 718342421,91%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE 556539316,97%
Tak
Podsumowanie32 78919521100,00%

Brak plików