Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6962337 56848 16338510
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121316 04020 14817010
   gminy do 20 000 mieszkańców5752021 52828 01521500
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Cekcyn431561462Wójt3
gm. Gostycyn561531332Wójt2
gm. Kęsowo33154833Wójt1
gm. Lubiewo541541031Wójt2
gm. Śliwice441551437Wójt2
gm. Tuchola173213978Burmistrz2
Podsumowanie3823962568273 12
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gmina TUCHOLA716 040790
Nr 2gminy: GOSTYCYN, KĘSOWO 47 674646
Nr 3gminy: CEKCYN, LUBIEWO, ŚLIWICE613 854768
Podsumowanie 1737 56820204
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 13 8 12 33
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 14 8 11 33
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 11 6 6 23
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT KWW WSPÓLNY POWIAT 14 8 12 34
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA POWIATU KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA POWIATU 14 8 11 33
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "FORUM TUCHOLSKIE"" KWW "FORUM TUCHOLSKIE" 10   4 14
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DLA ROZWOJU POWIATU TUCHOLSKIEGO" KWW "DLA ROZWOJU POWIATU TUCHOLSKIEGO" 14 8 12 34
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 16 041 7 623 7 621 47.51%
7 178 94.19%
Tak
Nr 2 7 674 3 699 3 698 48.19%
3 204 86.64%
Tak
Nr 3 13 853 8 100 8 100 58.47%
7 034 86.84%
Tak
Podsumowanie37 56819 42219 41951.69%17 41689.69%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1239337,11%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 20153311,57%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1418238,14%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT 30893417,74%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA POWIATU 44713325,67%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "FORUM TUCHOLSKIE"" 1059146,08%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DLA ROZWOJU POWIATU TUCHOLSKIEGO" 41253423,69%
Podsumowanie17 416204100,00%
Rada Powiatu Tucholskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
143 Gaca Michał Kazimierz53308 4.29%
151 Kowalik Jerzy48235 3.27%
1163 Boliński Marek Józef37141 1.96%
1171 Mówiński Piotr Marek45538 7.50%
1173 Oller Małgorzata Bożena53249 3.47%
1182 Grugel Zbigniew Józef57249 3.47%
1191 Kociński Wojciech Henryk36373 5.20%
2161 Mróz Michał49403 12.58%
2162 Ziegler Anna Maria45204 6.37%
2173 Kożuch Damian Mariusz50178 5.56%
2191 Adamczak Jerzy Władysław63144 4.49%
3161 Kiedrowski Janusz Roman57873 12.41%
3172 Kożuch Stanisław61253 3.60%
3173 Kroplewski Wojciech Zbigniew47636 9.04%
3191 Gromowska Dorota401389 19.75%
3192 Pruszak Andrzej46327 4.65%
3193 Myszkowski Andrzej Antoni47209 2.97%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1239337,11%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 201533111,57%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14182318,14%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT 308934417,74%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA POWIATU 447133525,67%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "FORUM TUCHOLSKIE"" 10591416,08%
Tak
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DLA ROZWOJU POWIATU TUCHOLSKIEGO" 412534523,69%
Tak
Podsumowanie17 41620417100,00%

Brak plików