Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1319514169 97687 78174760
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców1319514169 97687 78174760
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Baruchowo4131521618Wójt1
gm. Boniewo4121553436Wójt1
gm. Brześć Kujawski81015124869Burmistrz4
gm. Choceń8111553244Wójt1
gm. Chodecz6111563242Burmistrz2
gm. Fabianki4715164277Wójt5
gm. Izbica Kujawska691583860Burmistrz4
m. Kowal3101522030Burmistrz2
gm. Kowal4131564956Wójt4
gm. Lubanie4111543142Wójt3
gm. Lubień Kujawski10101594661Burmistrz3
gm. Lubraniec7111583346Burmistrz2
gm. Włocławek6131564447Wójt2
Podsumowanie7414119589465628 34
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto i Gmina Brześć Kujawski, Gmina Lubanie412 957644
Nr 2Gmina Fabianki, Gmina Włocławek412 794751
Nr 3Miasto Kowal, Gmina Kowal, Gmina Baruchowo38 956740
Nr 4Gmina Choceń, Gmina Boniewo39 401636
Nr 5Miasto i Gmina Chodecz, Gmina Lubień Kujawski311 365736
Nr 6Gmina i Miasto Lubraniec; Gmina i Miasto Izbica Kujawska414 503748
Podsumowanie 2169 97640255
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 5 5 6 6 3 4 29
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 7 8 6 6 6 8 41
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 7 6 6 6 6 39
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 7 6   5 8 34
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "PONAD PODZIAŁAMI" KWW PONAD PODZIAŁAMI 8 8 6 6 6 8 42
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PW 8 8 6 6 6 8 42
18 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA   8 4 6 4 6 28
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 12 964 6 723 6 614 51.02%
6 013 90.91%
Tak
Nr 2 12 790 6 624 6 624 51.79%
5 778 87.23%
Tak
Nr 3 8 959 5 058 5 058 56.46%
4 462 88.22%
Tak
Nr 4 9 409 4 632 4 628 49.19%
4 156 89.80%
Tak
Nr 5 11 367 6 566 6 542 57.55%
5 870 89.73%
Tak
Nr 6 14 507 8 038 8 035 55.39%
7 090 88.24%
Tak
Podsumowanie69 99637 64137 50153.58%33 36988.98%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 2769298,30%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 48474114,53%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 44193913,24%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 38663511,59%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "PONAD PODZIAŁAMI" 69694220,88%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO 95814228,71%
18 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 918282,75%
Podsumowanie33 369256100,00%
Rada Powiatu we Włocławku - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Jabłoński Jacek Roman41493 8.20%
158 Kończyńska Ewa Maria59374 6.22%
1161 Piernikowski Sławomir Ryszard52499 8.30%
1172 Chymkowski Tomasz Rafał34658 10.94%
221 Gołębiewski Roman27604 10.45%
241 Błaszkiewicz Jadwiga Zofia54609 10.54%
251 Spychalski Andrzej49329 5.69%
2172 Muratow Wiktor52442 7.65%
3161 Sadowski Stanisław Bernard53375 8.40%
3166 Gołembiewski Eugeniusz51261 5.85%
3171 Jaskulski Marek51441 9.88%
421 Kozłowska Anna46460 11.07%
4171 Donajczyk Jerzy60313 7.53%
4176 Kaca Kazimierz54906 21.80%
5161 Domżalski Bogdan51769 13.10%
5171 Wierzowiecki Zygmunt Stanisław511088 18.53%
5172 Fijałkowska Jadwiga Halina55450 7.67%
622 Śledziński Marek Ignacy55791 11.16%
6161 Sadowski Bogdan61356 5.02%
6171 Pawłowski Jerzy Jan57372 5.25%
6174 Budzyński Stanisław Piotr491179 16.63%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 2769298,30%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 484741314,53%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 441939213,24%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 386635211,59%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "PONAD PODZIAŁAMI" 696942520,88%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO 958142928,71%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 918282,75%
-
Podsumowanie33 36925621100,00%

Brak plików