Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6962856 42070 93657240
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121419 78124 68520010
   gminy do 20 000 mieszkańców5752436 63946 25137230
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Barcin9415112668Burmistrz3
gm. Gąsawa441551235Wójt1
gm. Janowiec Wielkopolski1051562967Burmistrz2
gm. Łabiszyn8515112343Burmistrz2
gm. Rogowo661582646Wójt2
gm. Żnin20421828278Burmistrz3
Podsumowanie57289649144537 13
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gmina ŻNIN719 781889
Nr 2gminy: BARCIN, ŁABISZYN619 352867
Nr 3gminy: GĄSAWA, JANOWIEC WIELKOPOLSKI, ROGOWO617 287868
Podsumowanie 1956 42024224
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 14 11 10 35
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 14 12 12 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 9 6 5 20
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWO LUDOWY KWW BLOK SAMORZĄDOWO LUDOWY 14 7 11 32
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYSZŁOŚĆ PAŁUK" KWW "PRZYSZŁOŚĆ PAŁUK" 5 4 5 14
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE "PAŁUKI" KWW FORUM SAMORZĄDOWE "PAŁUKI" 14 11 8 33
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI 2010 KWW NIEZALEŻNI 2010 13 11 12 36
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAŁUCKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW PAŁUCKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 6 5 5 16
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 19 785 10 469 10 463 52.88%
9 527 91.05%
Tak
Nr 2 19 352 8 763 8 753 45.23%
7 796 89.07%
Tak
Nr 3 17 287 8 684 8 641 49.99%
7 545 87.32%
Tak
Podsumowanie56 42427 91627 85749.37%24 86889.27%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 60493524,32%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 48713819,59%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2305209,27%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWO LUDOWY 29693211,94%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYSZŁOŚĆ PAŁUK" 610142,45%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE "PAŁUKI" 35693314,35%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI 2010 2210378,89%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAŁUCKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2285169,19%
Podsumowanie24 868225100,00%
Rada Powiatu Żnińskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Luchowski Robert391114 11.69%
112 Siniecki Jerzy Wojciech64294 3.09%
141 Nowakowska Aleksandra Bogumiła481096 11.50%
142 Biegański Janusz Stanisław54318 3.34%
151 Janicka Grażyna Maria61426 4.47%
1161 Kozłowska Zofia Władysława62443 4.65%
1191 Kaźmierczak Dariusz Stanisław42666 6.99%
211 Gaik-Mazurek Beata Maria36557 7.14%
212 Pogiel Stanisław Andrzej58621 7.97%
241 Wełnowski Włodzimierz Bogdan60332 4.26%
242 Firszt Stefan60320 4.10%
2181 Przybyłowicz Alicja64411 5.27%
2186 Szóstak-Ławińska Edyta Magdalena39290 3.72%
311 Jaszczuk Zbigniew54832 11.03%
341 Grochowalski Mirosław Michał44397 5.26%
3162 Nowak Adam Wincenty60336 4.45%
3163 Błajet Józefa59599 7.94%
3181 Koperski Paweł36400 5.30%
3201 Bembnista Ludmiła Maria51551 7.30%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 604935524,32%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 487138519,59%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 23052019,27%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWO LUDOWY 296932311,94%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYSZŁOŚĆ PAŁUK" 610142,45%
-
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE "PAŁUKI" 356933314,35%
Tak
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI 2010 22103718,89%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAŁUCKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 22851619,19%
Tak
Podsumowanie24 86822519100,00%

Brak plików