Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1928519591 374116 3631081720
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców1928519591 374116 3631081720
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Biała Podlaska151215104553Wójt3
gm. Drelów5111563751Wójt3
gm. Janów Podlaski5101532434Wójt2
gm. Kodeń561552558Wójt4
gm. Konstantynów471541633Wójt2
gm. Leśna Podlaska4121562836Wójt2
gm. Łomazy7915112539Wójt2
gm. Międzyrzec Podlaski10121564047Wójt3
m. Międzyrzec Podlaski10151595353Burmistrz3
gm. Piszczac6101584568Wójt4
gm. Rokitno4121554050Wójt3
gm. Rossosz261562143Wójt3
gm. Sławatycze391552745Wójt3
gm. Sosnówka3111553141Wójt2
gm. Terespol951572044Wójt3
m. Terespol3151575555Burmistrz2
gm. Tuczna3121542227Wójt2
gm. Wisznice591563453Wójt1
gm. Zalesie5121553340Wójt2
Podsumowanie108195285118621870 49
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gm. Rokitno, gm. Konstantynów, gm. Janów Podlaski 310 289422
Nr 2gm. Zalesie, gm. Terespol, m. Terespol 413 968431
Nr 3gm. Wisznice, gm. Tuczna, gm. Sosnówka, gm. Kodeń, gm. Sławatycze414 874430
Nr 4gm. Rossosz, gm. Piszczac, gm. Łomazy312 219423
Nr 5gm. Międzyrzec Podlaski, gm. Drelów312 403423
Nr 6m. Międzyrzec Podlaski314 015424
Nr 7gm. Biała Podlaska, gm. Leśna Podlaska313 606423
Podsumowanie 2391 37428176
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6 7
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 5 7 8 6 6 6 6 44
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 6 8 8 6 6 6 6 46
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 5 8 6 5 5 6 5 40
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 8 8 6 6 6 6 46
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 10 289 6 003 6 001 58.32%
5 522 92.02%
Tak
Nr 2 13 968 7 544 7 540 53.98%
6 951 92.19%
Tak
Nr 3 14 871 8 399 8 396 56.46%
7 723 91.98%
Tak
Nr 4 12 221 6 604 6 598 53.99%
6 082 92.18%
Tak
Nr 5 12 403 6 992 6 987 56.33%
6 527 93.42%
Tak
Nr 6 14 015 7 803 7 795 55.62%
7 259 93.12%
Tak
Nr 7 13 623 7 169 7 169 52.62%
6 700 93.46%
Tak
Podsumowanie91 39050 51450 48655.24%46 76492.63%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 87134418,63%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 169864636,32%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 96094020,55%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 114564624,50%
Podsumowanie46 764176100,00%
Rada Powiatu Bialskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Łazowski Tadeusz541386 25.10%
122 Jakoniuk Agnieszka Elżbieta49536 9.71%
153 Boś Ryszard Bogdan61399 7.23%
211 Sacharuk Antoni66910 13.09%
222 Iwaniuk Elżbieta Stanisława47631 9.08%
241 Danieluk Jacek43944 13.58%
242 Andrzejuk Marzenna Maria46491 7.06%
311 Adamiec Kazimiera Teresa65634 8.21%
323 Kiczyński Mariusz Jan411098 14.22%
341 Dragan Daniel24722 9.35%
351 Jakubiuk Henryk Tadeusz62448 5.80%
411 Bajkowski Jan Józef511085 17.84%
421 Kulawiec Romuald Marian69590 9.70%
451 Uściński Marek51445 7.32%
521 Kostka Mariusz Marek351030 15.78%
522 Filipiuk Mariusz361659 25.42%
551 Panasiuk Jerzy49657 10.07%
621 Litwiniuk Przemysław301398 19.26%
641 Kot Zbigniew Zenon49707 9.74%
651 Duszek Marcin Kamil281674 23.06%
721 Stasiuk Jan60639 9.54%
722 Maksymiuk Arkadiusz47582 8.69%
752 Bylina Tomasz41880 13.13%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 871344318,63%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 16986461036,32%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 960940420,55%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1145646624,50%
Tak
Podsumowanie46 76417623100,00%

Brak plików