Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1421611884 333105 899931040
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121322 09627 26614010
   gminy do 20 000 mieszkańców1319511562 23778 633791030
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Aleksandrów441551653Wójt1
gm. Biłgoraj15101563546Wójt3
m. Biłgoraj14321721266Burmistrz5
gm. Biszcza461552150Wójt3
gm. Frampol8121562836Burmistrz2
gm. Goraj591583551Wójt3
gm. Józefów71015125270Burmistrz3
gm. Księżpol591552644Wójt3
gm. Łukowa381542445Wójt3
gm. Obsza481585597Wójt7
gm. Potok Górny491593452Wójt2
gm. Tarnogród6101553547Burmistrz1
gm. Tereszpol461572969Wójt5
gm. Turobin10141574749Wójt4
Podsumowanie9311821694458975 45
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Biłgoraj622 096669
Nr 2Gmina Biłgoraj310 194634
Nr 3Gmina Aleksandrów, Gmina Józefów, Gmina Tereszpol311 603530
Nr 4Gmina Biszcza, Gmina Potok Górny, Gmina Tarnogród413 400644
Nr 5Gmina Frampol, Gmina Goraj, Gmina Turobin414 653748
Nr 6Gmina Łukowa, Gmina Obsza, Gmina Księżpol312 387634
Podsumowanie 2384 33336259
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 12 6 6 7 8 6 45
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 11 6 6 8 8 5 44
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 6 6 7 7 6 44
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 11 6 6 8 8 6 45
17 KOMITET WYBORCZY BIŁGORAJSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KW BIŁGORAJSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 11 6 6 8 8 6 45
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BIŁGORAJ XXI MIASTO I POWIAT KWW BIŁGORAJ XXI MIASTO I POWIAT 12 4   6 6 5 33
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSZŁOŚĆ KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ         3   3
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 22 108 11 152 11 106 50.24%
10 568 95.16%
Tak
Nr 2 10 194 5 284 5 284 51.83%
4 980 94.25%
Tak
Nr 3 11 603 6 426 6 425 55.37%
5 870 91.36%
Tak
Nr 4 13 403 7 179 7 179 53.56%
6 698 93.30%
Tak
Nr 5 14 660 7 843 7 841 53.49%
7 252 92.49%
Tak
Nr 6 12 394 7 035 6 995 56.44%
6 604 94.41%
Tak
Podsumowanie84 36244 91944 83053.14%41 97293.62%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 53614512,77%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 85764420,43%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 67864416,17%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 109094525,99%
17 KOMITET WYBORCZY BIŁGORAJSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 62284514,84%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BIŁGORAJ XXI MIASTO I POWIAT 3901339,29%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 21130,50%
Podsumowanie41 972259100,00%
Rada Powiatu w Biłgoraju - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
112 Korniak Ryszard59645 6.10%
141 Piętak Franciszek57555 5.25%
151 Późniak Mirosław54543 5.14%
152 Schodziński Stanisław57896 8.48%
1172 Flor Dorota42303 2.87%
1181 Ferens Tadeusz54377 3.57%
221 Wolanin Dariusz Marian42735 14.76%
222 Różyński Wiesław Marian42533 10.70%
251 Kurzyna Marian Jan52724 14.54%
326 Olszta Adam Antoni60407 6.93%
342 Hułas Zdzisław Jan48459 7.82%
353 Wilczyński Ireneusz Paweł35382 6.51%
421 Tokarski Marian61545 8.14%
451 Czarny Józef58566 8.45%
456 Dudek Jan51390 5.82%
4172 Borowiec Józef39459 6.85%
521 Jabłoński Ryszard50595 8.20%
528 Sobótka Alfred58399 5.50%
551 Doliński Krzysztof Janusz36558 7.69%
5181 Papierz Ryszard55681 9.39%
621 Piskorski Jarosław Marian42729 11.04%
646 Paluch Mariusz36570 8.63%
651 Siwik Mirosław Tadeusz53380 5.75%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 536145112,77%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 857644720,43%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 678644316,17%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1090945825,99%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY BIŁGORAJSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 622845214,84%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BIŁGORAJ XXI MIASTO I POWIAT 39013329,29%
Tak
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 21130,50%
-
Podsumowanie41 97225923100,00%

Brak plików