Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1522514765 20381 559901410
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców1522514765 20381 559901410
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Białopole381562947Wójt3
gm. Chełm181315124955Wójt3
gm. Dorohusk651572150Wójt2
gm. Dubienka391532336Wójt2
gm. Kamień591542744Wójt3
gm. Leśniowice5121585364Wójt5
gm. Rejowiec71115134153Wójt3
gm. Rejowiec Fabryczny5915144867Wójt2
m. Rejowiec Fabryczny391582532Burmistrz1
gm. Ruda-Huta581572339Wójt2
gm. Sawin6101575173Wójt4
gm. Siedliszcze9915104875Wójt3
gm. Wierzbica71115114763Wójt4
gm. Wojsławice5141543234Wójt2
gm. Żmudź3101574463Wójt4
Podsumowanie90147225121561795 43
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Rejowiec Fabryczny, Gmina Rejowiec Fabryczny, Gmina Rejowiec, Gmina Siedliszcze618 570656
Nr 2Gmina Chełm310 811420
Nr 3Gmina Dorohusk, Gmina Kamień38 843628
Nr 4Gmina Biłopole, Gmina Dubienka, Gmina Leśniowice, Gmina Wojsławice, Gmina Żmudź514 143645
Nr 5Gmina Ruda-Huta, Gmina Sawin, Gmina Wierzbica412 836635
Podsumowanie 2165 20328184
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 6 3 3 7 6 25
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 6 6 10 8 40
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 11   3 3 5 22
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 11 5 6 10 8 40
17 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" KW "PIAST" 6   4 5 4 19
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA-POWIAT WSPÓLNA SPRAWA-G9 KWW GMINA-POWIAT WSPÓLNA SPRAWA-G9 12 6 6 10 4 38
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 18 570 9 605 9 603 51.71%
8 396 87.43%
Tak
Nr 2 10 734 5 171 5 170 48.16%
4 775 92.36%
Tak
Nr 3 8 843 5 062 5 056 57.18%
4 454 88.09%
Tak
Nr 4 14 142 7 962 7 961 56.29%
7 131 89.57%
Tak
Nr 5 12 839 7 352 7 351 57.26%
6 738 91.66%
Tak
Podsumowanie65 12835 15235 14153.96%31 49489.62%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 35782511,36%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 83754026,59%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2780228,83%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 50214015,94%
17 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" 1091193,46%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA-POWIAT WSPÓLNA SPRAWA-G9 106493833,81%
Podsumowanie31 494184100,00%
Rada Powiatu w Chełmie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Patra Maria Franciszka57736 8.77%
122 Lekan Józef Longin63412 4.91%
143 Kozaczuk Grażyna Monika36223 2.66%
151 Kwiatkowski Jerzy44386 4.60%
1182 Górski Tadeusz58395 4.70%
11810 Szczepaniak Tomasz30482 5.74%
222 Wronka Zdzisław Dominik59293 6.14%
2181 Kociuba Wiesław521112 23.29%
2182 Ciechan Paweł Marek48552 11.56%
321 Stocki Kazimierz53480 10.78%
3181 Kandziora Roman Karol53385 8.64%
3186 Sawa Wojciech37420 9.43%
413 Tryniecki Ryszard66342 4.80%
425 Czerniej Andrzej46416 5.83%
426 Gawrjołek Krzysztof45358 5.02%
453 Radomska Krystyna Maria49335 4.70%
4186 Kański Janusz Artur53459 6.44%
511 Kamiński Henryk Krzysztof52694 10.30%
521 Królikowska Teresa55749 11.12%
552 Łolik Andrzej Kazimierz60311 4.62%
5184 Żelechowski Bogusław Zenon52782 11.61%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 357825211,36%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 837540726,59%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 27802218,83%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 502140315,94%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" 1091193,46%
-
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA-POWIAT WSPÓLNA SPRAWA-G9 1064938833,81%
Tak
Podsumowanie31 49418421100,00%

Brak plików