Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81208056 91970 71965710
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców81208056 91970 71965710
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Dołhobyczów881593860Wójt4
gm. Horodło5101593756Wójt4
gm. Hrubieszów121515134848Wójt3
m. Hrubieszów134151242139Burmistrz9
gm. Mircze101215114147Wójt2
gm. Trzeszczany391574065Wójt5
gm. Uchanie5131554045Wójt3
gm. Werbkowice9915125079Wójt5
Podsumowanie658012078336539 35
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Hrubieszów515 595758
Nr 2Gmina Hrubieszów38 628630
Nr 3Gmina Dołhobyczów, Gmina Mircze411 579743
Nr 4Gmina Trzeszczany, Gmina Uchanie, Gmina Horodło412 751644
Nr 5Gmina Werbkowice38 366630
Podsumowanie 1956 91932205
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 7   5   3 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 9 6 8 8 6 37
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 7 3 4 7 5 26
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 6 7 8 6 37
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD KWW ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD 10 6 7 8   31
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARKA PRACA GODNOŚĆ KWW GOSPODARKA PRACA GODNOŚĆ 9 4 4 7 4 28
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "HRUBIESZOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - 2010" KWW "HWS - 2010" 6 5 8 6 6 31
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 15 597 7 185 7 178 46.02%
6 570 91.53%
Tak
Nr 2 8 628 3 665 3 665 42.48%
3 414 93.15%
Tak
Nr 3 11 578 5 444 5 443 47.01%
5 028 92.38%
Tak
Nr 4 12 755 6 989 6 944 54.44%
6 156 88.65%
Tak
Nr 5 8 367 4 115 4 107 49.09%
3 860 93.99%
Tak
Podsumowanie56 92527 39827 33748.02%25 02891.55%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1459155,83%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 92013836,76%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2097278,38%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 47323718,91%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD 32913113,15%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARKA PRACA GODNOŚĆ 1891287,56%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "HRUBIESZOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - 2010" 2357319,42%
Podsumowanie25 028207100,00%
Rada Powiatu w Hrubieszowie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Sitarz Stanisław54305 4.64%
122 Sala Wincenty61203 3.09%
151 Kata Marek Jerzy48331 5.04%
1172 Dolecki Zbigniew Franciszek53361 5.49%
1175 Miścior Michał Marcin32270 4.11%
221 Kozłowska Danuta56592 17.34%
223 Mołodecki Jan60402 11.78%
252 Grabarczuk Jan53331 9.70%
321 Kuropatwa Józef Jan53963 19.15%
322 Misztal Wacław52520 10.34%
323 Staszczuk Stanisław Józef50321 6.38%
3172 Drewnik Grzegorz31163 3.24%
421 Czerwonka Leszek471084 17.61%
424 Bożek Krzysztof47292 4.74%
452 Suchocka Hanna48279 4.53%
4173 Nowak Jan51171 2.78%
521 Barczuk Andrzej54410 10.62%
525 Trzak Jarosław Adam46331 8.58%
551 Nieczyporowski Stanisław Bogdan59508 13.16%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1459155,83%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 9201381136,76%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2097278,38%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 473237418,91%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD 329131413,15%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARKA PRACA GODNOŚĆ 1891287,56%
Tak
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "HRUBIESZOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - 2010" 2357319,42%
Tak
Podsumowanie25 02820719100,00%

Brak plików