Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71056438 90149 00837610
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców71056438 90149 00837610
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Batorz481541623Wójt1
gm. Chrzanów471531324Wójt1
gm. Dzwola5101542736Wójt2
gm. Godziszów551561944Wójt2
gm. Janów Lubelski101115103543Burmistrz2
gm. Modliborzyce6121584352Wójt4
gm. Potok Wielki3111574051Wójt2
Podsumowanie376410542193273 14
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Batorz, Godziszów37 710526
Nr 2Chrzanów, Dzwola47 938537
Nr 3Janów Lubelski 613 373672
Nr 4Modliborzyce, Potok Wielki49 880644
Podsumowanie 1738 90122179
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 5 8 12 8 33
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3 5 12 7 27
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP     12 6 18
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 8 12 8 34
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻAK - POWIAT JANOWSKI KWW STRAŻAK - POWIAT JANOWSKI 6 8 12 7 33
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH KWW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH 6 8 12 8 34
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 7 710 4 901 4 901 63.57%
4 563 93.10%
Tak
Nr 2 7 942 4 379 4 356 54.85%
4 124 94.67%
Tak
Nr 3 13 374 7 612 7 607 56.88%
7 287 95.79%
Tak
Nr 4 9 886 5 885 5 884 59.52%
5 533 94.03%
Tak
Podsumowanie38 91222 77722 74858.46%21 50794.54%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 40273418,72%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 36422716,93%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1210185,63%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 70593432,82%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻAK - POWIAT JANOWSKI 30173314,03%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH 25523411,87%
Podsumowanie21 507180100,00%
Rada Powiatu Janowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Grela Marian67466 10.21%
122 Bartnik Jan49508 11.13%
151 Zbytniewski Józef Marian51623 13.65%
211 Dyjach Wiesław30343 8.32%
221 Rawski Stanisław52519 12.58%
251 Sowa Władysław48534 12.95%
252 Pachuta Józef67278 6.74%
311 Mazur Stanisław Jan50503 6.90%
351 Bielecki Jerzy Feliks41498 6.83%
3511 Wieleba Józef Stanisław42379 5.20%
3512 Sydor Zenon61332 4.56%
3173 Wasilewski Zygmunt Kazimierz62270 3.71%
3181 Dworak Sławomir33319 4.38%
412 Tęcza Danuta55413 7.46%
421 Gomółka Włodzimierz Marian52513 9.27%
451 Pyrzyna Grzegorz Marek40568 10.27%
4175 Kuźnicki Michał27390 7.05%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 402734418,72%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 364227316,93%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1210185,63%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 705934732,82%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻAK - POWIAT JANOWSKI 301733214,03%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH 255234111,87%
Tak
Podsumowanie21 50718017100,00%

Brak plików