Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1015610781 100100 53784820
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121430 14436 45923010
   gminy do 20 000 mieszkańców913510350 95664 07861810
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Annopol101115136987Burmistrz5
gm. Dzierzkowice6111542329Wójt2
gm. Gościeradów8141565255Wójt4
m. Kraśnik23421621215Burmistrz4
gm. Kraśnik5101562839Wójt1
gm. Szastarka5141574446Wójt4
gm. Trzydnik Duży9121554149Wójt2
gm. Urzędów8131594248Wójt3
gm. Wilkołaz4101563241Wójt2
gm. Zakrzówek681543156Wójt4
Podsumowanie8410715666383665 31
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Kraśnik830 144462
Nr 2Miasto i Gmina Annopol, Gminy: Dzierzkowice, Gościeradów517 651545
Nr 3Gminy: Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży516 226546
Nr 4Gminy: Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek 517 079544
Podsumowanie 2381 10019197
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 16 10 10 10 46
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 15 10 10 10 45
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 16 10 10 10 46
17 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" KW "PIAST"   5 6 6 17
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEWICA, RAZEM DLA KRAŚNIKA I POWIATU KWW LEWICA, RAZEM DLA KRAŚNIKA I POWIATU 15 10 10 8 43
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 30 164 17 146 17 134 56.80%
16 132 94.15%
Tak
Nr 2 17 652 9 926 9 918 56.19%
9 201 92.77%
Tak
Nr 3 16 226 8 311 8 309 51.21%
7 832 94.26%
Tak
Nr 4 17 078 8 920 8 916 52.21%
8 438 94.64%
Tak
Podsumowanie81 12044 30344 27754.58%41 60393.96%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 133644632,12%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 102764524,70%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 137464633,04%
17 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" 795171,91%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEWICA, RAZEM DLA KRAŚNIKA I POWIATU 3422438,23%
Podsumowanie41 603197100,00%
Rada Powiatu Kraśnickiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Wojtak Tadeusz Andrzej641267 7.85%
122 Janczarek Piotr36935 5.80%
141 Czerw Jarosław Tomasz361948 12.08%
142 Ćwikła Sławomir45709 4.39%
143 Orzeł-Depta Agnieszka39920 5.70%
151 Włodarczyk Mirosław Józef452843 17.62%
152 Bijak Roman Józef51471 2.92%
153 Marzec Wiesław53385 2.39%
221 Stachula Stefan Władysław60936 10.17%
222 Gąsiorowski Marcin341010 10.98%
241 Kołczewski Wiesław Stanisław51814 8.85%
256 Skórski Krzysztof40494 5.37%
2510 Kozłowska Małgorzata48479 5.21%
321 Maj Andrzej36761 9.72%
328 Wilkołek Bożena Teresa53524 6.69%
341 Mularczyk Tomasz40805 10.28%
352 Flis Henryk51817 10.43%
355 Zuń Bogdan Jan43515 6.58%
421 Gawdzik Zbigniew Józef541090 12.92%
423 Nowaczek Piotr Michał39603 7.15%
4210 Tompolski Stanisław Jan48582 6.90%
451 Pelak Eugeniusz Czesław53700 8.30%
452 Rzepecki Waldemar Julian46652 7.73%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1336446932,12%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1027645524,70%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1374646933,04%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" 795171,91%
-
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEWICA, RAZEM DLA KRAŚNIKA I POWIATU 3422438,23%
Tak
Podsumowanie41 60319723100,00%

Brak plików