Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1320113572 86791 603861030
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121418 64722 82612010
   gminy do 20 000 mieszkańców1218013154 22068 777741020
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Abramów7101574364Wójt4
gm. Firlej8101593955Wójt4
gm. Jeziorzany371531839Wójt3
gm. Kamionka9101552130Wójt1
gm. Kock8815123348Burmistrz2
m. Lubartów12421827269Burmistrz7
gm. Lubartów11151596464Wójt4
gm. Michów6121543038Wójt2
gm. Niedźwiada6121552833Wójt2
gm. Ostrówek5121575265Wójt5
gm. Ostrów Lubelski4141564547Burmistrz3
gm. Serniki4101554266Wójt5
gm. Uścimów3111543751Wójt3
Podsumowanie8613520184479869 45
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto Lubartów518 647652
Nr 2gmina Abramów, gmina Kamionka, gmina Michów, gmina Lubartów622 070656
Nr 3Gmina Jeziorzany, gmina Kock, gmina Firlej, gmina Ostrówek516 059648
Nr 4gmina Ostrów Lubelski, gmina Serniki, gmina Uścimów, gmina Niedźwiada516 091651
Podsumowanie 2172 86724207
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 9 6 5 6 26
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 12 10 10 42
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 10 12 9 10 41
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 12 10 10 42
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO KWW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO 3 3 4 6 16
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ" KWW "WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ" 10 11 10 9 40
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 18 657 10 037 10 028 53.75%
9 625 95.98%
Tak
Nr 2 22 049 11 674 11 668 52.92%
10 644 91.22%
Tak
Nr 3 16 060 9 644 9 639 60.02%
8 899 92.32%
Tak
Nr 4 16 067 9 178 9 166 57.05%
8 511 92.85%
Tak
Podsumowanie72 83340 53340 50155.61%37 67993.03%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 3494269,27%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 116294230,86%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 66504117,65%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 103004227,34%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO 1472163,91%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ" 41344010,97%
Podsumowanie37 679207100,00%
Rada Powiatu w Lubartowie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
119 Woliński Edward Bernard68688 7.15%
121 Kasperek Tadeusz60312 3.24%
147 Pożak Janusz55457 4.75%
151 Bielińska Anna55664 6.90%
1182 Bober Marian51270 2.81%
221 Puła Fryderyk54885 8.31%
222 Zdunek Henryk55504 4.74%
223 Jackowski Andrzej50826 7.76%
243 Zaworski Jan60346 3.25%
251 Jędryszka Krystyna48558 5.24%
252 Nastaj Tadeusz Wiesław50583 5.48%
322 Mazurek Jan Wiesław65744 8.36%
327 Krzyżanowski Piotr Tadeusz37668 7.51%
351 Rogulski Leszek Jacek49570 6.41%
356 Wójcik Ryszard Zygmunt55467 5.25%
31810 Żuk Janusz Stanisław53289 3.25%
421 Sysiak Kazimierz Stanisław48486 5.71%
429 Szafrańska Grażyna48490 5.76%
441 Jezior Barbara Grażyna49324 3.81%
452 Marzęda Jerzy49544 6.39%
453 Wysok Sebastian29373 4.38%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 34942619,27%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1162942830,86%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 665041317,65%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1030042727,34%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO 1472163,91%
-
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ" 413440210,97%
Tak
Podsumowanie37 67920721100,00%

Brak plików